Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 3

.rtf
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
944.99 Кб
Скачать

E. Нервных.

3535 В гистологическом препарате нижней челюсти определяется формирующийся дентин. Коллагеновые волокна, синтезируемые одонтобластами, тонкие и ориентированы перпендикулярно дентинным трубочкам. Какие волокна образуются в дентине?

A. *Тангенциальные.

B. Радиальные.

C. Параллельные.

D. Шарпеевские.

E. Прободающие.

3536 В околопульпарном дентине декальцинированного зуба взрослого человека определяются участки с неупорядоченным расположением дентинных трубочек и коллагеновых фибрилл. Назовите данный вид дентина.

A. *Вторичный (регулярный).

B. Первичный.

C. Третичный (иррегулярный).

D. Склерозированный.

E. Мертвые пути.

3571 На гістологічному препараті зріз щелепи зародку людини 2-го місяцю розвитку, яка містить пошкоджений зубний епітеліальний орган. Яка гістологічна частина зуба не буде розвинена?

A. Емаль

B. Пульпа

C. Цемент

D. Періодонт

E. Дентін

3572 Новонароджена дитина має недорозвиток тимусу. Який вид гемопоезу буде порушений?

A. Лімфопоез

B. Моноцитопоез

C. Еритропоез

D. Гранулоцитопоез

E. Мегакаріоцитопоез

3574 Як наслідок перенесеного орхіту (запалення яєчка) у чоловіка 43 років порушилось продуктування сперматозоїдів. В яких утвореннях яєчка відбулися патологічні зміни.

A. * ductuli seminiferi contorti

B. rete testis

C. ductuli seminiferi recti

D. ductuli eferentes testis

E. ductus epididimidis

3576 Відомо, що плазматичні клітини виробляють специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазмоцитів збільшується. За рахунок яких з означених нижче клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

A. В – лімфоцити

B. Т – лімфоцити

C. Нейтрофіли

D. Еозинофіли

E. Базофіли

3577 На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку

A. Ектодерми

B. Ентодерми

C. Мезодерми

D. Дерматому

E. Нефротому

3578 При травмі головного мозку пошкоджені гліальні клітини, які найчастіше зустрічаються у сірій речовині центральноії нервової системи. Яку з означених нижче назв мають цi клiтини?

A. Плазматичні астроцити

B. Фіброцити

C. Плазмоцити

D. Волокнисті астроцити

E. Епендимоцити

3579 При обмстеженні дна очного яблука офтальмолог особливу увагу звернув на центральну ямку сітківкиЩо це за ямка,...

A. Місце найкращого бачення

B. Сліпа пляма

C. Місце виходу оптичного нерву

D. Ділянка, де вени сітчатки виходять з ока

E. Що не містить фоторецепторних клітин

3585 Відбулося стиснення пуповини плода, але кровообіг між плодом і матір’ю не порушився. Наявність яких структур сприяли цьому в першу чергу:

A. * Слизова сполучна тканина

B. Залишок алантоїса

C. Оболонка артерій

D. Оболонка вени

E. Залишок жовткового стебельця

3586 Жінка перехворіла грипом і виявилось, що це трапилося на період ранньої фази гаструляції Яких наслідків треба

A. * Порушення утворення екто- та ендодерми

B. Порушення утворення мезодерми

C. Порушення утворення мезенхіми

D. Порушення процесу епіболії

E. Порушення процесу інвагінації

3587 На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов’язана функція:

A. * Скорочення серця

B. Проведення імпульсів

C. Ендокринна

D. Захисна

E. Регенераторна

3588 Після перенесеного інфаркта міокарда в хворого відновилася морфологічна цілість стінки. За рахунок якої тканини відбулася регенерація

A. *Сполучної

B. Гладкої м’язової

C. Поперечно-посмугованої м’язової

D. Епітеліальної

E. Нервової

3605 В експерименті певним чином зруйнована значна кількість стовбурових клітин червоного кісткового мозку. Оновлення яких популяцій клітин у складі пухкої сполучної тканини буде загальмовано?

A. * Макрофагів

B. Фібробластів

C. Пігментних клітин

D. Ліпоцитів

E. Перицитів

3606 У бластоцисті, вкритій оболонкою запліднення, генетично загальмовано синтез літичних гормонів у клітинах трофобласту. Який процес ембріогенезу може затриматися або не

A. * Імплантація

B. Делямінація

C. Імміграція

D. Гаструляція

E. Епіболія

3609 Характеризуючи стрес студент припустився неточності, коли сказав, що синтез глюкокортикоїдів кори наднирників стимулюється гормонами гіпофізу. Яке потрібне уточнення?

A. * АКТГ гіпофізу

B. Соматотропіном

C. Гонадотропними гормонами

D. Маммотропіном

E. Тиротропним гормоном

3611 У хворого на хронічний пієлонефріт не відбувається підкислення сечі, тому відсутня її бактерицидність. У яких структурах нирки відбулися пошкодження?

A. * В темних клітинах збірних трубочок?

B. В клубочку

C. В подоцитах капсули

D. В проксимальних звивистих канальцях

E. В дистальних канальцях

3613 При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?

A. * Акцідентальна інволюція тимусу

B. Вікова інволюція тимусу

C. Гіпотрофія тимусу

D. Дистрофія тимусу

E. Атрофія тимусу

3616 При гістологічному досліджені тимуса чоловіка віком 40 років визначено зменшення частки паренхіматозних елементів тимуса, зростанні частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?

A. * Вікова інволюція тимусу

B. Акцідентальна інволюція тимусу

C. Гіпотрофія тимусу

D. Дистрофія тимусу

E. Атрофія тимусу

3617 У новонародженого виявлено вроджену атрофію тимусу. Які клітини імунної системи постраждають найбільше?

A. * Т-лімфоцити

B. В-лімфоцити

C. Макрофаги

D. Антигенпредставляючі клітини

E. В-клітини пам’яті

3635 При обстеженні пацієнта було виявлено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням яких структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано?

A. * Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа

B. Зовнішній емалевий епітелій емалевого органа

C. Проміжний шар емалевого органа

D. Пульпа емалевого органа

E. Шийка зубного емалевого органа

3636 В процесі ембріонального розвитку сталося пошкодження поверхневих мезенхімних клітин зубного сосочка До порушення формування якої структури зуба це може призвести?

A. * Дентину зуба

B. Емалі зуба

C. Цементу зуба

D. Періодонта

E. Кутікули емалі зуба

3637 В ході морфогенезу зуба сталося пошкодження внутрішніх клітин зубного мішечка). Формування яких структур зуба буде

A. * Цементу зуба

B. Емалі зуба

C. Дентину зуба

D. Пульпи зуба

E. Періодонта

3638 При обстеженні хворого було виявлено недостатній розвиток пульпи зуба. Яке ембріональне джерело зазнало пошкодження?

A. * Мезенхіма

B. Ектодерма

C. Ентодерма

D. Епітелій ротової порожнини

E. Дорсальна мезодерма

3639 На гістологічному препараті сагітального розрізу закладки нижньої щелепи 3,5-місячного плода людини спостерігається епітеліальний емалевий орган оточений компактно розташованими мезенхімними клітинами. Як називається це мезенхімне утворення, ,.

A. * Зубний мішечок

B. Зубний сосочок

C. Зовнішні емалеві клітини

D. Внутрішні емалеві клітини

E. Пульпа емалевого органа

3641 У дитини 11 р. на рентгенівському знімку відсутні бокові різці (адентія). Це пов’язано з:

A. *Порушенням утворення емалевого органу

B. Порушенням утворення зубного мішечка

C. Порушенням утворення зубного сосочку

D. Порушенням утворення дентину

E. Порушенням утворення цементу

3642 В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів .Яке джерело розвитку зубів було

A. * Епітелій

B. Мезенхіма

C. Мезодерма

D. Зубний мішечок

E. Зубний сосочок

3643 Під час розвитку зуба у складі емалевого органу з’являються клітини призматичної форми, які мають шостикутове січення, ядро розташоване у центральній частині клітини. Що це за

A. * Преенамелобласти

B. Зовнішні енамелобласти

C. Камбіальні клітини

D. Клітини пульпи емалевого органу

E. Преодонтобласти

3644 Після утворення дентину розпочинається процес інверсії в клітинах_ переміщення ядра і органел Яких клітин стосується цей процес,-

A. * Енамелобластів

B. Одонтобластів

C. Преодонтобластів

D. Цементобластів

E. Цементоцитів

3645 При мікроскопічному досліджнні біопсійного матеріалу було виявлено недорозвинення періодонту.Яког0 джерела розвитку зубуа стосується це порушеня

A. * Зубного мішечка

B. Зубного сосочка

C. Зубної пластинки

D. Преенамелобластів

E. Енамелобластів

3646 На гістологічному препараті органіу ротової порожнини видно, 3 зони: жирову, залозисту, волокнисту. Що за орган у препараті?

A. * Тверде піднебіння

B. Ясна

C. М’яке піднебіння

D. Губа

E. Щока

3647 На гістологічному препараті видно орган ротової порожнини, який складається з трьох частин – шкірної, проміжної, слизової, а основу утворює посмугована м’язова тканина. Що це за орган?

A. * Губа

B. Ясна

C. Тверде піднебіння

D. М’яке піднебіння

E. Щока

3648 В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня – багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

A. * М’яке піднебіння

B. Ясна

C. Тверде піднебіння

D. Губа

E. Щока

3649 У хворої дитини спостерігається білий наліт на язику. За рахунок яких сосочків відбувається назване явище?

A. * Ниткоподібний сосочок

B. Жолобуватий сосочок

C. Конічний сосочок

D. Грибоподібний сосочок

E. Листоподібний сосочок

3669 В ембріогенезі відбулось порушення зростання медіальни х носових і верхньощелепних відростків. Які аномалії розвитку лиця слід очікувати в даному випадку?

A. Латеральна розщелина верхньої губи

B. Медіальна розщелина верхньої губи

C. Незарощення носо-слізного каналу

D. Готичне піднебіння

E. Макростомія

3670 На гістологічному препараті органу ротової порожнини під слизовою оболонкою знаходиться добре розвинений шар жирової тканини. З якої ділянки зроблений препарат?

A. Тверде піднебіння

B. Щока

C. Губа

D. Язик

E. Ясна

3671 В ембріогенезі відбулась затримка зростання верхньо- і нижньощелепних відростків. Які аномалії розвитку слід очікувати в даному випадку?

A. Макростомія

B. Мікростомія

C. Вовча паща

D. Готичне піднебіння

E. Розщелина верхньої губи

3672 У дитини після народження виявлено дефект по сагітальній лінії м’якого піднебіння. На якому процесі це відобразиться?

A. Ковтання

B. Жування

C. Травлення

D. Дихання

E. Артикуляції

3746 У немовляти під час акту ковтання відзначається поперхування, виділення молока через ніс, утруднений подих. При огляді дитини хірург виявив природжений дефект, так звана “вовча паща”. Вкажіть, які аномалії розвитку приводять до виникнення даної патології.

A. Незрощення піднебінних відростків

B. Порушення зрощення середнього носового відростка з максілярним

C. Незрощення мандібулярних відростків

D. Незрощення бічних язичних горбків

E. Порушення розвитку лобового відростка

3747 У результаті хімічного опіку бічної поверхні язика в 5-ти літньої дитини в цій області відсутня смакова чутливість, що зв(язано з руйнуванням смакової сенсорної клітини. Яка структура клітини бере участь у сприйманні подразнення

A. Мікроворсинки на апікальній поверхні

B. Латеральна поверхня

C. Мікроворсинки на базальній поверхні

D. Ядро

E. Базальна мембрана

3748 Експериментально у зародка в зубному зачатку був зруйнований зовнішній шар зубного мішечка. Вкажіть, яка структура зуба не матиме свого подальшого розвитку.

A. Періодонт

B. Емаль

C. Дентин

D. Цемент

E. Пульпа

3749 У пацієнта 42-х років, що страждає парадонтозом, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури.

A. Дентиклі

B. Інтерглобулярні простори

C. Склерозований (прозорий) дентин

D. Мертвий дентин

E. Інтертубулярний дентин

3750 У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Вкажіть клітини, ушкодження яких може привести до втрати нюху.

A. Нейросенсорні клітини

B. Підтримуючі епітеліоцити

C. Базальні епітеліоцити

D. Війчасті епітеліоцити

E. Мікроворсинчасті епітеліоцити

3752 На гістологічному препараті представлено кро_во_носну судину. Внутрішня оболонка складається з ендотелію, підендотелію та внутрішньої ела_стич_ної мембрани. Середня оболонка збагачена гладкими міоцитами. Вкажіть, для якої судини характерні дані морфологічні ознаки.

A. * Артерії м`язового типу

B. Артерії еластичного типу

C. Капіляра

D. Вени безм`язового типу

E. Вени м`язового типу

3770 Дитина скаржиться на зубний біль. Лікар-стоматолог констатував каріозне пошкодження емалі. Кількість яких мінеральних речовин знижується в області каріозного

A. Фосфору, фтору, кальцію;

B. Натрія, кальція, калія;

C. Калія, фосфора, фтора;

D. Магнія, фтора, кальція;

E. Фосфора, магнія, калія.

3776 На мiкропрепаратi зародка людини, взятого iз мимовiльного викидня, виявлено зародковий щиток, в якому розпiзнаються два шари клiтин: енто- i ектодерма. На якому етапi ембрiонального розвитку знаходився ембрiон?

A. * Гаструляцiї

B. Прогенезу

C. Нейруляції

D. Гістогенезу

E. Органогенезу

3777 На електронній мiкрофотографії капiляра з широким просвітом чiтко визначаються фенестри в ендотелiї та пори у базальнiй мембранi. Визначте тип капiляра.

A. * Синусоїдний

B. Соматичний

C. Атиповий

D. Шунтовий

E. Вiсцеральний

3792 Нормальна iмплантацiя зародка людини може бути тiльки при вiдповiднiй змiнi ендометрiю матки. Якi клiтини ендометрiю при цьому кiлькiсно збiльшуються?

A. * Децидуальнi клiтини

B. Макрофаги

C. Ендотеліоцити

D. Фiбробласти

E. Нейрони

3793 На препараті добре видно густу сітку капі_ля_рів, розташованих між двома артеріолами (rete mirabile). В яко_му органі можна виявити цю сітку?

A. * У нирці

B. У печінці

C. У наднирнику

D. У селезінці

E. У сітківці ока

3796 В результатіекспресіії окремих компонентів геному клітини набувають характерних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей. Яку назву має цей процес?

A. * Диференціювання

B. Капацитація

C. Рецепція

D. Детермінація

E. Адгезія

3797 У процесі придбання клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та функціо_наль_них особливостей клітини обмежуються у ви_борі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження?

A. * Комітування

B. Рецепція

C. Капацитація

D. Детермінація

E. Адгезія

3844 В биоптате эмбрионального материала, направленного на исследование, в сомите обнаружена зона нарушения котораярасполагается в близи ентодермы и хорды. Нарушение развития каких образований зародыша можно ожидать в случае продолжения беременности?

A. *Скелетных тканей.

B. Мочеполовой системы.

C. Скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани.

D. Сердечной поперечно-полосатой мышечной ткани.

E. Волокнистой соединительной ткани кожи.

3845 В эмбриональном материале выявлено нарушение дифференцировки энтодермы. Изменение развития каких органов могут возникнуть при данном процессе?

A. * Желудка.

B. Сердца.

C. Почек.

D. Аорты.

E. Слюнных желез.

3846 В гистологическом препарате определяется орган, стенка которого образована тремя оболочками. Внутренняя оболочка состоит из эндотелия и тонкого подэндотелиального слоя. Наружная оболочка самая толстая. Укажите, какой орган представлен в препарате?

A. *Вена.

B. Артерия.

C. Мочеточник.

D. Сердце.

E. Матка.

3847 В миокарде предсердия при гистохимическом исследовании выявляются кардиомиоциты, содержащие гранулы, богатые гликопротеинами. Укажите данный вид клеток.

A. *Секреторные.

B. Сократительные.

C. Р-клетки.

D. Клетки Пуркинье.

E. Переходные клетки.

3850 При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини, світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?

A. *Бластоциста

B. Морула

C. Зігота

D. Гаструла

E. Зародковий диск

3851 При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забазпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура

A. Метафізарна пластинка

B. Кісткова манжетка

C. Кісткова пластинка

D. Остеон

E. Шар внутрішніх генеральних пластинок

3852 Внутрішня поверхня кровоносних судин вкрита епітелієм, який синтезує речовини, що запобігають процесу ссідання крові у судиних. Який це епітелій?

A. *Одношаровий плоский (ендотелій)

B. Багатошаровий плоский незроговілий

C. Багатошаровий плоский зроговілий

D. Одношаровий плоский (мезотелій)

E. Одношаровий багаторядний призматичний

3853 При вивченні мазку крові людини з наявністю запального процесу можна бачити велику кількість округлих клітин з сегментованим ядром (три і більше сегментівї) та дрібною рожево-фіолетовою зернистістю в цитоплазмі.Які це клітини

A. *Нейтрофільні гранулоцити

B. Ерітроцити

C. Еозинофільні гранулоцити

D. Базофільні гранулоцити

E. Лімфоцити

3854 В мазку крові людини , що страждає на алергію, можна бачити велику кількість клітин округлої форми з сегментованим ядром і великими яскраво рожевими гранулами в цитоплазмі. Які це клітини крові?

A. *Еозинофільні гранулоцити

B. Нейтрофільні гранулоцити

C. Ерітроцити

D. Базофільні гранулоцити

E. Лімфоцити

3855 В гістологічному препараті аденогіпофіза серед ендокриноцитів можна бачити клітини, цитоплазма яких забарвлюється базофільно. Ці клітини синтезують фолікулостимулюючий та лютеінізуючий гормони. Як називаються ці клітини?

A. *Гонадотропоцити

B. Тиротропоцити

C. Мамотропоцити

D. Соматотропоцити

E. Пітуіцити

3856 В гістологічному препараті аденогіпофіза серед ендокриноцитів можна бачити клітини, цитоплазма яких забарвлюється оксифільно. Ці клітини продукують гормон пролактин. Як називаються ці клітини?

A. *Мамотропоцити

B. Тиротропоцити

C. Адренокортикотропоцити

D. Гонадотропоцити

E. Пітуіцити

3861 В одной из оболочек полого органа определяются ядросодержащие анастомозирующие волокна. Волокна состоят из клеток, которые в области контактов образуют вставочные диски. Какая ткань образует данную оболочку?

A. *Поперечно-полосатая сердечная.

B. Поперечно-полосатая скелетная.

C. Гладкая мышечная.

D. Рыхлая волокнистая соединительная.

E. Плотная неоформленная соединительная.

3862 На электронной микрофотографии фрагмента почки представлена приносящая артериола, в которой под эндотелием видны крупные клетки, содержащие секреторные гранулы. Назовите данный вид клеток.

A. *Юкстагломерулярные.

B. Мезангиальные.

C. Гладкомышечные.

D. Юкставаскулярные.

E. Интерстициальные.

3863 На электронной микрофотографии почечного тельца между капиллярами сосудистого клубочка определяются отростчатые клетки, в цитоплазме которых имеется большое количество филаментов. Назовите данные клетки.

A. *Мезангиальные.

B. адвентициальные.

C. Юкстагломерулярные.

D. Юкставаскулярные.

E. Фибробласты.

3864 В корковом веществе яичника при гистологическом исследовании определяются зрелые третичные фолликулы. В какой период овогенеза они образовались?

A. *Большого роста

B. Малого роста.

C. Созревания.

D. Размножения.

E. Формирования.

3929 Ребенок повредил боковую поверхностбь языка . Какие сосочки языка при этом повреждены вероятнее всего?

A. * Листовидные

B. Конические

C. Желобоватые

D. Нитевидные

E. Грибовидные

3934 Під час судово-медичної експертизи жінки , яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранішньої гаструли. Назвіть місце його локалізації при умові його нормального розвитку.

A. * стінка матки

B. ампульна частина яйцепроводу

C. маткова частина яйцепроводу

D. яєчник

E. черевна порожнина

3935 в періо ді ранньої гаструляціїї людини формуються екто і ентодерма. За яким механізмом утворюються ці листки.,,,.

A. * делямінація

B. інвагінація

C. епіболія

D. іміграція

E. інвагінація, єпіболія

3936 При мікроскопічному дослідженні серця мертвого плоду спостерігаються зміни в кардіоміоцитах. Порушення розвитку якого джерела призвело до цих змін,,

A. * міоєпікардиальної пластини

B. міотому

C. ентодерми

D. ектодерми

E. мезенхіми

3937 Під час розвитку облітеруючого атеросклерозу у хворих виникають зміни в судинах нижніх кінцівок. Так, на гістологічному препараті такої судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. Яка судина ушкоджується при цьому захворюванні?

A. *артерія м?язевого типу

B. Артерія єластичного типу

C. Артерія змішаного типу

D. Вена з сильним розвитком м?язів

E. Лімфатична судина

3938 Аорта під час систоли розтягується і повертається у вихідний стан під час діастоли, забеспечиючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки судини це можна пояснити?

Соседние файлы в папке 2004 база