Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

141_otech_stud_suspnauk / _стор_я української культури / П_дсумковий модульний контроль по _стор_ї української культури перший р_вень

.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
180.22 Кб
Скачать

Підсумковий модульний контроль по іук (150)

1. Термін «культура» у перекладі з латинської означає:

A. «Суспільне життя».

B. «Матеріальні та духовні цінності».

C. «Розумове виховання».

D. «Діяльність з перетворення природи».

E. «Вирощувати, обробляти землю».

2. Матеріальна культура – це:

A. Знаряддя праці, одяг, житло, релігія, традиції.

B. Мова, освіта, право, мораль, знаряддя праці.

C. Релігія, філософія, наука, мистецтво.

D. Виробництво та його технології, знаряддя праці, одяг, житло.

E. Наука, мистецтво, знаряддя праці.

3. Духовна культура – це:

A. Релігія, філософія, наука, мистецтво.

B. Знаряддя праці, одяг, житло, релігія, традиції.

C. Мова, освіта, право, мораль, знаряддя праці.

D. Виробництво та його технології, знаряддя праці, одяг, житло.

E. Наука, мистецтво, знаряддя праці.

4. Толерантність – це:

A. Повага до літніх людей.

B. Терпіння, терпимість, вміння сприймати сторонню думку.

C. Численність думок.

D. Нетерпимість.

E. Різноманіття поглядів.

5. Культурні норми – це:

A. Здатність речей або явищ задовольняти потреби особистості або суспільства.

B. Правила суспільства в цілому, стандарти поведінки.

C. Правила релігійного мистецтва у середні віки.

D. Юридичні закони.

E. Продукти життєдіяльності людини.

6. Культурні цінності – це:

A. Правила поведінки.

B. Здатність речей або явищ задовольняти потреби особистості або суспільства.

C. Стандарти поведінки.

D. Юридичні закони.

E. Продукти життєдіяльності людини.

7. Масова культура – це культура, яка створюється:

A. Професійними творцями для широких мас.

B. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

C. Анонімними авторами для широких мас.

D. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

8. Народна культура – це культура, яка створюється:

A. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

B. Професійними творцями для широких мас.

C. Анонімними авторами для широких мас.

D. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

9. Елітарна культура – це культура, яка створюється:

A. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

B. Професійними творцями для широких мас.

C. Анонімними авторами для широких мас.

D. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

10. Артефакт – це:

A. Продукт та результат людської діяльності.

B. Елемент матеріальної культури.

C. Продукт життєдіяльності давніх цивілізацій.

D. Продукт життєдіяльності сучасних цивілізацій.

E. Елемент духовної культури.

11. Виберіть визначення, які з сучасних наукових позицій розкривають поняття «культура»:

A. Сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених за всю історію людства.

B. Вирощування, обробка ґрунту.

C. Виховання розумове та моральне.

D. Розумове виховання.

E. Культура поведінки.

12. Найдовший етап у розвитку культури – це:

A. Антична культура.

B. Культура середньовіччя.

C. Культура первісного суспільства.

D. Новітня культура.

E. Культура бронзової доби.

13. Архаїчна культура – це культура:

A. Залізна доба.

B. Античного суспільства.

C. Давнього світу.

D. Середніх віків.

E. Первісного суспільства.

14. «Людина розумна» з’явилася на Землі:

A. 1 млн. років тому.

B. 200–150 тис. років тому.

C. 10 тис. років тому.

D. 40–25 тис. років тому.

E. 2,5 млн. років тому.

15. Господарство на ранніх етапах розвитку первісного суспільства мало характер:

A. Привласнення.

B. Виробництва.

C. Натуральний.

D. Замкнений.

E. Сепаратистський.

16. Основою життя у давніх людей доби палеоліту були такі галузі господарства:

A. Полювання та рибальство.

B. Землеробство та скотарство.

C. Збирання та полювання.

D. Ремісництво та торгівля.

E. Виробництво та торгівля.

17. Давні люди оволоділи вогнем у добу:

A. Енеоліту. Палеоліту.

B. Мезоліту.

C. Неоліту.

D. Палеоліту.

E. Залізної доби.

18. Мистецтво виникло:

A. У добу Відродження.

B. У добу цивілізацій.

C. У добу давнього світу.

D. У первісному суспільстві.

E. У добу бронзового віку.

19. Неолітичну революцію пов’язують з появою:

A. Землеробства.

B. Ремісництва та торгівлі.

C. Скотарства.

D. Торгівлі.

E. Промисловості.

20. Табу – це:

A. Уседозволеність.

B. Дозвіл.

C. Заборона.

D. Невизначеність.

E. Буденність.

21. Перші форми релігійної свідомості виникають у людей:

A. Давнього світу.

B. Бронзового віку.

C. Первісного суспільства.

D. Античного суспільства.

E. Нового часу.

22. Анімізм – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Віра у багатьох богів.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

23. Фетишизм – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Віра у багатьох богів.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

24. Магія – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Віра у багатьох богів.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

25. Тотемізм – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Віра у багатьох богів.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

26. Політеїзм – це:

A. Віра у багатьох богів.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

27. Міфологія – це:

A. Форма релігійної свідомості..

B. Сукупність розповідей про життя первісних людей.

C. Жанр усної народної творчості.

D. Форма світогляду первісних людей

E. Жанр літератури.

28. Первісному типу культури властиві:

A. Гомогенність, синкретизм, характер табу.

B. Наявність писемності, філософських систем.

C. Поява монотеїстичних релігій.

D. Гуманізм, антропоцентризм.

E. Поява міст, виникнення держави.

29. Антична культура – це культура давньої держави:

A. України.

B. Єгипту й Месопотамії.

C. Індії й Китаю.

D. Греції й Риму.

E. України та Росії.

30. Християнська релігія виникла у:

A. 988 р.

B. 1 ст. н.е.

C. IV ст. н.е.

D. 1054 р.

E. Х ст. н.е.

31. Канон є характерною рисою:

A. Мистецтва доби Відродження.

B. Релігійного мистецтва середніх віків.

C. Модерністського мистецтва.

D. Мистецтва реалізму.

E. Первісного мистецтва.

32. Центрами культури у добу раннього середньовіччя були:

A. Бібліотеки.

B. Князівські резиденції.

C. Університети.

D. Монастирі.

E. Школи.

33. Виберіть художні стилі середньовічної культури:

A. Реалізм, модернізм

B. Рококо, реалізм, класицизм.

C. Романтизм, реалізм, імпресіонізм.

D. . Романський та готичний стилі.

E. «Тваринний стиль».

34. Формальний розкол християнства на католицизм та православ’я відбувся у:

A. 1054 р.

B. IV ст. н.е.

C. 988 р.

D. I ст. н.е.

E. Х ст. н.е.

35. Християнська церква грала провідну роль у середньовічній культурі Західної Європи, тому що:

A. Контролювала мистецтво.

B. Була центром політичного життя.

C. Контролювала науку.

D. Зосереджувала у своїх руках систему освіти та виховання, контролювала науку та мистецтво.

36. Схоластика – це:

A. Центр релігійної науки.

B. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

C. Таємна поліція католицької церкви.

D. Середньовічна релігійна філософія.

E. Алхімія.

37. Інквізиція – це:

A. Центр релігійної науки.

B. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

C. Таємна поліція католицької церкви.

D. Середньовічна релігійна філософія.

E. Алхімія.

38. Алхімія – це:

A. Центр релігійної науки.

B. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

C. Таємна поліція католицької церкви.

D. Середньовічна релігійна філософія.

E. Алхімія.

39. Головною метою середньовічних алхіміків було:

A. Винайдення книгодрукування.

B. Створення періодичної системи хімічних елементів.

C. Вивчення анатомії людського тіла.

D. Винайдення вогнестрільної зброї.

E. Пошук філософського каменя, з допомогою якого неблагородні метали можна було перетворювати на благородні.

40. Центром православної релігії протягом багатьох століть був:

A. Рим.

B. Афіни.

C. Константинополь.

D. Каїр.

E. Софія.

41. Релігійне життя середньовічної людини було сполучене з:

A. Політеїзмом.

B. Християнством.

C. Язичництвом.

D. Ісламом.

E. Атеїзмом.

42. Класицизм – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Наслідування античних взірців.

B. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

43. Бароко – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Наслідування античних взірців.

B. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

44. Сентименталізм – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Наслідування античних взірців.

B. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

45. Романтизм – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Наслідування античних взірців.

B. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

46. Секуляризація – це:

A. Віра у багатьох богів.

B. Введення нового.

C. Різноманіття поглядів..

D. Звільнення від впливу церкви у суспільній та інтелектуальній діяльності, у художній творчості.

E. Вміння сприймати іншу думку.

47. Цьому стилю належать декоративна пишність, живописність, гра світла й тіні і його назва перекладається з італійської мови як «химерний, вигадливий»:

A. Ампір.

B. Бароко.

C. Рококо.

D. Готика.

E. Романський стиль.

48. Цьому стилю притаманні індивідуалізм, містика, ідеалізація середньовіччя, захоплення фольклором та екзотикою Сходу:

A. Ампір.

B. Бароко.

C. Рококо.

D. Готика.

E. Романський стиль.

49. Цьому стилю притаманні витонченість форм, орнаментальність, любовно-еротичні сюжети:

A. Ампір.

B. Бароко.

C. Рококо.

D. Готика.

E. Романський стиль.

50. Переконання, згідно з яким людина стає у центр культури, всесвіту, називається:

A. Антропоцентризм.

B. Тоталітаризм.

C. Теоцентризм.

D. Схоластика.

E. Інквізиція.

51. XIX століття ознаменувалося такими винаходами як:

A. Книгодрукування.

B. Відеотехніка, комп’ютер.

C. Телефон, радіо, автомобіль, кіно.

D. Паровий двигун.

E. Космічний літак.

52. Які художні напрямки належать новому часу?

A. «Тваринний стиль».

B. Сюрреалізм, футуризм.

C. Романський стиль, готика.

D. Реалізм, готика.

E. Класицизм, реалізм, романтизм.

53. Промисловий переворот – це перехід:

A. Від мануфактури до фабрики, від ручної праці до машинної.

B. Від сільського господарства до ремісництва.

C. Від сільського господарства до промисловості.

D. Від натурального господарства до товарного виробництва.

E. Від приватної до суспільної власності.

54. У зв’язку з інтенсивним розвитком засобів транспорту та зв’язку характерною особливістю XIX століття є:

A. Посилення міжнародних культурних зв’язків.

B. Відсунення моральних цінностей на другий план, перехід від колективного стиля до індивідуального.

C. Поява гуманізму.

D. Виникнення літератури.

E. Секуляризація.

55. Всебічне та об’єктивне відображення дійсності – це принцип:

A. Сентименталізму.

B. Реалізму.

C. Готики.

D. Бароко.

E. Романтизму.

56. Протилежністю масової культури постає культура:

A. Народна.

B. Світова.

C. Елітарна.

D. Національна.

E. Субкультура.

57. Відома картина «Чорний квадрат» належить:

A. П. Пікассо.

B. В. Кандинському.

C. К. Малевичу.

D. С. Далі.

E. Л. да Вінчі.

58. До модерністських напрямків мистецтва належать:

A. Кубізм, фовізм, сюрреалізм.

B. Бароко та рококо.

C. Романський та готичний стилі.

D. Класицизм й реалізм.

E. Бароко та класицизм.

59. Винайдення кіно та перший кіносеанс відбулися в:

A. Україні.

B. Росії.

C. Франції.

D. Німеччині.

E. Італії.

60. Характерною особливістю культури ХХ століття є:

A. Виникнення літератури.

В. Відсунення моральних цінностей на другий план, урбанізація культури.

C. Посилення міжнародних культурних зв’язків.

D. Поява гуманізму.

E. Атеїзм.

61. Створення витворів мистецтва для отримання комерційної вигади є характерним для:

A. Субкультури.

B. Народної культури.

C. Елітарної культури.

D. Масової культури.

62. Масова культура – це явище культури, яке з’явилося:

A. У роки 2 світової війни.

B. У 20–30-ті роки ХХ століття.

C. У кінці XIX століття.

D. У кінці ХХ століття.

E. У середньовічній культурі.

63. Берестецька унія – це угода між представниками українського православ’я та:

A. Російською церквою.

B. Католицьким Римом.

C. Протестантизмом.

D. Візантійським патріархом.

E. Лютеранством.

64. Книгодрукування в Україні з’явився:

A. У XVІ столітті.

B. X столітті.

C. У XIII столітті.

D. У XVIII столітті.

E. В ХІ століті.

65. Першим вищим навчальним закладом в Україні був:

A. Київський університет.

B. Києво-Могилянська академія.

C. Львівський університет.

D. Харківський університет.

E. Харківський колегіум.

66. Засновником Києво-Могилянської академії був:

A. М. Ломоносов.

B. Б. Хмельницький.

C. І. Мазепа.

D. Г. Сковорода.

E. П. Могила.

67. Львівський університет був заснований у:

A. 1701 р.

B. 1632 р.

C. 1661 р.

D. 1805 р.

E. 1817 р.

68. Братство – це:

A. Колектив близьких друзів.

B. Національна суспільна організація із захисту православної церкви.

C. Таємна організація.

D. Організація православних священнослужителів.

E. Збори вищих церковних ієрархів.

69. Полемічна література – це жанр літератури, присвячений:

A. Опису подій по рокам.

B. Опису подорожей до святих місць.

C. Опису життя святих.

D. Дискусії з проблем релігії.

E. Опису мелодраматичних сюжетів.

70. Чинниками впливу на розвиток української культури у литовсько-польський період були:

A. Відсутність державності, виникнення козацтва, полонізація.

B. Наявність державності, розділ українських земель.

C. Зростання міжнародного культурного обміну.

D. Промислова революція, успіхи в освіті.

E. Прийняття християнства.

71. Запорізьке козацтво у литовсько-польський період виступало:

A. Полонізованою частиною українців.

B. Основною верствою українського суспільства.

C. Лідером боротьби за незалежність та самобутність культури.

D. Представниками католицтва в Україні.

E. Прибічниками Речі Посполитої.

72. З виникненням у XV столітті українського козацтва пов’язана поява нового жанру фольклору:

A. Билина.

B. Дума, історична пісня.

C. Легенда.

D. Казка.

E. Загадка.

73. У литовсько-польський період розвитку українська школа будувалася на основі:

A. Станового принципу.

B. Релігії.

C. Національного поділу.

D. Професійної належності.

E. Расової належності.

74. Заборона православної релігії у литовсько-польський період пов’язано з:

A. Зборівською мирною угодою (1649 р.).

B. Кревською унією (1385 р.).

C. Люблінською унією (1569 р.).

D. Берестецькою унією (1596 р.).

E. Вічним миром 1686 р.

75. Виникнення уніатської або греко-католицької церкви в Україні відбулося у результаті:

A. Зборівською мирною угодою (1649 р.).

B. Кревською унією (1385 р.).

C. Люблінською унією (1569 р.).

D. Берестецькою унією (1596 р.).

E. Вічним миром 1686 р.

76. Пересопницьке Євангеліє – це:

A. Зразок літопису.

B. Найдавніша книга, що збереглася до наших днів з часів Київської Русі.

C. Зразок полемічної літератури.

D. Перша книга, надрукована на українській землі.

E. Перша спроба перекласти богослужбові книги українською мовою.

77. Першою спробою перекладу Біблії українською мовою є:

A. Дума про козака Голоту.

B. Повість врем’яних літ.

C. Пересопницьке Євангеліє.

D. Остромирове Євангеліє.

E. «Слово про закон і благодать».

78. Жанр живописного та скульптурного портрету в українському мистецтві з’явився у часи:

A. Гетьманщини.

B. Галицько-Волинського князівства.

C. Київської Русі.

D. Литовсько-польської доби.

E. Первісного суспільства.

79. У литовсько-польську добу розвитку української культури з’явилися нові жанри літератури:

A. Полемічна література, віршування, мемуарно-історична проза, шкільна драма.

B. Літопис, житійна й ораторська проза, притча.

C. Віршування на ліричні та сатиричні сюжети.

D. Роман, повість, бурлеск.

E. Дума.

80. Вертеп – це:

A. Вид лялькового театру.

B. Опера.

C. Вид музичного спектаклю.

D. Аматорський театр.

E. Шкільний театр.

81. Гравюра в українському мистецтві з’являється для ілюстрації:

A. Рукописних книг.

B. Перших друкованих книг.

C. З випуском перших поштових марок.

D. Плакатів.

E. Портретного жанру.

82. Офіційною датою заснування Харкова є:

A. Початок XVIII століття.

B. 1667 рік.

C. 1654 рік.

D. 1648 рік.

E. 1805 р.

83. У сер. XVII–XVIII ст. Україна була козацькою республікою. У цей час у мистецтві панував стиль козацького:

A. Класицизму.

B. Бароко.

C. Рококо.

D. Готики.

E. Романського мистецтва.

84. Український ляльковий театр – вертеп пов’язаний зі святом:

A. Весілля.

B. Різдва Христова.

C. Пасхи.

D. Урожаю.

E. Івана Купала.

85. Рукописна пам’ятка XVI століття, яка є атрибутом інаугурації президента незалежної України, це:

A. Пересопницьке Євангеліє.

B. Апостол.

C. Острозька Біблія.

D. Остромирово Євангеліє.

E. «Повість врем’яних літ».

86. Народна картина, яка зображала улюбленого героя українців у добу козацтва, називалася:

A. «Козак Голота».

B. «Байда».

C. «Козак Мамай».

D. «Богдан Хмельницький».

E. «Іван Мазепа».

87. Стиль українського бароко найбільш інтенсивно розвивався за часів гетьмана:

A. І. Мазепи.

B. К. Розумовського.

C. Б. Хмельницького.

D. П. Сагайдачного.

E. П. Орлика.

88. «Мазепинським» стали називати в Україні стиль:

A. Рококо.

B. Реалізм.

C. Бароко.

D. Готика.

E. Класицизм.

89. Український професійний театр з’явися у:

A. Радянський період.

B. Козацький період.

C. Добу Київської Русі.

D. XIX столітті.

90. Становлення в Україні національної літератури відбулося:

A. У кінці XVIII – середині XIX ст. у творчості І. Котляревського й Т. Шевченко.

B. У період Відродження.

C. У радянський період.

D. У добу Київської Русі.

E. У козацьку добу.

91. Автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм» є:

A. М. Ведель.

B. М. Лисенко.

C. М. Вербицький.

D. С. Гулак-Артемовський.

E. П. Чайковський.

92. Основоположником української класичної музики вважається:

A. М. Ведель.

B. М. Лисенко.

C. М. Вербицький.

D. С. Гулак-Артемовський.

E. П. Чайковський.

93. Автором музики українського гімну є:

A. М. Глінка.

B. С. Гулак-Артемовський.

C. М. Лисенко.

D. М. Ведель.

E. М. Вербицький.

94. Центром освіти Слобожанщини XVIII століття вважався:

A. Києво-Могилянська академія.

B. Харківський університет.

C. Львівський університет.

D. Харківський колегіум.

Е. Московський університет.

95. Першим університетом, відкритим на українських землях, які входили до складу Російської імперії, є:

A. Харківський колегіум.

B. Києво-Могилянська академія.

C. Львівський університет.

D. Харківський університет.