Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
26
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
158.72 Кб
Скачать

Vіі. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття

Розподіл балів, що присвоюються студентам:

При засвоєнні теми №15-16 із змістовного модулю №2 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертуються у бали наступним чином:

Оцінка

Бали

“5”(відмінно)

6 балів

“4” (добре)

4 балів

“3”(задовільно)

2 балів

“2” (незадовільно)

0 балів

Технологічна карта заняття

№ з/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Рівень засво-

єння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл часу (хв.)

1.

2.

3.

Підготовчий етап

Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь

1. Принципи медичної етики та деонтології в роботі медич­ного пер­соналу хірургічного від­ділення.

2. Структура хірургіч­ного відділення.

3. Обо­­­в’язки медичної сестри.

4. Вимоги до особистої гі­гієни та одягу медич­ного персоналу в хірур­гічному відділенні.

5. Медична документа­ція, що веде медична сестра.

6. Термометрія, способи, методика проведення, фіксація результатів.

7. Принципи розкладки та роздачі ліків хворим.

8. Методи транспорту­ван­ня хворого.

І

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

Індивідуальне

опитування

Тести ІІ р.

П.1 "Актуальність теми"

П.2 "Навчальні цілі"

Таблиця: структура хірургічного відділення

Засоби для вимірюван­ня температури тіла

Таблиця: методи транс­портування хворого

1-3

5

20

4.

Основний етап

1. Провести реєстрацію хворого, що поступає у відділення.

2. Провести термометрію і заповнити температурний лист.

3. Провести розкладку та роздачу ліків хворим.

4. Провести транспортування хворого

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Професійний тре­нінг у вирі­шенні нетипо­вих клініч­них задач

Практичний тренінг

Хворі хірургічного відділення.

Журнал руху хворих

Медичний термометр.

Лоток для розкладки і роздачі ліків хворим.

Ноші, крісла-каталки, каталки.

Задачі ІІІ р.

10

15

15

10

5.

6.

7.

Заключний етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок

Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання (основна і додаткова література за темою)

ІІІ

Індивідуальний контроль навичок

Задачі, тести ІІІ р.

Тести ІІІ р.

Задачі ІІІ р.

“Короткі” методич­ні вказівки до робо­ти на практичному занятті.

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Методичні вказівки 2 курс, догляд за хворими