Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / пмк з пол_толог_ї для в_тчизняних студент_в перший р_вень.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
320.51 Кб
Скачать
 1. безумовне надання невідкладної медичної допомоги;

 2. державний контроль за діяльністю всіх закладів охорони здоров’я;

 3. проведення профілактичних і протиепідемічних заходів;

 4. відповідальність держави за стан здоров’я громадян.

 5. Все означене.

114. У країнах Євросоюзу на охорону на охорону здоров’я у бюджеті виділяється не менше 8 % ВВП. В Україні:

 1. 8 %;

 2. 6 %;

 3. до 4 %;

 4. близько 8 %;

 5. 5 – 6 %.

115. Діючий парламент України обирався за:

 1. змішаною системою;

 2. пропорційною системою;

 3. мажоритарною системою;

 4. на з'їздах партій і суспільних рухів;

 5. у регіонах на сесіях обласних рад.

116. Виборча система в широкому сенсі слова:

 1. методи рішення суспільно значущих проблем за допомогою виборчих технологій;

 2. технологія формування законодавчої влади;

 3. система суспільних відносин, пов'язаних з виборами органів публічної влади;

 4. спосіб обрання вищої воленосної особи держави;

 5. 0.

117. Електорат – це:

 1. сукупність громадян, що володіють виборчим правом;

 2. найбільш видні, авторитетні лідери соціальної групи;

 3. відносно невелика група, що концентрує в своїх руках значний об'єм влади;

 4. рух за права людини, за право обирати і бути вибраним;

 5. політична еліта країни.

118. Пропорційна виборча система сприяє:

 1. зростанню чисельності політичних партій і об'єднань;

 2. зменшенню числа політичних партій;

 3. збереженню числа політичних партій;

 4. зовсім не впливає на ці процеси;

 5. 0.

119. Мажоритарна система виборів − це коли:

 1. голосування проводиться за один виборчий блок з декількох;

 2. голосування проводиться за декілька виборчих блоків;

 3. обираються представники партії від кожного виборчого блоку;

 4. від кожного виборчого округу обирається один депутат з декількох кандидатів;

 5. кандидат в депутати від округу обирається на з'їздах партій.

120. Пропорційна система виборів − це коли:

 1. депутати від округу обираються пропорційно відданим за них голосам;

 2. голосування проводиться за певну політичну партію чи блок;

 3. вибирається депутат від певної території пропорційно чисельності населення;

 4. обирається депутат від певної кількості населення;

 5. парламент формується пропорційно чисельності членів партій.

121. Виборче право України − це.

 1. право вибору Президента України;

 2. право вибору голів обласних адміністрацій;

 3. правові норми, що регулюють порядок виборів органів державної влади населенням України;

 4. право вибору депутатів Верховної Ради.

 5. право вибору депутатів місцевих органів влади.

122. До принципів участі громадянина України у виборах не відносяться.

 1. обов'язковість участі у виборах;

 2. рівні вибори;

 3. прямі вибори;

 4. загальні вибори;

 5. вибори при таємному голосуванні.

123. Президент України обирається:

 1. прямим,відкритим,чесним голосуванням;

 2. прямим, таємним, всенародним голосуванням;

 3. прямим,таємним голосуванням виборців,делегованих регіонами;

 4. прямим,таємним голосуванням у Верховній Раді;

 5. прямим,відкритим голосуванням у Верховній раді та закріпленням (підтвердженням) його на всенародних виборах.

124. Голова Верховної Ради України обирається:

 1. відкритим, прямим голосуванням народними депутатами Верховної ради України;

 2. прямим всенародним голосуванням;

 3. прямим,таємним всенародним голосуванням;

 4. таємним,прямим голосуванням народними депутатами Верховної Ради України;

 5. голосуванням у Верховній раді за поданням Президента України.

125. До недержавних суб'єктів міжнародних відносин відносять.

 1. військово-політичні організації;

 2. міжурядові організації, союзи;

 3. глави держав, урядів;

 4. транснаціональні корпорації;

 5. Європарламент.

126. Головним пріоритетом світової політики в даний час є питання:

 1. війни і миру;

 2. загальної безпеки;

 3. подолання відсталості і бідності в країнах, що розвиваються;

 4. безпеки вищих осіб держав;

 5. подолання СНІДу.

127. Національні інтереси є.

 1. усвідомлення корінних потреб держави і віддзеркалення їх в діяльності його лідерів;

 2. інтереси більшості населення, що проживає в рамках національних меж;

 3. інтереси національних лідерів;

 4. національна необхідність, що обмежує вибір цілей і засобів для всіх суб'єктів міжнародної політики;

 5. 0.

128. З погляду участі у військово-політичних союзах Україна проголошує свої прагнення до:

 1. членства в НАТО;

 2. членства в Євроазійському альянсі;

 3. створенню спільно з Росією, Казахстаном і Білорусією військово-політичного союзу;

 4. позаблокового статусу;

 5. створенню військово-політичного союзу з країнами Чорноморського басейну.

129. Зовнішньополітична складова діяльності України є прерогативою:

 1. Голови Верховної Ради;

 2. Прем’єр-міністра;

 3. Верховної Ради;

 4. Кабінету Міністрів.

 5. Президента України;

130. Основні стратегічні засади зовнішньої політики України визначаються:

 1. Відповідними Законами України;

 2. Конституцією України;

 3. Президентом України;

 4. Парламентом Верховної ради України;

 5. Референдумом.

131. Політичний лідер це:

 1. людина, яка уміє генерувати політичні ідеї та захоплювати ними маси і має реальну можливість їх реалізувати;

 2. успішний керівник;

 3. глава держави;

 4. людина, яка прийшла до влади;

 5. людина, яка уміє переконати маси у своїй винятковості.

132. Лідери-прапороносці – це у найбільшій мірі:

 1. лідери-консерватори;

 2. традиційні лідери;

 3. лідери реформатори;

 4. харизматичні лідери;

 5. раціонально-легальні лідери.

133. Політичне лідерство визначається як:

 1. спосіб організації влади, що базується на авторитеті лідера;

 2. спосіб організації влади, що базується на визначенні авторитету і компетентності лідера та довірі до нього;

 3. спосіб організації влади, коли лідер держави обирається народом не менше двох разів;

 4. спосіб організації влади, коли владна особа (президент, спікер парламенту, глава уряду) обирається абсолютною більшістю (не менш ¾ голосів).

 5. 0.

134. Головною ознакою належності до правлячої еліти є:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.