Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практична 5.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.54 Mб
Скачать

20

Інструкційна картка до проведення практичного заняття Тема заняття: «Алгоритмізація управлінської діяльності в операційному менеджменті»

2. Мета проведення заняття: дослідити моделі прийняття управлінських рішень в операційній діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розглянути алгоритми управлінських ріщень

2.1. Після виконаної роботи студент повинен знати:

 • етапи розроблення управлінських рішень в діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу

 • особливості прийняття управлінських рішень в операційній діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства

вміти

 • проводити алгоритмізацію управлінських рішень в операційній діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства

.

3. Матеріально-технічне оснащення робочого місця: інструкційна карта до проведення практичного заняття, лекційний матеріал, Презентації у форматі Microsoft Office PowerPoint.

4.Інструктаж з техніки безпеки: безпечні роботи з використанням комп’ютерної техніки, дотримання техніки безпеки при роботі з ними

5.Короткі відомості з теоретичної частини роботи

Управлінська діяльність менеджера передбачає час від часу, залежно від робочої ситуації, алгоритмізацію процесів керування. Під алгоритмізацією розуміється створення алгоритму, що здатний реалізувати конкретний процес чи його частину.

Алгоритмізація діяльності застосовувана до кожної з розглянутих функцій операційного менеджменту – планування, організації, мотивації, контролю, координації.

На сьогоднішній день відомі різні типи алгоритмів, що можуть використовуватися у процесі керування операціями чи операційними системами. Їхня типологія включає наступні алгоритми:

 • Лінійний.

 • Циклічний.

 • Розгалужений.

 • Адаптивний.

Вибір і використання того чи іншого алгоритму визначається ступенем популярності управлінської проблеми, що виникла.

Суть лінійного алгоритму полягає в тому, що він відтворює процес керування, який складається з ланцюжка послідовних дій. До того ж, кожна з них залежить від результату попередньої, але не залежить від результатів наступних етапів.

Циклічний алгоритм практично завжди є похідним від лінійного, тобто за умови, що отриманий проміжний результат від проведених дій буде незадовільним, виникає потреба повернути до однієї з попередніх дій з метою поліпшення отриманого раніше результату. Таким чином, виникає деякий цикл у процесі керування. Звідси і назва – циклічний.

Циклічний алгоритм може включати декілька циклів, що заметь від якості дій, які розпочато, раніше щодо керування операціями чи операційною системою. Трапляється, коли два чи більше “циклічних шляхів” повернення до “похідного” об’єднуються.

Розгалужений алгоритм керування має місце в управлінських задачах у тих випадках, коли функції окремих структур керування операційною системою не збігаються. Особливістю цього алгоритму є те, що в нього можуть входити “рівнобіжні дії”, дуже вигідні тим, що дозволяють збільшити кількість структур і людей, одночасно виконуючих поставлену задачу.

Дані алгоритми гарні і тим, що в них можуть міститися так звані “конкуруючі дії”, що дозволяють коригувати стратегію операційної системи відповідно до кращого результату попередніх дій.

Суть адаптивних алгоритмів полягає в тому, що в них від самого початку визначається тільки перший крок, перша дія. У подальшому вибір кожної наступної дії залежить від результатів попередньої дії алгоритму.

У принципі така стратегія представляється більш вигідною, оскільки схема пошуку завжди визначається на базі повної інформації. Проте в адаптивних алгоритмах є і недолік, що криється в неможливості передбачити і проконтролювати витрати та терміни виконання проекту.

З зазначених вище алгоритмів багато менеджерів воліють застосовувати саме адаптивні, оскільки вони дають зможу максимально використовувати творчий потенціал щодо прийняття правильних дій, хоча і з певною часткою ризику. Крім того, використання адаптивних алгоритмів допомагає забезпечити також вибір того чи іншого ступеня зміни схеми пошуку й ухвалення вірного рішення.

Управлінська діяльність менеджера передбачає час від часу, залежно від робочої ситуації, алгоритмізацію процесів керування. Під алгоритмізацією розуміється створення алгоритму, що здатний реалізувати конкретний процес чи його частину.

Алгоритмізація діяльності застосовувана до кожної з розглянутих функцій операційного менеджменту – планування, організації, мотивації, контролю, координації.

На сьогоднішній день відомі різні типи алгоритмів, що можуть використовуватися у процесі керування операціями чи операційними системами. Їхня типологія включає наступні алгоритми:

 • Лінійний.

 • Циклічний.

 • Розгалужений.

 • Адаптивний.

Вибір і використання того чи іншого алгоритму визначається ступенем популярності управлінської проблеми, що виникла.

Суть лінійного алгоритму полягає в тому, що він відтворює процес керування, який складається з ланцюжка послідовних дій. До того ж, кожна з них залежить від результату попередньої, але не залежить від результатів наступних етапів.

Циклічний алгоритм практично завжди є похідним від лінійного, тобто за умови, що отриманий проміжний результат від проведених дій буде незадовільним, виникає потреба повернути до однієї з попередніх дій з метою поліпшення отриманого раніше результату. Таким чином, виникає деякий цикл у процесі керування. Звідси і назва – циклічний.

Циклічний алгоритм може включати декілька циклів, що заметь від якості дій, які розпочато, раніше щодо керування операціями чи операційною системою. Трапляється, коли два чи більше “циклічних шляхів” повернення до “похідного” об’єднуються.

Розгалужений алгоритм керування має місце в управлінських задачах у тих випадках, коли функції окремих структур керування операційною системою не збігаються. Особливістю цього алгоритму є те, що в нього можуть входити “рівнобіжні дії”, дуже вигідні тим, що дозволяють збільшити кількість структур і людей, одночасно виконуючих поставлену задачу.

Дані алгоритми гарні і тим, що в них можуть міститися так звані “конкуруючі дії”, що дозволяють коригувати стратегію операційної системи відповідно до кращого результату попередніх дій.

Суть адаптивних алгоритмів полягає в тому, що в них від самого початку визначається тільки перший крок, перша дія. У подальшому вибір кожної наступної дії залежить від результатів попередньої дії алгоритму.

У принципі така стратегія представляється більш вигідною, оскільки схема пошуку завжди визначається на базі повної інформації. Проте в адаптивних алгоритмах є і недолік, що криється в неможливості передбачити і проконтролювати витрати та терміни виконання проекту.

З зазначених вище алгоритмів багато менеджерів воліють застосовувати саме адаптивні, оскільки вони дають зможу максимально використовувати творчий потенціал щодо прийняття правильних дій, хоча і з певною часткою ризику. Крім того, використання адаптивних алгоритмів допомагає забезпечити також вибір того чи іншого ступеня зміни схеми пошуку й ухвалення вірного рішення.

Зміст і послідовність виконання завдань:

1.Вирішення тестових завдань,

2.Вирішити практичні завдання

3. Розроблення Power Poin презентацій для закріплення теми.

4. Узагальнення та підведення підсумків практичного заняття.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]