Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
128.51 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2.

Догляд за хірургічними хворими

Практичне заняття №13-14

Тема: Введення в хірургію. Особливості догляду за хірургічними хворими в приймальному відділенні.

І. Актуальність теми

Роботу всієї лікарні визначає правильна і чітка робота приймального відділення. Якщо медперсонал привітно і уважно відноситься до хворих, що поступають у лікарню, то вони проймаються повною довірою до даного хірургічного стаціонару.

Головними задачами приймального відділення є: первинне обстеження, сортування і направлення хворих у різні відділення лікарні чи на амбулаторне лікування; надання амбулаторної допомоги; санітарна обробка хворих, що поступають у стаціонар; оформлення документації; організація прийому-виписки і обліку руху хворих; зв’язок із станцією швидкої допомоги та іншими лікувальними закладами. Від грамотності та організованості дій медичного персоналу приймального відділення часто залежить успіх та результат лікування.

ІІ. Цілі заняття:

 1. Знати структурні підрозділи та оснащення приймального відділення (α=ІІ).

 2. Знати особливості санітарної обробки хворого (α=ІІ).

 3. Знати способи транспортування хворого у відділення (α=ІІ).

 4. Провести заповнення документації на хворого, що поступає в хірургічний стаціонар (α=ІІІ).

 5. Провести огляд на коросту, педикульоз та санітарну обробку хворого (α=ІІІ).

 6. Провести антропометричні дослідження (α=ІІІ).

 7. Виконати транспортування хворого у відділення (α=ІІІ).

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Література:

Основна:

 1. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.

 2. Польовий В. П., Хомко О. Й., Польова С. П., Паляниця А. С., Вишньовський І. О. Догляд за хворими хірургічного профілю. – Чернівці: Медуніверситет, – 2012. – 380 с.

 3. Андрбщенко В. П., Кушта Ю. Ф., Андрющенко Д. В.. Перша долікарська допомога – Лювів: Львівський національний медичний університет, - 2011. – 315 с.

 4. Хіміч С. Д.. Довідник хірурга. – К.: Здоров’я, - 2011. – 208 с.

 5. Хірургія. Т. І : Підручник з загальної хірургії / За ред. Я.С.Березницького, М.П.Захараша, В.Г.Мішалова, В.О.Шидловського. – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-VAL”, 2006. – С. 22-23.

 6. Симодейко А. А., Філіп С. С., Скрипинець Ю. П. Тестовий контроль з загальної хірургії з доглядом за хворими. – Ужгород, - 2004. – 110 с.

 7. Кулачек Ф. Г., Сидорчук Р. І., Фундюр В. Д., Шумко Б. І., Цегельник В. Р., Перцович М. П., Біднюк В. В., Роговий Ю. Є., Хомко О. Й. Основи хірургічної практики. – Чернівці, - 2000. – 134 с.

 8. Сырбу И.Ф., А.С. Писаренко, В.А. Могильный, А.В. Капшитарь Уход за хирургическими больными (учебное пособие для студентов медицинских вузов). – Запорожье, 1995. – С. 56-58.

 9. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К.: Здоров’я, 1993. – С. 30-50.

 10. Гребенёв А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными: Учеб. Пособие. – М.: Медицина, 1991. – С. 16-27.

Додаткова:

 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. – К.: Здоров’я, 1994.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Методичні вказівки 2 курс, догляд за хворими