Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / _стор_я української культури / плани та методичн_ вказ_вки для студент_в вс_х факультет_в.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
512 Кб
Скачать

Семінарське заняття 4 Основні тенденції розвитку культури середньовіччя

Теоретичні питання

 1. Періодизація та світоглядні основи середньовічної культури.

 2. Людина в культурі раннього та зрілого середньовіччя.

 3. Культура Візантії.

Основні поняття:теоцентризм, католицька церква, аскетизм, схоластика, інквізиція, лицарська культура, романський стиль, готика, університет, канон, єресі.

Теми рефератів

 1. Особливості лицарської культури.

 2. Середньовічні школи й університети.

 3. Мистецтво Візантії.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте основні етапи європейської культури середньовіччя?

 2. У чому полягають світоглядні основи західноєвропейської культури?

 3. Розповідайте про роль церкви у середньовічному суспільстві?

 4. Які чинники впливали на розвиток культури в період раннього та зрілого середньовіччя?

 5. Охарактеризуйте романський та готичний напрямки у мистецтві Західної Європи.

 6. Розповідайте про середньовіччі школи та університети.

 7. У чому є особливості візантійської культури?

 8. Що таке «іконоборчий рух»?

Цільові навчальні завдання

 1. Що таке «теїзм» і «теоцентризм»?

 2. У чому своєрідність середньовічного світосприйняття?

 3. Порівняйте ідеал людини в культурі середньовіччя та античності?

 4. Чому університети получили таку назву?

 5. Що включало поняття «лицарська культура» і що ми розуміємо під «лицарством»?

 6. Які нові явища в культурі були в період зрілого середньовіччя?

 7. У чому специфіка готики?

 8. Які особливості має візантійська культура?

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Вивчення цієї теми слід почати з проблеми становлення й періодизації середньовічної культури. При цьому звернути увагу на таку рису культури як теоцентризм. Важливо з’ясувати чому християнська релігія так швидко поширювалася в Європі та яку роль виконувала римсько-католицька церква у культурі в міру історичного розвитку. Потрібно підкреслити переваги християнської релігії над язичництвом.

Друге питання пов’язано с проблемою людини в умовах раннього та зрілого середньовіччя. З’ясуйте, у чому полягає ідеал людини, що таке аскетизм. Розглядаючи особливості розвитку культури в період раннього середньовіччя, слід підкреслити подвійне ставлення християнської церкви до античної спадщини, показати, що в умовах існування «варварських держав» роль культурних центрів відігравали монастирі. Показати нові явища в культурі в період зрілого середньовіччя.

У візантійської культурі необхідно відзначити її особливості, що впливають з античності, приділяючи особливу увагу наявності світських сюжетів у культурі впродовж епохи середньовиччя.

Семінарське заняття 5 Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (IX –сер. XIV ст.)

Теоретичні питання

 1. Культура дохристиянської Русі.

 2. Прийняття християнства і його вплив на культурну традицію Київської Русі.

 3. Досягнення культури Київської Русі.

 4. Особливості культури Галицько-Волинського князівства.

Основні поняття:православна церква, український етнос, язичництво, політеїзм, монотеїзм, фольклор, літопис, житіє, билина, притча, іконопис, канон, аскетизм, кирилиця, мозаїка, фреска, книжна мініатюра.

Теми рефератів

 1. Утвердження християнства на Русі та візантійський вплив.

 2. Слов’янська писемність. Бібліотеки та школи Київської Русі.

 3. Виникнення оригінальної літератури Київської Русі.

Питання для самоперевірки

 1. Які витоки має культура Київської Русі?

 2. Який був характер релігійних вірувань стародавніх слов’ян? Що таке язичництво?

 3. Міфологія стародавніх слов’ян, її характерні риси.

 4. Який вплив справило християнство на культурну традицію Київської Русі?

 5. Які провідні жанри оригінальної літератури тих часів ви знаєте?

 6. Охарактеризуйте основні жанри образотворчого мистецтва Київської Русі. Що уявляють собою мозаїки, фрески, ікони, книжкова мініатюра?

 7. Яка форма храму була розповсюджена у Київській Русі? Які пам’ятники архітектури тієї доби ви знаєте?

 8. Які види декоративно-прикладного мистецтва набули високого розвитку?

 9. Характерні особливості культурних процесів в українських землях за часів феодальної роздробленості.

 10. У чому полягає значення культурних зв’язків Галицько-Волинського князівства з іншими землями Русі та західними країнами?

Цільові навчальні завдання

 1. Як ви вважаєте, культура Київської Русі мала самобутній або учнівський характер? Наведіть аргументи на користь кожної з цих точок зору.

 2. Якою є міфомодель світу і людини у язичницькій та християнській культурі? Чим вони відрізняються?

 3. Розкрийте зміст літературних пам’яток Київської Русі. Якими потребами духовного розвитку була викликана їх поява?

 4. У чому полягає особливість літописів часів Київської Русі? Чи є вони складовою частиною світової цивілізації?

 5. Які риси притаманні всій давньоруській літературі?

 6. Які жанри фольклору існували у східних слов’ян? Який новий жанр виникає за часів Київської Русі?

 7. В яких сферах культурного життя пережитки язичницької релігії зберігалися найдовше? Поясніть чому

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

У ході семінару відбувається обговорення питань плану. Передусім треба виокремити фактори формування давньоруської культури. Особу увагу звернути на культурні традиції східних слов’ян. Умовно можливо поділити культуру Київської Русі на два етапи:дохристиянський і християнський, слід охарактеризувати їх, звернувши особливу увагу на подію прийняття християнської релігії, значенні цієї важливої події для культурного розвитку. Охарактеризувати досягнення давньоруської культури в різних галузях. Зупинитися на самобутньому характері культури Київської Русі.

Четверте питання включає розкриття особливостей культурного розвитку у добу феодального роздроблення та особливості культури Галицько-Волинського князівства. Наприкінці заняття – перевірка конспектів самостійної роботи до даної теми.