Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2006-2007 / Крок3Стоматолог_я_2006_2007_profile_3_0

.rtf
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
693.73 Кб
Скачать

----- Материалы взяты с сайта http://KrokTest.org.ua-----

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3 и КРОК-М

Крок 3. Стоматологія. 2006 - 2007 рік

Диспансеризація

1

Показник інтенсивності карієсу (кпв) у 12-ти річних дітей становить 3,0. Який рівень оцінки

інтенсивності карієсу зубів за ВООЗ?

A середній

B низький

C дуже низкий

D високий

E дуже високий

2

Під час перебазування тимчасових коронок “Акрилоксидом” хворий почав скаржитися на

головний біль, утруднене дихання й ковтання. Об’єктивно: набряк обличчя, підвищена

температура тіла, тахікардія, втрата голосу. Ваш діагноз?

A *Набряк Квінке

B Гіпертонічна хвороба

C Анафілактичний шок

D Бронхоспазм

E

3

Під час препарування 36 зуба під провідниковим знеболенням інструментом було

травмовано стінку й бокову поверхню язика на протязі 1-1,5 см, відкрилася кровотеча. Що

повинен зробити лікар?

A *Зупинити кровотечу, накласти шви на рану, закінчити обробку.

B Провести тампонаду й припинити препарування

C Закінчити препарування й відправити пацієнта додому.

D Викликати хірурга-стоматолога

E

4

Хвора 28 років скаржиться на розруйнування зуба на верхній щелепі. Косметичний дефект.

Об’єктивно: 23 порушений до ясеневого краю. На рентгенограммі канал запломбований до

верхівкі кореня. Зміни в періапекальних тканинах немає. Вирішено виготовити культеву

штифтову вкладку с наступним протезуванням Якою повинна бути довжина штифта литої

вкладки?

A *2/3 довжини кореня

B 1/2 довжини кореня

C ? довжини кореня

D співпадати з довжиною кореня

E

5

Якими відбитковими масами використовуються для отримання відбитка з зовнішнього

слухового проходу для виготовлення штучної вушної раковини

A *еластичними

B цинкевгінольними

C термопластичними

D полісульфідними

E

6

Непрямий метод виготовлення литої штучної культі зі штифтом передбачає отримання

відбитка з поверхні кореня та кореневого канала. Яка з перелікованих мас може бути

використана при данній методиці

A *Сієласт-05

B Гіпс

C Іпнін

D Репін

E

7

Протез носа на обличчі фіксується за допомогою:

A *Оправи окулярів

B Біологічних клеїв

C Спеціальних клеїв

D Магнитів

E

8

Пацієнт 46 років звернувся в ортопедичне відділення зі скаргами на часте розцементування

штифтового зубу на верхній щелепі спереду. Що може бути причиною цього ускладнення?

A *Довжина штифта менш довжини кореня

B Недостатня товщина стінок

C Вид прикусу

D Відсутність насічок на штифті

E

9

Пацієнтка 38 років звернулася в ортопедичне відділення з жалобами на розруйнування зуба

на верхній щелепі спереду. Косметичний дефект. Об’єктивно: роз руйнування 25 зубу до

ясеневого краю. На рентгенограммі канал запломбований до верхівкі кореня. Зміни в

періапікальних тканинах немає. Яка з перелікованих конструкцій показана пацієнткові?

A *Культєва вкладка з металокерамічною коронкою

B Штифтовий зуб по Річмонду

C Штифтовий зуб по Ільїної-Маркосян

D Штифтовий зуб з пластмаси

E

10

Пацієнтка 28 років звернулася після цементування металокерамічного мостоподібного

протезу з опорою на 23,25 зуб зі скаргами на його розцементування. При обстеженні кукси

зубів достатньої висоти, стінки конвергують до вертикальної осі зубів приблизно 200. Під

яким кутом повинні конвергувати стінки кукси?

A *До 80

B До 150

C До 25-300

D До 18-200

E

11

Жінка 25 років скаржиться на зруйновані зуби верхньої щелепи. О’єктивно: коронка 24 зуба

зруйнована на 2/3, кукса виступає над рівнем ясеневого краю на 1мм, за данними

рентгенографії канал запломбовано до верхівкі, хронічних запальних процесів періодонту не

вивлено. Яка з перелікованих конструкцій показана хворій ?

A *Штифтова кукусова вкладка і коронка

B Штифтовий зуб с кільцем

C Штифтовий зуб Ричмонда

D Спрощений штифтовий зуб

E

12

Пацієнтка 40 років скаржиться на руйнування зуба на верхній щелепи. Об’єктивно: корінь 12

зуба виступає на рівнем ясен на 1 мм, кореневий канал запломбований. Яка конструкція

найбільш раціональна ?

A *Культєва вкладка зі штифтом та коронкою

B Штифтовий зуб за Катцем

C Штифтовий зуб за Ахмедовим

D Штифтовий зуб за Копейкіним

E

13

Пацієнт 38 років скаржиться на естетичний дефект зубних рядів. Об’єктивно: коронки 22-23

зубів зруйновані на ? висоти коронки. На R-граммі канали зубів запломбовані до верхівок,

без патологічних змін в періапікальних тканинах не має. Яка конструкція найбільш

раціональна в цьому випадку ?

A *Куксові вкладки та металокерамічні коронки.

B Пластмасові вкладки

C Штифтові коронки по Річмонду

D Штамповані коронки

E

14

Пацієнт, 15 років скаржиться на відсутність верхніх латеральних різців та естетичний

недолік. Об’єктивно: конфігурація обличчя без особливостей. 12, 22 відсутні. На

фронтальній ділянці верхньої щелепи – діастема і трема, ікла дещо зміщені в сторону

відсутніх зубів. Який метод дослідження буде найбільш інформативним?

A *Ортопантомографія

B Аксіальна телерентгенографія передньої ділянки верхньої щелепи

C Вимірювання діагностичних моделей

D Доцільна рентгенографія

E

15

Яка ознака характеризує відкритий прикус?

A *Зубоальвеолярне вкорочення в ділянці нижніх фронтальних зубів

B Зубоальвеолярне збільшення в ділянці нижніх фронтальних зубів.

C Зубоальвеолярне збільшення в ділянці верхніх та нижніх бокових зубів

D Зубоальвеолярне збільшення в ділянці верхніх фронтальних зубів

E Всі відповіді вірні

16

Якими ознаками характеризують дистальний прикус?

A *Порушенням змикання зубних рядів в сагітальному напрямку за рахунок дистального

зміщення нижньої щелепи

B Наявністю горизонтальної щілини

C Порушенням розмірів верхнього та нижнього зубних рядів

D Порушенням змикання зубних рядів в сагітальному напрямку за рахунок медіального

зміщення нижньої щелепи.

E Зубоальвеолярним вкороченням верхньої зубної дуги

17

Хворий 12 років звернувся зі скаргами на відсутність зуба на верхній щелепі. Тимчасовий зуб

був видалений у 5-ти річному віці внаслідок травми. Об’єктивно: обличчя без особливостей.

Прикус постійних зубів. На верхній щелепі відсутній 11 зуб. На рентгенограмі 11

розташований під кутом у 450 до 21. Оберіть раціональний метод лікування

A *Ортопедичне

B Фізіотерапевтичне

C Ортодонтичне і хірургічне

D Хірургічне

E Комбінований (хірургічний та апаратурний)

18

Хлопчику 4,5 років. Батьків дитини хвилює кволе жування, пташиний профіль обличчя. В

анамнезі штучне вигодовування. Об’єктивно: сагітальна щілина 4,5 мм. Форма верхньої і

нижньої щелепи - півколо. Який метод лікування в цьому віці найбільш доцільний ?

A *Міотерапевтичний

B Апаратурний

C Видалення зубів

D Ортопедичний

E Фізіотерапевтичний

19

Дитині 12 років. Під час огляду виявлена сагітальна щілина до 3 мм. Про що свідчить

наявність такої сагітальної щілини:

A *Формування дистального прикусу

B Формування відкритого прикусу

C Формування глибокого прикусу

D Формування перехресного прикусу

E Звуження зубного ряду на верхній щелепі.

20

Хвора 17,5 років має справжню нижню прогнатію. Місцеві ознаки виражені, верхня щелепа

нормальна. Сагітальна щілина 5 мм. Прорізалися всі постійні зуби окрім 18, 28, 38 та 48. Який

план лікування?

A *Видалення 34, 44 ортодонтичне лікування, направлене на адаптацію

B Двобічна остеотомія нижньої щелепи за Рацером

C Геніопластика

D Видалення зачатків 38 та 48 зубів, ортодонтичне лікування

E Двобічна площинна остеотомія.

21

Дитині 14 років. Четвертий верхній зуб прорізався повністю, але розташований вище

оклюзійної поверхні. Яке це аномалійне положення?

A *Супраоклюзія

B Інфраоклюзія

C Тортооклюзія

D Оральне

E Вестибулярне

22

Як в нормі відризняється форма верхньої щелепи в період молочного прикусу від постійного

прикусу

A *Напівколовидна

B Сідлоподібна

C Параболоподібна

D Трапецеподібна

E Напівеліпсоподібна

23

До лікаря звернулися батьки дівчини 5 років зі скаргами на затруднене носове дихання.

Дитина дихає ротом, ріт постійно відкритий. До чого може привести дана патологія.

A *Звуження верхнього зубного ряду

B Розширення верхнього зубного ряду

C Часткової адентії

D Сплющення верхнього зубного ряду у фронтальній ділянці

E Неповне прорізування фронтальних зубів

24

Після введення пеніцеліну хворий відчув зуд, ядуху, біль в ділянці серця. Потім хворий

втратив свідомість. АТ – 50\0 мм рт ст. Який з перелічених препаратів є першочерговим для

введення хворому?

A *Адреналін

B Контрікал

C Преднізолон

D Димедрол

E Глюкоза

25

У хворого 30 років в анамнезі цукровий діабет, під час прийому у стоматолога раптово

з(явилось почуття голоду, слабкість, тримтіння кінцівок, рясний піт. Через 10 хвилин

появились клонічні та тонічні судороги. АТ – 120\80, пульс 82 уд \ хв. Дихання не учащене.

Поставте діагноз.

A *Гіпоглікемічна кома

B Гіперглікемічна кома

C Тиреотоксичний криз

D Гіпертонічний криз

E Коллапс

26

Розповсюдженість, або загальна площа опіків, визначає потребу в переливанні рідини в

дозах лікарських препаратів та результат лікування. У хворого 35 років визначаються

термічні опіки шкіри обличчя і шиї. Визначте площу опіку.

A *9 \%

B 4 \%

C 18 \%

D 15 \%

E 20 \%

27

У хворой, 53 років, під час прийому у стоматолога несподівано з(явилось виражене

збудження, головний біль, запаморочення, серцебиття, хвора почала відмічати почуття

жару, пульсацію. АТ- 180\90 мм рт ст, пульс 110 уд\хв. Враховуючи, що в анамнезі у хворой

відмічалась гіпертонічна хвороба 1 стадії – встановлений діагноз – гіпертонічний криз. Що з

нижчеперерахованих препаратів пропонують ввести хворой?

A *Дибазол 1 \% 3 мл в\в

B Кардиамін 2 мл п\ш

C Еуфілін 12 \% в\м

D Корглікон 0,06 \% 1,0 в\в

E Кофеїн 10 \% 1 мл в\м

28

У хворого який поступив в прийомне відділення лікарні є різана рана щічної ділянки з

пульсуючого характеру кровотечею. Який найбільш простий метод зупинки кровотечі

необхідно вибрати для досягнення повного ефекту?

A *Перев(язка судини в рані.

B Перев(язка зовнішньої сонної артерії

C Дав(яча пов(язка

D Накладення на судину кровозупиняючого зажиму

E Електрокоагуляція судини в рані

29

У хворого щелепно-лицевого стаціонару, на наступний день після проведення операції під

інтубаційним наркозом з(явилось учащення дихання, рухливий неспокій слизової оболонки

і шкіряних покровів лиця. Хворий відмічає осиплість голосу, незначну болісність при

ковтанні. При непрямій лярінгоскопії відмічається гіперемія і набряк слизової оболонки в

ділянці голосових зв(язок. Поставте діагноз.

A *Набряк гортані

B Аспіраційна асфіксія

C Обтаруційна асфіксія

D Гострий лярінгіт

E Приступ бронхіальної астми

30

Під час проведення операції видалення 48 зуба атиповим методом у хворого з(явилась

рясна кровотеча з м(який тканин з ретромолярного простору. В цей же час у хворого виник

обморок з якого він був виведений через 2 хв. Через декілька хвилин у хворого з(явились

ознаки ядухи, кашель, цианоз слизової оболонки і шкіри лиця. Який найбільш вірогідний

діагноз можна передбачити?

A *Лярингоспазм

B Обтураційна асфіксія

C Набряк гортані

D Набряк Квінке

E Аспіраційна асфіксія

31

При судорожному синдромі у дітей, для досягнення найбільш швидкого ефекту, хворим

необхідно вводити:

A *Діазепам

B Аміназин

C Платифілін

D Дибазол

E Атропін

32

У хворого діагностували анафілактичний шок. Після проведення реанімаційних заходів

вдалося стабілізувати артеріальний тиск, відновити самостійне дихання. На цьому фоні у

хворого зберігається астматичний компонент, дихання утруднене. Який препарат необхідно

ввести хворому додатково?

A *Еуфілін

B Атропін

C Корглюкон

D Кофеїн

E Кордіамін

33

Виберіть із нижче перейменованих самий простий і ефективний спосіб профілактики

западіння язика у хворих, що знаходяться тимчасово без свідомості.

A *Введення S-подібного повітревода

B Введення носового повітреводу

C Інтубація трахеї

D Прошивання і витягнення язика

E Трахеостомія

34

У хворого діагностовано зупинку серця в фазі діастоли. З якою частотою рекомендовано

проводити непрямий масаж серця?

A *60-70 в хвилинах

B 80-90 в хвилинах

C 10-20 в хвилинах

D 20-30 в хвилинах

E 25-40 в хвилинах

35

У хворого 66 років, що хворіє ІХС, атеросклеротичним кардіосклерозом, хронічною

коронарною недостатністю, під час стоматологічного прийому з(явився сильний загрудний

біль, іррадіруючий в ліву лопатку і супроводжувався онімінням лівої руки. Хворий збліднів,

спітнів, АТ 140\90 мм рт. ст., пульс 80 уд\хв., ритмічний. Після прийому таблетки валідолу,

стан не змінився. Лише після того як хворий прийняв таблетку нітрогліцерину біль став

слабшати, і невдовзі просто затих. Ваш вірогідний діагноз?

A *Приступ стенокардії

B Інфаркт міокарда

C Тромбоз легеневих судин

D Прободна виразка шлунку

E Гострий панкреатит

36

Для боротьби з матаболічним ацидозом який виникає при різних термінальних станах, в

тому числі і при отруєннях хворого вводять внутрішньовенно:

A *300-400 мл 4 \% розчину бікарбонату натрію

B 200 мл фізіологічного розчину

C 400 мл 5 \% розчину глюкози

D 20 мл 10 \% розчину хлористого кальцію

E 400 мл. реополіглюкіну

37

Вибір препаратів для піднімання тиску при коллапсі залежить від сполучення їх судинної та

кардіотропної дії. Тільки судинну дію має:

A *Мезатон

B Норадреналін

C Адреналін

D Ізадрін

E Мефетамін

38

Хворий 42 років під час прийому у лікаря-стоматолога відчув „кинжальний удар” в верхній

частині черевної порожнини. Потім біль зник, хворий почав скаржитись на слабкість,

відчуття жару в черевній порожнині. АТ-100\60 мм рт.ст, відмічається м(язове напруження

передньої черевної стінки. Який найбільш вірогідний діагноз?

A * Прокольна виразка шлунку

B Гострий холецистит

C Гострий апендицит

D Інфаркт міокарда

E Гострий гастрит

39

Хвора з ознаками обтурації правого стенонового протоку, лікар вирішив промити проток

розчином хімопсіну. Під час маніпуляції хвора зблідла, покрилась липким потом, втратила

свідомість. Пульс і АТ не визначаються. Поставте діагноз.

A *Анафілактичний шок

B Коллапс

C Кома

D Гостра серцева недостатність

E Гостра дихальна недостатність

40

У хворого, 27 років, з двохстороннім ментальним переломом нижньої щелепи змістився

середній фрагмент нижньої щелепи. В наслідок цього у нього появились симптоми асфіксії

[задуха, утруднене дихання, цианоз шкіри]. Який вид асфіксії можна діагностувати при

цьому?

A *Дислокаційна асфіксія

B Стенотична асфіксія

C Обтураційна асфіксія

D Аспіраційна асфіксія

E Клапанна асфіксія

41

Хвора 30 років, з обтягненим алегрічним діагнозом, при вході в стоматологічний кабінет,

поскаржилась на неприємний специфічний запах в кабінеті. Через декілька хвилин у хворої

почались виділення з носа, сухий кашель, шкіряний зуд, з(явились ознаки задухи, дихання

шумне, утруднене в фазі видоху. В диханні участувала дихальна мускулатура. Поставте

діагноз.

A *Приступ бронхіальтної астми

B Приступ кардіологічної астми

C Гіпертонічний криз

D Інфаркт міокарда

E Печінкова кома

42

Хворий 40 років, звернувся до стоматолога з загостренням хронічного періодонту 24 зуба.

Під окістя в ділянці 24 зуба було введено 1 мл 30 \% розчину лінкоміцину. Через декілька

хвилин хворий відчув утруднення при ковтанні і даханні, голос став сиплим, швидко почали

наростати явища задухи, набряклість губ, язика, з(явився цианоз лиця і шиї. АТ- 100\75 мм

рт. ст. Назвіть найбільш вірогідний діагноз.

A *Набряк Квінке

B Шок

C Коллапс

D Анафілактичний шок

E Обтураційна асфіксія

43

Через 2-3 хвилини після проведення анестезії хвора поблідніла, втратила свідомість.

З(явився цианоз червоної кайми губ. Шкіра бліда, волога. Дихання поверхневе, пульс

слабкий. Губи стиснуті, очі закриті. АТ 100\60 мм рт ст. Який стан виник у хворої?

A *Інтоксикація анестетиком

B Шок

C Коллапс

D Анафілактичний шок

E Приступ стенокардії

44

В клініку щелепно-лицевої хірургії поступив хворий 30 років з приводу перелому нижньої

щелепи зліва в ділянці 36 зуба з кровотечею з щілини перелому. Який метод зупинки

кровотечі доцільно використати в цій ситуації?

A *Репозиція і фіксація відламків

B Накладення пов(язки

C Притиснення судини на відстані

D Перев(язка зовнішньої сонної артерії

E Тампонада порожнини рота

45

У стоматологічних хворих під час проведення різних маніпуляцій найбільш частою причиною

непритомності буває:

A *Вазодепресорний стан

B Колапс

C Ортостатична гіпотензія

D Шок

E Гіпервентиляційний синдром

46

У хворого внаслідок отруєння атропіном розвилась сухість в роті, тошнота, осиплість голосу,

сухість і гіперемія шкіри. Зіниці розширені, на світло не реагують, спазм окомодації. Який з

нижче перейменованих препаратів є антидотом атропіну?

A *Прозерін

B Бемегрід

C Унітіол

D Фізостигмін

E Натрія тіосульфат

47

Для нейтралізації мускарино-подібної дії при різних стадіях гострого отруєння

фосфорорганічними сполуками використовується:

A *Атропін

B Пілокарпін

C Адреналін

D Дімедрол

E Преднізолон

48

При винекненні ларінгоспазму необхідно внутрішньовенно ввести:

A *Адреналін з глюкозою

B Мезатон з розчином бікарбонату натрію

C Папаверін з дібазолом

D Димедрол з глюконатом кальцію

E Но-шпу з папаверіном

49

При диспансерному обстеженні старшої групи дитячої дошкільної установи у хлопчика 6 років

виявили порушення носового дихання. У яку диспансерну групу потрібно віднести цього

пацієнта?

A *I група

B II група

C III група

D IV група

E Диспансеризації не підлягає

50

Дівчинці 8 років. При епідеміологічному обстеженні виявили піднебінне розташування 12

зуба. Об’єктивно: Обличчя симетричне. Зубна формула: на верхній щелепі - 16 55 54 53 12

11 21 22 63 64 65 26, на нижній щелепі – 46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36. Потребує

негайного ортодонтичного лікування. До якої диспансерної групи можна віднести цього

пацієнта?

A *IV група

B I група

C II група

D III група

E Диспансеризації не підлягає

51

Яку кількість диспансерних груп найбільш ефективно виділяти при диспансеризації хворих?

A *ДІ + ДІІ + ДІІІ

B ДІ (здорові)

C ДІІ (практично здорові)

D ДІІІ (які потребують лікування)

E ДІ + ДІІ

52

Який із критеріїв оцінки ефективності диспансеризації являється негативним:

A * погіршення

B стабілізація процесу

C стан без змін

D ремісія

E поліпшення

53

До якої з перелічених диспансерних груп можна віднести практично здорових пацієнтів, у

яких спостерігається стабілізація процесу?

A *Д ІІ

B ДІ

C ДІІІ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.