Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
звіт 1 частинаготов..doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
428.54 Кб
Скачать

1.3.3. Аналіз показників по праці та заробітній платі

Зарплата – це винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник виплачує працівнику за виконану роботу.

Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка складається з тарифних сіток, тарифних ставок, систем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик.

Основними розрахунками, які виконуються при аналізі показників використання праці і заробітної плати, є такі, які характеризують:

  • використання робочої сили – її чисельність, склад і структура, динаміка і причини руху, рівень кваліфікації, стан підвищення культурно-технічного і освітнього рівня; використання робочого часу і трудова дисципліна; вплив чисельності робітників на виконання плану випуску продукції і її собівартості;

  • продуктивність праці – рівень продуктивності праці на робочих місцях, ланках, цехах і підприємству у цілому по основних професіях, а танож порівняння їх з аналогічними показниками минулих періодів; якість діючих норм виробітку, їх виконання і вплив на зріст продуктивності праці, вплив різних факторів на продуктивність праці;

  • використання фонду заробітної плати – дані про його витрачання яку цілому по всьому виробничому циклу, так і по окремих його структурних підрозділах та категоріях працівників;розміри та динаміка середньої заробітної плати по окремих категоріях і професіях працівників;відхилення у чисельності робітників та у середній заробітній платі і їх вплив на загальний фонд заробітної плати і виконання виробничої програми; співвідношення темпів зросту заробітної плати з темпами зросту продуктивності праці.

Крім того, визначається частка основної і допоміжної заробітної плати у вартості продукції тощо.

Витрати на оплату праці складаються з фонду основної зарплати і фонду додаткової зарплати, а також з інших заохочуваних компенсаційних витрат.

На кожного працівника у відділі кадрів відкривається особова картка, в якій зазначається необхідні анкетні дані про працівника, а також трудові книжки. На підприємстві організований табель обліку використання робочого часу. Табель – первинний документ з обліку відпрацьованого часу.

На кожного працівника в бухгалтерії відкривається особовий рахунок, в якому нараховується зарплата, працівникові протягом року. На підставі особових рахунків складається розрахунково-платіжна відомість.

Таблиця 1.3

Аналіз показників по праці і заробітній платі ПАТ ТГК «Дністер» за 2011-2012р.

Показники

2011р.

2012р.

Відхилення,+/-

Виручка від реалізації, тис.грн.

22 753

31156

8403

Чисельність працівників, осіб

179

156

-23

Продуктивність праці, тис.грн.

127.1

198

70.9

Видатки на оплату праці, тис.грн.

6269

6557

288

Середня зарплата,тис.грн.

35

42

7

Для того щоб розрахувати продуктивність праці потрібно обсяг реалізованої продукції поділити на чисельність працюючих. Наприклад продуктивність праці в минулому році буде дорівнювати 22753/179=127.1 тис.грн./чол.

Середньорічна зарплата це відношення видатків на оплату праці до чисельності працюючих. Наприклад у минулому році середньорічна зарплата дорівнює: 6269/179=35 тис. грн./ чол., а у 2012 р.: 6557/156=42 тис. грн../ чол.

На даному підприємстві ми помічаємо негативну тенденцію. Чисельність працівників значно скоротилася із 179 осіб у 2011 році до 156 у 2012 році, але помітно збільшилася виручка від реалізації послуг на 8403 тис. грн. Збільшення видатків на оплату праці привело до збільшення середньорічної заробітної плати працівників на 7 тис. грн., і тому продуктивність праці зросла на 70.9 тис. грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.