Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практична 5.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.54 Mб
Скачать

Повні шляхи графіка та параметри шляхів

з/п

Шлях

Топологія (шифровка — за № подій)

Трива­лість (днів)

Резерв

часу шляху

(днів)

1

(1,2)-(2, 7)-(7, 9)

94

0

2

(1,2) -(2, 4) -(4, 6) -(6, 7) -(7, 9)

69

25

3

(1,2)-(2,4)-(4, 6)-(6, 9)

51

43

4

(1,2) -(2, 4) -(4, 6) -(6, 8) -(8, 9)

58

36

5

(1,3)-(3,4)-(4, 6)-(6, 7)-(7, 9)

75

19

6

(1,3)-(3,4)-(4, 6)-(6, 9)

57

37

7

(1,3)-(3,4)-(4, 6)-(6, 8)-(8, 9)

64

30

8

(1,3)-(3,5)-(5, 8)-(8, 9)

31

63

5-й крок. Розрахунок параметрів робіт. Результати наведені у табл. 9.7.

Таблиця 9.7

Параметри робіт

№ з/п

Шифр робо­ти,

(і. j)

Трива­лість роботи,

t (і, j)

Найрані-

ший термін

початку

роботи,

Иайрані-

ший термін

закінчення

роботи,

Найпізні­ший термін початку роботи,

Найпізні­ший термін закінчення роботи,

Повний

резерв

часу

роботи,

1

(1,2)

24

0

24

0

24

0

2

(1,3)

18

0

18

19

37

19

3

(2,4)

8

24

32

49

57

25

4

(2,7)

50

24

74

24

74

0

5

(3,4)

20

18

38

37

57

19

6

(3,5)

4

18

22

81

85

63

7

(4,6)

14

38

52

57

71

19

8

(5,8)

5.

22

27

85

90

63

9

(6,7)

3

52

55

71

74

19

10

(6,8)

8

52

60

82

90

ЗО

11

(6,9)

5

52

57

89

94

37

12

(7,9)

20

74

94

74

94

0

13

(8,9)

4

60

64

90

94

ЗО

6-й крок. Перевірка правильності визначення топології та триві лості критичного шляху (за роботами з нульовими резервами часу Результат - у табл. 9.7, рядки № 1, 4, 12. Роботи, що формують критичний шлях - (1, 2), (2, 7), (7, 9)

7-й крок. Розрахунок коефіцієнтів напруженості робіт. Результат –у табл. 9.8.

Таблиця 9.8

Коефіцієнти напруженості робіт

з/п

Шифр робо­ти,

(і. j)

Номери

шляхів, що

проходять

через цю

роботу

(за табл. 9.6)

№ шляху макси­мальної трива­лості, що про­ходить через цю ро­боту (за табл. 9.6)

Три­ва­лість мак-си-маль-ного шля­ху (за табл. 9.6)

Коефіцієнт

напруженості

роботи

кн

Характе зони,до якої від­носиться робота

1

(1,2)

1,2,3,4

№1

94

—1 - робота критичного шляху

2

(1,3)

5,6,7,8

№5

75

Кн = (75-20)/(94-20) - 0,74

П ідкри -тична

3

(2,4)

2, 3, 4

№2

69

Кн = (69-44)/(94-44) = 0,50

Резервна

4

(2,7)

робота критичного шляху

5

(3,4)

5,6, 7

№5

75

Кн - (75-20)/(94-20) = 0,74

Підкри -

тична

6

(3, 5)

8

№8

31

Кн = (31-0)/(94-0) = 0,33

Резервна

7

(4,6)

2,3,4,5,6,7

№5

75

Кн = (75-20)/(94-20) = 0,74

П і д к ри-тична

8

(5,8)

8

№8

31

Кн = (31-0)/(94-0) = 0,33

Резервна

9

(6,7)

2,5

№5

75

= (75-20)/(94-20) = 0,74

П і д к ри-тична

10

(6,8)

4,7

№7

64

= (64-0)/(94-0) = 0,68

Пі дкри­тична

11

(6,9)

3,6

№6

57

Кн = (57-0)/(94-0) = 0,61

Пі дк ри-тична

12

(7,9)

робота критичного шляху

13

(8,9)

4,8,7

№7

64

= (64-0)/(94-0) = 0,68

П і д к р и -тична

8-й крок. Аналіз резервів та коефіцієнтів напруженості робіт. Ре­зультат - у табл. 9.9.

Таблиця 9.9

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]