Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
T2_Osobl_tovar_exp_DMKK_FL_druk.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
818.69 Кб
Скачать

Контрольні запитання

 1. Визначте поняття "коштовності".

 1. Назвіть особливості формування споживної цінності коштовностей.

 1. Назвіть основні споживні властивості коштовностей.

 2. Охарактеризуйте соціальне призначення коштовностей.

 1. Дайте характеристику естетичним властивостям коштовностей.

 2. Назвіть основні етапи товарознавчої експертизи коштовностей.

 3. Дайте класифікацію методів товарознавчої експертизи коштовностей.

 1. Які методи експертизи належать до лабораторних?

 2. Якими методами здійснюється органолептична експертиза?

 1. Що входить до поняття експертиза якості коштовностей?

 2. Що таке ідентифікація коштовностей?

 3. Що таке атрибуція?

 4. Які існують підходи щодо оцінки коштовностей?

Література основна:

 1. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними. Закон України від 18.11.1997, № 637/97-ВР,зі змінами станом на 27.04.2007р.

 2. Про загальну класифікацію та оцінку вартості природного каміння. Постанова Кабінету міністрів України від 27.07.1994, №512 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ станом на 25.05.2006р.)

 3. Артюх Т.М. Діагностика та експертиза коштовностей: Підручник. - К: КНТЕУ, 2002. -500 с,

 4. Артюх Т.М. Товарознавча експертиза ювелірних коштовностей. Теорія та практика: Монографія. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2005. – 303с.

 5. Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление. - СПб.:Изд- во А.С.Суворина, 1896. – 403с.

Література додаткова:

 1. Амосов Р. Золотая энциклопедия // Российское золото. — М.: А О "Преображение". - Т. 1. - 1993.

 2. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. - К.: Наук. думка, 1990. - 420 с.

 3. Бреполь 3. Теория и практика ювелирного дела. - Л.: Машииостроение, 1986. - 328 с.

 4. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей [Гейдова Д., Дурдик Я., Кибалова Л. И др.] Перевод Михайлова Б.Б. – Прага: «Артия», 1983. – 496с.

 5. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння: Законодавчі і нормативно-правові акти. / За ред. В.В. Видолоба - К.: "Арт Ек", 2001.-415 с.

 6. Дронова Н.Д. Ювелирные изделия: Справочник-энциклопедия (Классификация. Описание. Оценка) // Приложение к журналу "Ювелир". - М.: Издательский дом "Ювелир", 1996. - 352 с.

 7. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни.-М.: Недра,-1987.-252с.

 8. Логинов ВД. Ювелирные товары и часы. - М: Экономика, 1989. - 250 с.

 9. Минералогия драгоценных и цветных поделочных камней / В.А. Галюк, Ю.Л. Солодова, Б.Г. Граданчикова, З.Д. Андреенко. - М: МГРИ. - 1981.-380 с.

 10. Минералы Украйны / Н.Л. Щербак, В.И. Павлишин, А. Л. Литвин и др. - К.: Наук, думка, 1990. - 408 с.

 11. Орлов Ю.Л. Минералогия алмаза. - М.: Недра, 1987. - 340 с.

 12. Природа окраски самоцветов / А.Н. Платонов, М.Н. Таран, В.С. Балицкий. - М.: Недра, 1984. - 306 с.

 13. Природа алмазов / Квасница В.Н., Харкив А.Д., Зинчук Н.Н. и др. - К.: Наук, думка, 1994. - 208 с.

 14. Смит Г. Драгоценные камни. - М.: Мир, 1980. - 560 с.

 15. Супрычев В.А. Самоцветы. - К.: Наук, думка, 1981. - 250 с.

 16. Супрычев В.А. Занимательная геммология. Очерки о поделочных самоцветах Украины. - К.: Наук. думка, 1984. - 199 с.

 17. Технология обработки алмазов в бриллианты / В.И. Епифанов, А.Л. Песина, Л.В. Зыков. - М.: Высш. шк., 1987. - 935 с.

 18. Цветные камни Украины / Семененко Ю.В., Агафопова Т.Н., Салонинко И.С. и др. - К.: Будівельник, 1974 - 188 с.

 19. Ферсман А.Е. Рассказы о самоцветах. - М.: Наука, 1974. -180 с.

 20. Шуман В. Мир камня: В 2 т. Драгоценные и поделочные камни: Пер. с нем. - М.: Мир, 1986. - 263 с.

Методи товарознавчої експертизи

лабораторні

органолептичні

перевірка проби дорогоцінного сплаву та визначення його складу

діагностика вставки

(визначення):

Експертиза якості вставки

(визначення):

Експертиза якості ювелірного виробу

Візуальна оцінка властивостей

Візуальна оцін-ка зовнішнього вигляду юве-лірного виробу

Атрибуція (хар-ка юв.виробу)

Руйнівні методи

неруйнівні методи

природи камення

Групи дефектності

Міцність ланцюж-ків, браслетів, ни-ток намиста, при-єднувальних ланок шийних прикрас

Ограні

Художні достоїнства виробу

Вид виробу

Купелювання

Рентгенофлуоресцентний

Оптичного характеру

Групи кольору, насиченості, світлоти

Розмір обручок, перснів, браслетів, ланцюжків

Блиску

Відповідність стилю та моді

Метод виготовлення

Емісійної спектроскопії

Крапельний

Осності

Маси

Маса виробу

Дисперсії

Дефектів виробу

Вид оздоблення, обробки

Атомно-абсорбціометричне титрування

Опробування на пробірному камені

Показників заломлення

Якість огранювання

Якість скрепи вставок

Прозорості

Парності та симетричності

Вид закріплення

Мікропотенціометричне титрування

Плеохроїзму

Якість роботи замків, шпильок, шарнірних зєднань

Гри каменю

Якість маркування та клеймування

Техніка з’єднання деталей

мікрокупелювання

Спектрів оптичного поглинання

Стійкість предме-тів столового покриття

Оптичних ефектів

Ідентифікація маркувальних даних, клейма, іменника

Хар кА форми, конструкції виробу

Люмінесценції

Стійкість декора-тивних та захис-но-декоративних покриттів

Інтенсивність забарвлення кольорових парних вставок

% зносу

Вид, форма, тип ограні вставки

Твердості

Стійкість емале-вого покриття

Реставрація та ремонт

Густини

Стійкість гальва-нічного покриття

Електропровідності

Відбивної здатності

ДОДАТОК А

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]