Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична №1.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
5.18 Mб
Скачать

Місцезнаходження і реквізити сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ПІДПИСИ

За ОРЕНДОДАВЦя

Керівник ______________/__________/

м. п.

ОРЕНДАР

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

СТОРІН

За ОРЕНДАРЯ

Керівник ______________/___________/

м. п.

 1. Правила технічної експлуатації обладнання.

Стандарт підприємств

Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій

магістральних газопроводів

Правила технической эксплуатации газораспределительных станций

магистральных газопроводов

Затверджено і введено в дію наказом від №_____

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт поширюється на діючі ГРС з моменту підписання актів Державними комісіями про приймання їх в експлуатацію.

1.2 Цей стандарт встановлює:

 • єдине визначення можливих форм обслуговування ГРС;

 • технічні вимоги (критерії), які визначають можливість переведення ГРС на певну форму обслуговування;

 • систему профілактичного і ремонтного обслуговування технологічного обладнання, систем КВПіА та САК;

 • порядок підготування і виконання планово-попереджувального ремонту (далі ППР) обладнання ГРС;

 • порядок експлуатації кожного виду обладнання та систем КВПіА, що складають технологічну схему ГРС;

 • вимоги техніки безпеки і пожежобезпеки у разі виконання повного комплексу робіт, які виконуються на ГРС під час експлуатації та ремонтних робіт;

 • типову форму інструкції для оператора ГРС, приладиста КВПіА і слюсаря з ремонту обладнання ГРС. (Додатки Б,В,Г)

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

 • ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";

 • ГОСТ 12.1.011-78 "ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний";

 • ГОСТ 25861-83 "Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний";

 • ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия";

 • СНиП 3.05.07-85 "Система автоматизации";

 • СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве";

 • ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском ";

 • ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання України";

 • ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів";

 • ДНАОП 0.00-1.26-96 "Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С";

 • ДНАОП 0.00-4.03-93 "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях";

 • ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці";

 • ДНАОП 0.03-3.01-71 "Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71";

 • НАОП 1.1.23-1.03-84 "Правила безпеки при експлуатації магістральних газопроводів";

 • НАОП 1.1.23-5.06-88 “Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах Мінгазпрому СРСР”;

 • НАОП 1.1.23-8.01-92 "Класифікація основних приміщень газової промисловості щодо вибухопожежної і пожежної безпеки";

 • НАПБ Б.07.005-86 "Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности";

 • ВСН-012-88 "Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I, Часть II".

 • "Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України", затв. наказом Держнафтогазпрому від 01.11.94р. № 345;

 • СТП 320.30019801.018 -2000 "Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів";

 • “Інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на об’єктах ДК “Укртрансгаз”, затв. наказом ДК "Укртрансгаз" від 31.12.99р. № 402;

 • “Інструкція з організації робіт щодо отримування від постачальників, перевезення, зберігання, відпуску і використання метанолу на об’єктах НАК "Нафтогаз України”;

 • 1А.13211.001 ТЗ. "Базове технічне завдання. САК ГРС". Затв. АТ "Укргазпром" 1.06.98р.;

 • "Правила експлуатації та безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості України". Затв. наказом АТ "Укргазпром" від 28.07.98 №202;

 • "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей". Затв. Міненерго СРСР 21.12.84р.;

 • "Правила устройства электроустановок",ПУЭ. Затв. Міненерго СРСР 06.07.84р.

 • "Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України", затв. Наказом АТ "Укргазпром" від 19.07.97 №57;

 • “Інструкція щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об’єктах магістральних газопроводів ДК “Укртрансгаз”. Затв. наказом ДК "Укртрансгаз" від 29.12.2000р. №309;

 • "Правила охорони магістральних трубопроводів". Погоджені Держнаглядохоронпраці України, лист від 21.11.2000р. №01-3/2778-027-2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]