Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / _стор_я української культури / плани та методичн_ вказ_вки для студент_в вс_х факультет_в.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
512 Кб
Скачать

Оцінювання виконання індивідуальних завдань

Кількість балів за виконання індивідуального завдання студента враховується як різниця між максимальною кількістю балів за поточну навчальну діяльність (120 балів) і максимальною кількістю балів за поточну успішність студента при засвоєнні теми модуля (108), і складає 12 балів. Кількість балів нараховується залежно від якості виготування завдання. Бали за індивідуальне завдання нараховуються при успішному його захисті.

Реферат

Реферати є коротким викладом наукової роботи чи змістом прочитаної книги, результатом вивчення наукової проблеми, оглядом відповідних джерел за заданою темою, супроводжуваних коментаріями та аналізом. Реферат походить від латинського “refero” – доповідаю, повідомляю.

В університеті рефератом вважають написання певного самостійного тексту по деякому питанню на засадах аналізу додаткової літератури.

Для підготовки реферату необхідно обрати тему, знайти відповідну літературу, вивчити її, скласти план, систематизувати матеріал.

Тематика рефератів визначається програмою дисципліни і пропонується студентам кафедрою.

Основні вимоги до реферату

  1. Реферат повинен бути оформлений згідно з загальновживаними правилами.

  2. Загальний обсяг реферату повинен становити 10–15 сторінок комп’ютерного тексту або 20–25 сторінок рукописного.

  3. В рефераті студент повинен обов’язково посилатися на джерела і авторів, з яких запозичив матеріали.

  4. Текст реферату обов’язково повинен бути структурований.

  5. Реферат подають в папці, чи переплетінні.

Оформлення реферату

 1. Текст реферату може бути надруковано на комп’ютері або написано розбірливим почерком на одній стороні аркуша білого паперу А 4 через 1,5 інтервалом розміром шрифту 14 із дотриманням таких полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхне і нижне – 20 мм.

 2. Сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з 3-ої. Перша сторінка – це титульний аркуш (номер сторінки не вказується). Він містить найменування вищого навчального закладу, назву кафедри та дисципліни, з якої готується реферат, назву реферату, прізвище, ім’я та по батькові автора, а також науковий ступень, вчене звання, прізвище, ім’я та по батькові керівника, місто і рік. Друга сторінка (номер сторінки також не вказується) містить зміст реферату. Він включає найменування та нумерацію всіх пунктів роботи, зокрема вступу, розділів та підрозділів основної частини, висновок, списку використаної літератури.

Список літератури

Укладається за алфавітом авторів чи назв з обов’язковою вказівкою міста, року видання та кількістю сторінок.

Посилання

Посилання в тексті зазначаються квадратними дужками з вказівкою номера джерела та сторінки.

Зміст реферату

Реферат обов’язково повинен мати вступ, основну частину та висновок.

Вступ

У вступі потрібно обґрунтувати обрання теми: актуальність, ступінь дослідження, сформувати мету і задачі, яке має практичне значення.

Основна частина

Основна частина складається з 2 –х і більше розділів, які необхідно для висвітлення теми. Вони можуть бути поділені на підрозділи.

Висновок

Представляє собою найважливіші результати аналізу поставленої проблеми.

Виступ

Представляє собою лаконічну доповідь (5–6 хв.) за змістом вступу, основної частини, та висновку. Студент повинен вільно орієнтуватися в змісті реферату, відповідати на поставленні запитання і пояснювати використовувані їм терміни.

Критерії оцінки рефератів

Реферат студента оцінюється виходячи з 3 – х головних моментів:

1) правильність оформлення;

2) розкриття змісту;

3) якість виступу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.