Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / _стор_я української культури / плани та методичн_ вказ_вки для студент_в вс_х факультет_в.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
512 Кб
Скачать

Семінарське заняття 6 Гуманізм культури доби Відродження. Культурні процеси у литовсько-польський період

Теоретичні питання

 1. Формування та світоглядні засади культури Ренесансу.

 2. Фактори, що вплинули на розвиток української культури. Боротьба українців проти культурної асиміляції.

 3. Розповсюдження освіти на українських землях. Виникнення вищої школи.

4. Нові явища в українській культурі у другій половині XVI–XVII ст.

Основні поняття:Відродження, Реформація, контрреформація, протестантство, геліоцентрична система світу, великі географічні відкриття, братства, культурна асиміляція, греко-католицька церква, дума (історична пісня), полемічна література, вертеп.

Теми рефератів

  1. Реформація та становлення протестантизму.

  2. Титани Відродження.

  3. Специфіка Північного Відродження.

  4. Самобутність культури українського козацтва.

  5. Слов’янське книгодрукування.

Питання для самоперевірки

       1. У чому світоглядні основи західноєвропейської культури Відродження?

       2. Що таке гуманізм?

       3. Яке місце займає епоха Відродження у світовій культурі?

       4. Розповідайте о виникненні наукового природознавство та удосконалення техніки в епоху Відродження?

       5. Хто такі титани Відродження? Складіть власний список цих осіб.

       6. Які історичні умови розвитку української культури в литовсько-польську добу?

       7. Що таке культурна асиміляція?

       8. Які типи шкіл існували на українських землях в цю добу?

       9. Коли виникла Києво-Могилянська колегія?

Цільові навчальні завдання

 1. Порівняйте ідеал людини в культурі античності, середньовіччя та Відродження?

 2. У чому своєрідність світосприйняття Відродження?

 3. у чому полягає сутність ренесансного гуманізму? Чим він відрізняється від гуманізму античності?

 4. Назвіть головні причини кризи та занепаду ренесансної культури?

 5. Які протиріччя Ренесансу характеризують його культуру як перехідну від середньовіччя до нового часу?

 6. Які сили протистояли проти культурної асиміляції українців?

 7. Назвіть нові явища в художній культурі у другій половині XVI–XVII ст.

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Під час обговорення першого питання дати загальну характеристику епохи Відродження. При цьому необхідно звернути увагу на таку рису культури як гуманізм. Важливо пояснити ставлення гуманістів до релігії та церкви. На окремий розгляд заслуговує розвиток науки, літератури й мистецтва.

Розглядаючи друге питання, слід підкреслити складність політичної ситуації на українських землях, обумовлену втратою державної самостійності, занепадом культурних центрів після монголо-татарської навали. Особливу увагу необхідно зосередити на становищі православної церкви,що зазнавала утисків, а згодом опинилася поза законом. У цьому зв’язку слід розглянути роль українського козацтва та братств у духовному житті суспільства.

Освіта є своєрідним критерієм культурного розвитку суспільства, тому слід докладно зупинитися на особливостях її розвитку, виділити типи шкіл, визначити специфіку Острозької та братських шкіл, розглянути історію створення Києво-Могилянської академії.

Наприкінці слід охарактеризувати нові явища у культурі: появу світських сюжетів в різних видах мистецтва і книгодрукування, вплив гуманізму Відродження на розвиток української культури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.