Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_vitch_st_suspnauk / пол_толог_я / пмк з пол_толог_ї для в_тчизняних студент_в перший р_вень.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
320.51 Кб
Скачать
 1. владні, провладні, опозиційні;

 2. елітні і пересічні;

 3. класові та міжкласові;

 4. легальні та нелегальні;

 5. Демократичні і авторитарні.

97. Партійна система – це:

 1. сукупність політичних партій, які зареєстровані у відповідних органах;

 2. сукупність політичних партій країни, які беруть участь у боротьбі за досягнення та здійснення влади;

 3. сукупність партій, що мають чітко визначену ідеологію;

 4. сукупність партій, які відомі більшості суспільства;

 5. сукупність партій, які нараховують у своїх рядах не менш 10 тис. осіб (членів партії).

98. Однопартійна система – це система, у якій:

 1. при владі знаходиться одна партія, а всі інші – в опозиції;

 2. абсолютна більшість владних посад у державі належіть представникам однієї партії;

 3. стверджується політична (державна) влада однієї партії, що підпорядковує своєму впливу і контролю всі сфери життя суспільства;

 4. одна партія створює більшість у парламенті і уряді, а інші партії свою діяльність узгоджують з владною партією;

 5. 0.

99. Причинами виникнення суспільно-політичних рухів можуть бути:

 1. відірваність влади від народу, його потреб і інтересів;

 2. невдоволеність окремих груп населення цілями суспільного розвитку;

 3. тривала криза у всіх або окремих сферах життя суспільства;

 4. погіршення умов життя населення (зниження рівня життя, погіршення екології, зростання імпорту та тиск на національний бізнес).

 5. Все означене.

100. Суспільні та суспільно-політичні рухи є передумовою:

 1. утвердження демократичних засад в країні та формування громадського суспільства;

 2. зміцнення влади і посилення її впливу на суспільство;

 3. зростання авторитету політичних партій, що є провладними;

 4. зменшення впливу та авторитету партій у суспільстві;

 5. докорінних, революційних змін у суспільстві.

101. Вперше лікарі запрошувались на державну службу:

 1. в Римській імперії;

 2. в Стародавньому Єгипті;

 3. в полісах Давньої Греції;

 4. у Вавилоні;

 5. у Візантії.

102. Перша система державної медицини з визначенням структури, повноважень, фінансування була створена:

 1. У Візантії;

 2. у Римській імперії;

 3. у Єгипті;

 4. у Давній Греції.

103. Монастирська медицина започатковується у:

 1. Київській Русі;

 2. у країнах Близького Сходу;

 3. Франції;

 4. Візантії;

 5. Флоренції.

104. З вимогою систематизації медичної служби, надання їй державного статусу і організаційного зміцнення у Середні віки виступив:

 1. Н.Макіавеллі;

 2. Ібн-Сіна (Авіценна);

 3. Б.Рамацціні;

 4. Монахи Антоній і Феодосій.

 5. М.Падуанський.

105. У Війську Запорізькому першу медичну допомогу пораненим надавали:

  1. цирульники;

  2. монахи;

  3. козаки фахівці у цій справі;

  4. сестри милосердя;

  5. самі козаки.

106. Перший медичний факультет в Україні було відкрито:

 1. при Київському Університеті;

 2. при Києво-Могилянській Академії;

 3. при Острозькій Академії;

 4. при Харківському Університеті;

 5. при Львівському Університеті.

107. Соціальна політика держави передбачає:

 1. соціальному спрямованість економіки;

 2. забезпечення соціальних гарантій і соціальний захист громадян;

 3. цільове оподаткування на соціальні потреби;

 4. формування і виконання держбюджету;

 5. невтручання держави у соціальну сферу.

108. Найбільша частка держави у співвідношенні державної і приватної форм медичного обслуговування у:

 1. соціал-демократичній моделі;

 2. консервативній моделі;

 3. соціалістичній моделі;

 4. ліберальній моделі;

 5. європейській моделі.

109. Соціал-демократична модель ДПОЗ вперше розроблена і впроваджена:

  1. у Великій Британії;

  2. у Німеччині;

  3. у США;

  4. у Швеції;

  5. у СРСР.

110. Історично-першою моделлю ДПОЗ була:

 1. консервативна;

 2. ліберальна;

 3. патерналістська;

 4. соціал-демократична;

 5. радянська.

111. Обов’язкове медичне страхування є складовою моделі ДПОЗ:

 1. соціалістичної;

 2. соціал-демократичної;

 3. консервативної;

 4. ліберальної;

 5. патерналістської.

112. На добровільному медичному страхуванні базується:

 1. консервативна модель ДПОЗ;

 2. патерналістська модель ДПОЗ;

 3. соціалістична модель ДПОЗ;

 4. ліберальна модель ДПОЗ;

 5. соціал-демократична модель ДПОЗ.

113. Державна політика в охороні здоров’я повинна включати принципи:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.