Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
158.72 Кб
Скачать

Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

Змістовий модуль 2.

догляд за хірургічними хворими

Практичне заняття №15-16

Тема: Організація роботи в хірургічному стаціонарі. Санітарно-епідеміологічний режим у хірургічному стаціонарі.

Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення та обговорення до практичного заняття №15-16:

 1. Принципи медичної етики та деонтології в роботі середнього та молодшого медичного персоналу хірургічного відділення.

 2. Структура хірургічного відділення.

 3. Обов’язки медичної сестри.

 4. Вимоги до особистої гігієни та одягу медичного персоналу в хірургічному відділенні.

 5. Медична документація, що веде медична сестра.

 6. Термометрія, способи, методика проведення, фіксація результатів.

 7. Принципи розкладки та роздачі ліків хворим.

 8. Методи транспортування хворого у відділенні та в діагностичні чи лікувальні кабінети.

Література:

Основна:

 1. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.

 2. Польовий В. П., Хомко О. Й., Польова С. П., Паляниця А. С., Вишньовський І. О. Догляд за хворими хірургічного профілю. – Чернівці: Медуніверситет, – 2012. – 380 с.

 3. Андрбщенко В. П., Кушта Ю. Ф., Андрющенко Д. В.. Перша долікарська допомога – Лювів: Львівський національний медичний університет, - 2011. – 315 с.

 4. Хіміч С. Д.. Довідник хірурга. – К.: Здоров’я, - 2011. – 208 с.

 5. Загальна хірургія : підручник : / М.Д. Желіба, С.Д. Хіміч, І.Д. Герич та ін.; за ред. проф. М.Д. Желіби, проф. С.Д. Хіміча. – К.; ВВС «Медицина», 2010. – С. 488 с

 6. Хірургія. Т. І : Підручник з загальної хірургії / За ред. Я.С.Березницького, М.П.Захараша, В.Г.Мішалова, В.О.Шидловського. – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-VAL”, 2006. – С. 22-23.

 7. Симодейко А. А., Філіп С. С., Скрипинець Ю. П. Тестовий контроль з загальної хірургії з доглядом за хворими. – Ужгород, - 2004. – 110 с.

 8. Кулачек Ф. Г., Сидорчук Р. І., Фундюр В. Д., Шумко Б. І., Цегельник В. Р., Перцович М. П., Біднюк В. В., Роговий Ю. Є., Хомко О. Й. Основи хірургічної практики. – Чернівці, - 2000. – 134 с.

 9. Сырбу И.Ф., А.С. Писаренко, В.А. Могильный, А.В. Капшитарь Уход за хирургическими больными (учебное пособие для студентов медицинских вузов). – Запорожье, 1995. – С. 56-58.

 10. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К.: Здоров’я, 1993. – С. 30-50.

 11. Гребенёв А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными: Учеб. Пособие. – М.: Медицина, 1991. – С. 16-27.

 12. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія з анестезіологією, з основами реаніматології та догляду за хворими. – К.: Здоров’я, 1999. – 24-32.

 13. Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. Учебник. – М.: Медицина, 1988. – С. 15-20.

 14. Пауткин Ю.Ф. Элементи общего ухода за больным: Учеб. пособие. – М.: Изд-во УДН, 1988. – 3-7, 23-25.

Додаткова:

 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. – К.: Здоров’я, 1994.

 2. Серебрянцев В.К. Некоторые частные вопросы общей хирургии. – М.: Изд. «КругЪ», 1994. – С. 5-12.

Розподіл балів, що можуть отримати студенти:

При засвоєнні теми №15-16 з модулю №2 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином:

Оцінка

Бали

“5”(відмінно)

6 балів

“4” (добре)

4 бали

“3”(задовільно)

2 бали

“2” (незадовільно)

0 балів

Тести та задачі для перевірки вихідного рівна знань

До складу хірургічного відділення входить:

а) перев’язочна

б) буфет

в) кімната для реєстрації хворих

г) пост медичної сестри

д) оглядова кімната

До складу хірургічного відділення не входить:

а) маніпуляційна

б) операційна

в) палати

г) аптечний кіоск

д) рентгенологічний кабінет

Хворий С. попросив медичну сестру дати йому для ознайомлення його історію хвороби. Як має поступити медична сестра в такій ситуації?

а) дати хворому його історію хвороби

б) історію хвороби хворому не давати

в) запропонувати хворому звернутись до лікуючого лікаря

г) дати ознайомитись з історією хвороби в її присутності

д) дати хворому його історію хвороби після закінчення робочого дня лікарів

Медичній сестрі необхідно хворому Б. ввести протиправцеву сироватку в дозі 3000 ОД за Безрєдко, але вона цього ніколи не робила і не знає точну методику введення даного лікарського засобу. Які мають бути її дії?

а) порадитись з більш досвідченою медичною сестрою

б) ввести всю дозу препарату хворому внутрішньом’язово в ділянці сідниці

в) ознайомитись із інструкцією по застосуванню протиправцевої сироватки і виконати призначення

г) звернутись до лікаря за роз’ясненнями з приводу методики введення протиправцевої сироватки

д) порадитись із санітаркою відділення

До обов’язків медичної сестри входить:

а) надання невідкладної допомоги хворому, при різкому погіршенні його стану

б) призначати хворому метод транспортування

в) призначати хворому лікувальні засоби

г) провести реєстрацію хворого, що поступає у відділення

д) провести контроль санітарної обробки хворого, що була йому зроблена в приймальному відділенні

До обов’язків медичної сестри не входить:

а) розкладка та роздача ліків хворим

б) призначення хворому наркотичних знеболюючих засобів при вираженому больовому синдромі у останнього

в) заповнення температурного листа

г) присутність при обході лікаря

д) заміна ліків хворому при відсутності тих, що були призначеними

Медична сестра веде наступну медичну документацію:

а) температурний лист

б) паспортна частина історії хвороби

в) записує щоденники в історії хвороби

г) заповнює протокол операції в операційному журналі

д) записує призначення в лист призначень

Медична сестра не веде наступну медичну документацію:

а) журнал руху хворих по відділенню

б) записує в лист призначень ліки, які має отримувати хворий

в) записи в історії хвороби про введення наркотичних аналгетиків

г) вимога на дієтичне харчування хворих

д) лікарняний лист

Які медичні документи ведуть палатні медсестри?

а) журнал передачі чергування

б) листок непрацездатності

в) карта вибулого із стаціонару

г) виписка з історії хвороби

д) журнал призначених маніпуляцій

Коли медична сестра повинна виконати термометрію хворим в хірургічному відділенні?

а) вранці

б) ввечері

в) вранці і ввечері

г) протягом дня за призначенням лікаря

д) при поступленні хворого у відділення

Які розчини застосовують для знезараження та зберігання термометрів?

а) дистильована вода

б) 70% розчин спирту

в) потрійний розчин Крупєніна

г) 3% розчин нашатирного спирту

д) 10 % розчин хлораміну Б

Які дані заносяться в температурний лист?

а) результати термометрії

б) результати вимірювання частоти пульсу

в) призначення лікаря під час обходу

г) результати лабораторних досліджень

д) дієтичний стіл, який має отримувати хворий

Які можуть бути типи температурних кривих?

а) гектична лихоманка

б) зубоподібна

в) пряма

г) ремитуюча

д) малярійна

Для транспортування хворих в хірургічному відділенні застосовують:

а) стілець

б) каталку

в) ноші

г) ковдру

д) крісло

Для транспортування хворого із ознаками шлунково-кишкової кровотечі в ендоскопічний кабінет можна застосувати:

а) крісло-каталку

б) функціональне ліжко

в) ноші

г) хворий піде самостійно

д) хворого треба нести на руках

У хворого Ю., у якого було підвищення температури тіла до 39оС, після введення анальгіну 50% - 2 мл, димедролу 1% - 1 мл має місце виражене потовиділення. Йому необхідно знову виміряти температуру тіла. Що необхідно зробити перед проведенням термометрії?

У хворого М., якому 3 доби потому була виконана апендектомія, після вечірньої термометрії медичною сестрою визначене підвищення температури тіла до 38,5оС. Додатково пацієнт скаржиться на посилення болю в ділянці післяопераційної рани. Що повинна зробити в даному випадку медсестра?

а) виконати хворому внутрішньом’язеве введення розчину анальгіну 50% - 2 мл і розчину димедролу 1%-1 мл

б) дати хворому таблетку аспірину і покласти пухир з льодом на ділянку післяопераційної рани

в) надати інформацію про стан хворого черговому хірургу (+)

г) спостерігати за станом хворого і, якщо в нього температура тіла підвищиться до 39оС, покликати до нього чергового лікаря

д) зробити хворому перев’язку, оцінити стан післяопераційної рани, призначити хворому антипіретики

Медичній сестрі не вдалося виконати пункцію вени у ліктьовому згині і вона не змогла виконати введення призначених ліків. Як поступити медсестрі в даному випадку?

У хворого К. після проведення алергічної проби до цефазоліну виникло почервоніння шкіри в ділянці передньої поверхні правого передпліччя, де була виконана вище вказана проба. Медична сестра оцінила результат проби як позитивний і антибіотик не вводила. Вона порекомендувала пацієнту приймати ципрофлоксацин по 1 таблетці 2 рази на добу. Чи вірно поступила медична сестра? Якщо ні, то які дії вона повинна була виконати?

В хірургічне відділення доставлений пацієнт в без свідомому стані з діагнозом “закрита черепно-мозкової травма”. Паспортні дані хворого не відомі з-за відсутності у нього документів. Як зареєструвати даного пацієнта в журналі руху хворих?

Хворій Б. з діагнозом “шлунково-кишкова кровотеча” лікарем призначено виконати їй ендоскопічне дослідження шлунку та дванадцятипалої кишки. Який метод транспортування необхідно застосувати в даному випадку?

Хворий А., 39 років, лікується протягом 2 тижнів у відділенні торакальної хірургії з приводу загострення бронхоектатичної хвороби легень. При добовому вимірюванні температури тіла в пахвовій ділянці констатовано гарячку з добовим коливанням 4-5оС ввечері та в ночі і ранковим її падінням до субфебрильних величин. Який тип гарячки має місце у цього пацієнта?

При проведенні періодичного медичного огляду із бактеріологічним дослідженням мазків із слизової носоглотки у персоналу хірургічного відділення, у операційної медичної сестри виявлено патогенні стафілококи. Вкажіть організаційно-противоепідеміологічні заходи, які необхідно провести в даному випадку.

Медична сестра за призначенням лікаря виконала внутрішньом’язеве введення хворому С. 1 мл 1% розчину морфіну. Які записи вона повинна зробити у відповідній медичній документації?

Хворий М., 67 років, поступає в хірургічне відділення з приводу пролежня в ділянці куприка, флегмони сідничної ділянки. Пролежень у хворого розвинувся дома на фоні нижньої післятравматичної параплегії. Що повинна зробити медична сестра при поступленні даного хворого?

Хворий Ю., 55 років, находиться в хірургічному відділенні з приводу гангрени правої стопи, що розвинулась внаслідок діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок. Хворому була призначена інсулінотерапія. При спробі виконати медичною сестрою ін’єкції інсуліну, хворий категорично відмовляється від неї. Як в такому випадку має поступити медична сестра?

Хворий Р., 70 років, 5 добу находиться на лікуванні в хірургічному відділенні після ампутації правої нижньої кінцівки на рівні стегна з приводу гангрени правої стопи. Стан хворого середньої важкості. Самостійно пацієнт не пересувається. Медична сестра ввечері застала його в момент, коли він палив цигарку. Як має поступити медична сестра в даному випадку?

Хворий Д., 45 років, знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні з приводу перфоративного апендициту, розлитого перитоніту. Одну добу потому йому було виконане оперативне втручання. Після операції стан хворого залишається важким. Лікар призначив постійне спостереження за хворим протягом доби. Який медичний документ має вестись медичною сестрою в цьому випадку і які дані вона повинна фіксувати в даному документі?

Хворий Ц., 67 років, був прооперований з приводу флегмони правої стопи. Після операції йому була накладена гіпсова шина на стопу та гомілку. Стан хворого в загалом задовільний, ходити на милицях самостійно не може. Як доставити даного пацієнта в перев’язочну?

Хворий Д., знаходиться другу добу в хірургічному відділенні після виконаної йому операції з приводу карбункулу правого стегна. Хворий самостійно йшов в перев’язочну у супроводі медичної сестри і втратив в коридорі відділення свідомість. Яка помилка була допущена палатною медичною сестрою?

20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Методичні вказівки 2 курс, догляд за хворими