Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
158.72 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2.

Догляд за хірургічними хворими.

Практичне заняття № 15-16

Тема: Організація роботи в хірургічному стаціонарі. Санітарно-епідеміологічний режим у хірургічному стаціонарі.

І. Актуальність теми

Невід’ємною складовою в комплексі лікувальних заходів, спрямованих на успішне лікування хворих, є дотримання санітарно-гігієнічних правил та нормативів роботи лікувальних закладів. Санітарно-гігієнічний режим – це комплекс організаційних, санітарно-профілактичних і протиепідеміологічних заходів, які запобігають виникненню і розвитку внутрішньолікарняної інфекції, яка може призвести до розвитку ускладнень у хворих з хірургічною патологією. Одними із складових цих заходів є відповідна структура хірургічного відділення, організація роботи медичного персоналу, дотримання працівниками відділення особистої гігієни.

Важливим компонентом лікування хворого є щадіння психіки хворого. Психічний стан хворого має суттєвий вплив на результат лікування. В своїй роботі працівники хірургічного відділення не повинні негативно впливати на стан психіки хворого. Хворий довіряє нам своє здоров’я та життя, тому необхідно знати основні принципи медичної етики та деонтології в хірургічній клініці.

ІІ. Цілі заняття:

 1. Мати уяву про основні принципи медичної етики та деонтології в хірургічній клініці (α=І).

 2. Знати структуру хірургічного відділення (α=ІІ).

 3. Знати обов’язки середнього медичного персоналу (α=ІІ).

 4. Знати вимоги до особистої гігієни та одягу медичного персоналу в хірургічному відділенні (α=ІІ).

 5. Знати медичну документацію, що веде медична сестра (α=ІІ).

 6. Провести реєстрацію хворого, що поступає у хірургічне відділення (α=ІІІ).

 7. Провести вимірювання температури тіла у хворих та заповнити температурні листи (α=ІІІ).

 8. Провести розкладку та роздачу ліків хворим (α=ІІІ).

 9. Виконати транспортування хворого в перев’язочну, в операційну, в діагностичне відділення (α=ІІІ).

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Література:

Основна:

 1. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.

 2. Польовий В. П., Хомко О. Й., Польова С. П., Паляниця А. С., Вишньовський І. О. Догляд за хворими хірургічного профілю. – Чернівці: Медуніверситет, – 2012. – 380 с.

 3. Андрбщенко В. П., Кушта Ю. Ф., Андрющенко Д. В.. Перша долікарська допомога – Лювів: Львівський національний медичний університет, - 2011. – 315 с.

 4. Хіміч С. Д.. Довідник хірурга. – К.: Здоров’я, - 2011. – 208 с.

 5. Загальна хірургія : підручник : / М.Д. Желіба, С.Д. Хіміч, І.Д. Герич та ін.; за ред. проф. М.Д. Желіби, проф. С.Д. Хіміча. – К.; ВВС «Медицина», 2010. – С. 488 с

 6. Хірургія. Т. І : Підручник з загальної хірургії / За ред. Я.С.Березницького, М.П.Захараша, В.Г.Мішалова, В.О.Шидловського. – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-VAL”, 2006. – С. 22-23.

 7. Симодейко А. А., Філіп С. С., Скрипинець Ю. П. Тестовий контроль з загальної хірургії з доглядом за хворими. – Ужгород, - 2004. – 110 с.

 8. Кулачек Ф. Г., Сидорчук Р. І., Фундюр В. Д., Шумко Б. І., Цегельник В. Р., Перцович М. П., Біднюк В. В., Роговий Ю. Є., Хомко О. Й. Основи хірургічної практики. – Чернівці, - 2000. – 134 с.

 9. Сырбу И.Ф., А.С. Писаренко, В.А. Могильный, А.В. Капшитарь Уход за хирургическими больными (учебное пособие для студентов медицинских вузов). – Запорожье, 1995. – С. 56-58.

 10. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К.: Здоров’я, 1993. – С. 30-50.

 11. Гребенёв А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными: Учеб. Пособие. – М.: Медицина, 1991. – С. 16-27.

 12. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія з анестезіологією, з основами реаніматології та догляду за хворими. – К.: Здоров’я, 1999. – 24-32.

 13. Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. Учебник. – М.: Медицина, 1988. – С. 15-20.

 14. Пауткин Ю.Ф. Элементи общего ухода за больным: Учеб. пособие. – М.: Изд-во УДН, 1988. – 3-7, 23-25.

Додаткова:

 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. – К.: Здоров’я, 1994.

 2. Серебрянцев В.К. Некоторые частные вопросы общей хирургии. – М.: Изд. «КругЪ», 1994. – С. 5-12.

Тести та задачі для перевірки вихідного рівна знань

До складу хірургічного відділення входить:

а) перев’язочна (+)

б) буфет

в) кімната для реєстрації хворих

г) пост медичної сестри (+)

д) оглядова кімната

До складу хірургічного відділення не входить:

а) маніпуляційна

б) операційна

в) палати

г) аптечний кіоск (+)

д) рентгенологічний кабінет (+)

Хворий С. попросив медичну сестру дати йому для ознайомлення його історію хвороби. Як має поступити медична сестра в такій ситуації?

а) дати хворому його історію хвороби

б) історію хвороби хворому не давати (+)

в) запропонувати хворому звернутись до лікуючого лікаря (+)

г) дати ознайомитись з історією хвороби в її присутності

д) дати хворому його історію хвороби після закінчення робочого дня лікарів

Медичній сестрі необхідно хворому Б. ввести протиправцеву сироватку в дозі 3000 ОД за Безрєдко, але вона цього ніколи не робила і не знає точну методику введення даного лікарського засобу. Які мають бути її дії?

а) порадитись з більш досвідченою медичною сестрою (+)

б) ввести всю дозу препарату хворому внутрішньо-м’язево в ділянці сідниці

в) ознайомитись із інструкцією по застосуванню протиправцевої сироватки і виконати призначення

г) звернутись до лікаря за роз’ясненнями з приводу методики введення протиправцевої сироватки (+)

д) порадитись із санітаркою відділення

До обов’язків медичної сестри входить:

а) надання невідкладної допомоги хворому, при різкому погіршенні його стану (+)

б) призначати хворому метод транспортування

в) призначати хворому лікувальні засоби

г) заміна ліків хворому при відсутності тих, що були призначеними

д) провести контроль санітарної обробки хворого, що була йому зроблена в приймальному відділенні (+)

До обов’язків медичної сестри не входить:

а) розкладка та роздача ліків хворим

б) призначення хворому наркотичних знеболюючих засобів при вираженому больовому синдромі у останнього (+)

в) заповнення температурного листа

г) присутність при обході лікаря

д) заміна ліків хворому при відсутності тих, що були призначеними (+)

Медична сестра веде наступну медичну документацію:

а) температурний лист (+)

б) паспортна частина історії хвороби (+)

в) записує щоденники в історії хвороби

г) заповнює протокол операції в операційному журналі

д) записує призначення в лист призначень

Медична сестра не веде наступну медичну документацію:

а) журнал руху хворих по відділенню

б) записує в лист призначень ліки, які має отримувати хворий (+)

в) записи в історії хвороби про введення наркотичних аналгетиків

г) вимога на дієтичне харчування хворих

д) лист непрацездатності (+)

Які медичні документи ведуть палатні медсестри?

а) журнал передачі чергування (+)

б) листок непрацездатності

в) карта вибулого із стаціонару

г) виписка з історії хвороби

д) журнал призначених маніпуляцій (+)

Коли постова медична сестра повинна виконати термометрію хворим в хірургічному відділенні?

а) тільки вранці

б) тільки ввечері

в) вранці і ввечері (+)

г) протягом дня за призначенням лікаря (+)

д) при поступленні хворого у відділення

Які розчини застосовують для знезараження та зберігання термометрів?

а) дистильована вода

б) 70% розчин спирту (+)

в) потрійний розчин Крупєніна (+)

г) 3% розчин нашатирного спирту

д) 10 % розчин хлораміну Б

Які дані заносяться в температурний лист?

а) результати термометрії(+)

б) результати вимірювання частоти пульсу(+)

в) призначення лікаря під час обходу

г) результати лабораторних досліджень

д) дієтичний стіл, який має отримувати хворий

Які можуть бути типи температурних кривих?

а) гектична лихоманка (+)

б) зубоподібна

в) пряма

г) ремитуюча (+)

д) малярійна

Для транспортування хворих в хірургічному відділенні застосовують:

а) стілець

б) каталку (+)

в) ноші (+)

г) ковдру

д) крісло

Для транспортування хворого із ознаками шлунково-кишкової кровотечі в ендоскопічний кабінет можна застосувати:

а) крісло-каталку (+)

б) функціональне ліжко

в) ноші (+)

г) хворий піде самостійно

д) хворого треба нести на руках

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Методичні вказівки 2 курс, догляд за хворими