Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Podgotovka_I_Krok-3_Stomatologia_2012 / База КРОК 3 / 2006-2007 / Крок3Стоматолог_я_2006_2007_profile_3_0

.rtf
Скачиваний:
11
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
693.73 Кб
Скачать

Який симптом не є ознакою озлоякіснення передракових захворювань?

A ?Ерозії вкриваються гнійним нальотом

B Ущільнення у підставі ерозії

C Кровливість, поява ерозій на поверхні патологічного вогнища

D Посилення зроговіння патологічного утворення

E Поява обмеження рухомості утворення, збільшення інфільтрації навколо

152

У стоматологічну поліклініку звернулись батьки з дитиною 9 років. Під час клінічного

обстеження діагностована про генія. На рентгенограмі осередок деструкції з нечіткими

обрисами в області рупороподібного кореня 14 зуба. Терда пластина лунки біля дистальної

поверхні кореня на рівні шийки зуба. Вкажіть найбільш імовірний дагноз та метод лікування

дитини.

A хронічний гранулюючий періодонтит, видалення зуба, лікування в ортодонта

B хронічний гранулюючий остит, видалення зуба

C хронічний гранулюючий періодонтит, видалення зуба

D

E

153

У стоматологічну поліклініку звернулась дитина 14 років. Дитина знаходиться на

диспансерному обліку у ревматолога. Під час обстеження виявлено: на шкірі краю нижньої

щелепи справа нориця з грануляційною тканиною та мацерованою навколо неї шкірою,

коронка 46 зуба значно зруйнована, ясна ціанотичні. Вкажіть найбільш імовірний діагноз і

метод лікування дитини.

A хронічний гранулюючий періодонтит, мігруюча гранулома; хірургічне лікування,

диспансеризація

B хронічний гранулюючий періодонтит, видалення зуба

C мігруюча гранулома, видалення зуба

D мігруюча гранулома, хірургічне лікування

E

154

У стоматологічну поліклініку звернулись батьки з дитиною 9 років, дитина скаржиться на

біль у ділянці 34 зубу. Діагноз: гострий серозний пульпіт 34 зубу. У дитини в момент

звернення загострення хронічного холециститу. Які умови необхідні для ефективного

лікування методом вітальної ампутації ?

A метод не може бути використаний

B тривалість захворювання до 3 діб, каріозна порожнина ІІ класу, сформованість коренів

C тривалість захворювання до 2 діб, каріозна порожнина І класу, несформованість коренів

D

E

155

При обстеженні дитини 10 років, яка звернулась у стоматологічну поліклініу зі скаргами на

біль у 26 зубів, діагностовано гострий серозний пульпіт 26 зуба. Дитина знаходиться на

диспансерному спостереженні у лікаря-невропатолога, діагноз – неврастенія. Які методи

знеболювання у даній ситуації слід використати?

A премедикація, провідниковий, внутрішньопульповий

B провідниковий, внутрішньопульповий

C провідниковий, інфільтраційний

D аплікаційни

E іфільтраційна анестезія

156

У дитини 9 років, яка звернулась у стоматологічну поліклініку зі скаргами на біль у 24 зубі,

діагностовано гострий серозний пульпіт. Дитина 5 групи здоров'я. Який метод знеболювання

слід вибрати ?

A метод лікування не може бути використаний

B провідниковий, внутрішньопульповий

C провідниковий, інфільтраційний

D аплікаційний

E загальне знеболювання

157

Больной Н., 43 лет обратился с жалобами на болезненность при жевании слева,

кровоточивость и воспаление десневого края. Объективно: несколько месяцев назад

больной был протезирован по поводу отсутствия 36 зуба. Зубы по бокам дефекта интактны.

Какова предполагаемая причина возникших жалоб?

A Повышение прикуса на мостовидном протезе

B Бруксизм

C Хронический периодонтит

D Локализованнный пародонтит

E Локализованный гингивит

158

Больной А, 53 лет, обратился с жалобами на хруст в ВНЧС, боль в мышцах, шум в ушах.

Объективно: генерализованная патологическая стираемость твердых тканей со снижением

высоты прикуса на 3 мм. Какому виду нарушений относится данная симптоматика по

классификации Петросова?

A Окклюзионно-анртикуляционный синдром

B Артрит острый травматический

C Нейромускулярный дисфункциональный синдром

D Анкилоз

E Постравматический остеоартроз

159

Больной Д., 64 лет, направлен в клинику ортопедической стоматологии для изготовления

шинирующего аппарата. Объективно: генерализованный пародонтит в стадии ремиссии,

подвижность зубов I,II степени. Каким оттискным материалом желательно получить оттиск?

A Упином

B Стомофлексом

C Гипсом

D Протакрилом-М

E Стенсом

160

Больной Л., 38 лет, обратился с целью протезирования. Проводилось определение угла

резцового сагиттального пути. Какие мышцы участвуют в образовании сагиттального

резцового пути?

A Латеральные крыловидные мышцы

B Медиальные крыловидные мышцы

C Жевательные мышцы

D Височные мышцы

E Двубрюшные мышцы

161

Больной М., 69 лет, обратился с целью протезирования беззубой верхней челюсти. При

припасовке индивидуальной ложки происходило сбрасывание ее при широком открывании

рта. Где необходимо укоротить края ложки?

A В переднем отделе

B В области щечных складок

C По линии A

D Вдоль верхнечелюстных бугров

E В области уздечки верхнечелюстной

162

Больной Щ, 50 лет, обратился с целью протезирования беззубой нижней челюсти. При

припасовке индивидуальной ложки с помощью проб Гербста происходило ее сбрасывание

при вытягивании губ вперед. Где необходимо укоротить границы индивидуальной ложки?

A Наружный край между клыками

B Вдоль челюстно-подъязычной линии

C Позади бугорка до челюстно-подъязычной линии

D От бугорков до второго моляра

E 1 см от средней линии под языком

163

Больной О, 50 лет, обратился с целью протезирования. Объективно: дефект зубного ряда

нижней челюсти 1 класс по Кеннеди. На челюсти имеются 7 зубов интактных, устойчивых, с

высокими клиническими коронками. Была выбрана для замещения дефекта контсрукция

бюгельного протеза. Какой дополнительный вид крипления используется для

предотвращения опракидывания протеза?

A Кипмайдер

B Кламмер Бонвиля

C Многозвеньевой кламмер

D Кламмер системы Нея 5 типа

E Кламмер системы Нея 4 типа

164

Больному С., 35 лет, было проведено исследование жевательных движений нижней

челюсти. Как этот метод исследования называется?

A Мастикоциография

B Одонтопародонтограмма

C Жевательная проба по Гельману

D Миография

E Жевательная проба по Рубинову

165

Больной К., 40 лет, обратился с жалобами на отсутствие коронки 12 зуба. Объективно: края

культи зуба находятся выше уровня десны, корень прямой, не поврежден кариозным

процессом, канал прямой запломбирован до верхушки корня, без изменений в области

периапикальных тканей. Больному необходимо срочное замещение дефекта. Какой вид

штифтовой контсрукции можно рекомендовать в данной ситуации?

A Пластмассовый штифтовый зуб

B Штифтовый зуб по Ричмонду

C Штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян

D Штифтовый зуб по Логану

E Штифтовый зуб по Ахмедову

166

Больной К., 40 лет, обратилась с целью протезирования. Объективно: отсутствуют

18,17,16,15,14,38,37,36,35,34 зубы. Зубы во фронтальном участке имеют подвижность I-II

степени. Для оценки состояния тканей пародонта и выбора рациональной конструкции

протеза врачом была заполнена одонтопародонтограмма. Какой вид травматического узла

будет определен врачом в данной клинической ситуации?

A Перекрестный

B Отраженный

C Фронтальный

D Фронто-сагитальный

E Прямой

167

Больному К., 65 лет, при определении центральной окклюзии была ошибочно определена

передняя окклюзия. При одновременном сокращении каких мышц это произошло?

A Латеральных крыловидных мышц

B Медиальных крыловидных мышц

C Двубрюшных мышц

D Задних пучков височных мышц

E Жевательных мышц

168

При обследовании больной М., 33 лет, в клинике ортопедической стоматологии врач

определил у нее свободное открывание рта в полном объеме. Какое при этом среднее

значение расстояния между верхними и нижними резцами?

A 4-5 см.

B 6-7см.

C 5-6 см.

D 3-4 см.

E 2-3см.

169

Пациенту Н., 53 лет, по медицинским показаниям был изготовлен бюгельный протез из

золотого сплава. Какой пробы этот сплав?

A 750

B 900

C 583

D 380

E 960

170

Больному З., 40 лет, перед изготовлением одиночной коронки на 43 зуб провели

рентгенологическое исследование. Согласно правилу “изометрии” центральные лучи

рентгеновского излучения чему должны быть перпендикулярны?

A Биссектрисе угла между осью зуба и пленкой

B Длинной оси исследуемого зуба

C Плоскости рентгеновской пленки

D Альвеолярному отростку у 43 зуба

E Сагиттальной плоскости у 43 зуба

171

У пациента Н., 42 лет, при протезировании определено разобщение зубов на

балансирующей стороне. В каком участке зубного ряда это происходит?

A В боковом участке, противоположной стороне смещения н/ч

B В боковом участке на стороне смещения н/ч

C Во фронтальном участке зубного ряда

D В области клыков на стороне смещения

E В области клыков на противоположной стороне смещения н/ч

172

У больной К., 49 лет, на ортопедическом приеме было выявлено затрудненное “Движение

Бенетта” нижней челюсти. Какое это движение?

A Боковой сдвиг суставной головки

B Сагиттальный сдвиг суставной головки

C Сагиттальный резцовый путь

D Боковой резцовый путь

E Сагиттальный угол резцового пути

173

Пациент Н., 30 лет, обратился в клинику с целью протезирования. При сомкнутом состоянии

верхние резцы перекрывают нижние более чем на 1/3, режуще-бугорковый контакт

сохранен. Какой это вид смыкания?

A Глубокое резцовое перекрытие

B Глубокий прикус

C Ортогнатический прикус

D Прогнатический прикус

E Бипрогнатический прикус

174

A Больному Д., 43 лет с заболеванием тканей пародонта планируется изготовить иммедиат

протез на н/ч во фронтальном участке. Когда изготавливается такой протез?

B До удаления зубов

C Через сутки после удаления

D Не ранее 2-х недель

E Сразу после удаления

175

Больному Д., 37 лет, изготовлена штампованная коронка на 36 зуб. Край коронки доходит до

клинической шейки зуба. Где находится это образование?

A У края десны 36 зуба

B У самой узкой части коронки 36 зуба

C У переходаэмали в цемент

D У самой широкой части 36 зуба

E У перехода коронковой части в корневую

176

При протезировании на беззубой верхней челюсти пациента Д., 67 лет, врач определил

податливость слизистой оболочки по Люнду. Где располагается 1 зона с минимальной

податливостью?

A В области сагиттального шва

B В переднем отделе альвеолярного отростка

C В области небных складок

D В задней трети неба

E В боковых участках альвеолярного отростка

177

A При обследовании больного А., 33 лет, врач выявил перемещение 27 зуба 1 формы по

Пономаревой. Как эта форма проявляется?

B 27 зуб переместился вертикально, с альвеолярным отростком

C 27 зуб переместился вертикально без альвеолярного отростка

D 27 зуб переместился дистально

E 27 зуб переместился медиально

178

При рентгенологическом обследовании больного Д., 53 лет, стоматолог определил

дегенеративные изменения в левом ВНЧС. Какому диагнозу соотвествуют такие изменения?

A Деформирующему остео-артрозу

B Дисфункциональному синдрому

C Нейромускулярному дисфункциональному синдрому

D Острому травматическому синдрому

E Хроническому ревматоидному артриту

179

Больная А., 23 лет, обратилась в клинику с целью протезирования. Отсуствуеи 21 зуб

вследствие травмы. Какому классу по Кеннеди соотвествует этот дефект зубного ряда

верхней челюсти?

A 3 классу

B 2 классу

C 4 классу

D 1 классу

E 3 классу 1 подклассу

180

Для определения потери жевательной эффективности в клинике ортопедической

стоматологии чаще всего пользуются методом Агапова. Что автор принял за единицу

измерения?

A Величину режущего края бокового резца в/ч

B Величину жевательной поверхности 1-ого моляра н/ч

C Площадь корня бокового резца н,ч

D Площадь корней 1-ого моляра н/ч

E Величину режущей поверхности центрального резца в,ч

181

Для изготовления съемных протезов беззубому пациенту Н., 72 лет, использовали какую

базисную акриловую пластмассу?

A Фторакс

B Редонт

C Протакрил-М

D Синма-М

E Карбопласт

182

Для получения анатомических оттисков при протезировании съемными протезами больному

К., 49 лет, использовали какой материал?

A Упин

B Стомафлекс

C Стенс

D Тиокол

E Гипс

183

Больной М., 69 лет, обратился к стоматологу с жалобой на поломку ЧСПП на в/ч. При

осмотре протеза были выявлены меловидные пятна по линии перелома. Какие причины

возникновения этих пятен?

A Гранулярная пористость

B Газовая пористость

C Пористость сжатия

D Инородные включения

E Просроченная пластмасса

184

Пациенту Н., со значительным дефектом коронковой части 12 зуба, показано изготовить

культевую штифтовую вкладку, покрытую затем металлокерамической коронкой. Из какого

металла отольют вкладку?

A Из хромокобальтового сплава

B Из хромоникелевого сплава

C Их серебряно-паладиевого сплава

D Из золотого сплава 750-й пробы

E Из золотого сплава 900 пробы

185

Для изготовления экзопротеза носа пациенту Н., 70 лет, получают оттиск. Какому материалу

надо отдать предпочтение?

A Гипсу

B Упину

C Стомафлексу

D Репину

E Ортокору

186

Больному З., 37 лет, изготавливают металлопластмассовый протез с опорой на 23 и 26

зубы. Какой облицовочный отечественный материал будет использован?

A Синма-М

B Протакрил-М

C Карбодент

D Редонт

E Акрилоксид

187

Больному Д., 42 лет, при проведении комплексного лечения пародонтита предложено

провести избирательную пришлифовку зубов, показанием для которой являются:

A Преждевременный контакт зубов

B Множественный кариес

C Дефект зубного ряда

D Подвижность зубов

E Кровоточивость десен

188

При обследовании больного Н., 59 лет, ортопед-стоматолог заполнил

одонтопародонтограмму по В.Ю.Курляндскому. Среднее показание выносливости тканей

пародонта зубов автор вывил из данных:

A Гнатодинамометрии

B Электроодонтометрии

C Электромиографии

D Реографии

E Мастикоциографии

189

Больному Д., 48 лет, показано изготовить литую вкладку из КХС на 46 зуб. При изготовлении

врач применил комбинированный метод изготавления при котором:

A Восковая репродукция переводится в оттиск, а затем на модель

B Восковая репродукция изготавливается на модели

C Восковая репродукция изготавливается в полости рта

D Вкладка изготавливается на огнеупорной модели

E Репродукция моделируется из пластмассы

190

Больному К., 25 лет изготавливают штифтовую конструкцию типа Ричмонд-I на 21 зуб,

которая состоит из:

A Штифтового зуба с кольцом

B Штифтового зуба с полукольцом

C Штифтового зуба с вкладкой

D Стандартного штифтового зуба

E Штифтового зуба с надкорневой защиткой

191

Пациенту Д., 32 лет, стоматолог изготавливает штифтовую конструкцию на 23 зуб.

Оптимальная глубина препаровки канала составляет при этом:

A 2./3 длины корня

B ? длины корня

C 1/3 длины корня

D Произвольная

E До апекса

192

Для изготовления штифтовой конструкции оптимальной толщиной штифта является:

A 1/3 диаметра корня

B 1/2 диаметра корня

C 2/3 диаметра корня

D Произвольная

E Не более 2-х мм

193

Больной З., 54 лет, после обследования показано изготавление ЧСПП из акриловой

пластмассы с удерживающими гнутыми кламмерами, которые изготавливают:

A Из кламмерной проволоки

B Методом литья

C Методом прессования

D Методом штамповки

E Методом гальвано-пластики

194

Больному Б., 27 лет, по медицинским показаниям изготовлена металлическая вкладка типа

МОД на 26 зуб. При ее фиксации какому цементу следует отдать предпочтение?

A Стеклоиномерному

B Цинкфосфатному

C Поликарбоксилатному

D Силикатному

E Цинкоксидэвгенольному

195

Больной Д., 41 года, по показаниям была изготовлена металлокерамическая коронка на 14

зуб. Заключительный лабораторный этап ее изготавления называется:

A Глазурование

B Вакуумный обжиг

C Шлифовка

D Пескоструйная обработка

E Обезжиривание

196

Беззубый больной Е., 69 лет, обратился с жалобой на поломку при чистке съемного

протеза. Объективно: части протеза сопоставляются. Срок пользования – 0,5 года. Что

необходимо сделать при этом стоматологу?

A Направить протез в лабораторию на ремонт

B Получить оттиск для ремонта

C Получить оттиск для изготовления нового протеза

D Направить пациента на имплантацию

E

197

Беззубому пациенту М., 63 лет, при изготавлении съемных протезов на одном из этапов

получения функциональных оттисков с помощью ложек-базисов с восковыми валиками под

жевательным давлением. Какой должен быть следующий клинический этап?

A Проверка конструкции протезов

B Наложение готовых протезов

C Определение центральной окклюзии

D Получение анатомических оттисков

E Припасовка индивидуальных ложек

198

Больной Д., 47 лет, обратился в клинику с целью протезирования. При обследовании

определена стираемость оставшихся зубов на 2/3 и более длины коронковой части. Какое

исследование необходимо провести в первую очередь?

A Рентгенографию

B Электроодонтометрию

C Электромиографию

D Реографию

E Мастикоциографию

199

При изготовлении съемных протезов беззубому больному Г., 72 лет, при определении

центрального соотношения челюстей провели разговорную пробу. Каккова оптимальная

щель должна быть между валиками?

A 5-6 мм.

B 2-3 мм

C 1-2мм

D Свыше 6 мм

E 3-5 мм

200

Беззубой больной, 72 лет, для лечения перелома н/ч изготовили съемную шину:

A Лимберга

B Збаржа

C Вебера

D Ванкевич

E Оксмана

201

Для занятия боксом 14 летнему пациенту с прогеническим прикусом изготавливают

боксерскую шину. На зубной ряд какой челюсти ее необходимо изготовить?

A На нижнюю челюсть

B На верхнюю челюсть

C Не имеет значения какую

D Двучелюстной моноблок

E На обе челюсти

202

Больному Д., 79 лет, с микростомией необходимо изготовить ЧСПП на нижнюю челюсть.

Какой оттискной ложкой показано получить оттиск?

A Разборной

B Индивидуальной

C Стандартной пластмассовой

D Окклюзионной

E

203

Больному М., 47лет, с диагнозом “привычный вывих нижней челюсти” с целью ограничения

открывания рта изготовлен аппарат по Шредеру, а именно:

A Съемная пластинка на в/ч с пелотом с вестибулярной стороны

B Встречные коронки на молярах с шарниром

C Лигатурное связывание в области моляров

D Съемная пластинка с валиками в задних отделах

E Подбородочная праща

204

Больной Д., 39 лет, при изготовлении ЧСПП на верхнюю челюсть затрудненно получения

оттиска вследствие повышенного рвотного рефлекса. Что может помочь в этом случае?

A Полоскание насыщенным раствором NaCl

B Полоскание 9\% р-ром NaCl

C Содовое полоскание

D Полоскание сладким р-ром

E Полоскание ледяной водой

205

Для фиксации съемного протеза на беззубой в/ч важное значение имеет правильное

расположение задней границы его базиса:

A В пределах вибрирующей зоны

B Не доходя до линии “А”