Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
T2_Osobl_tovar_exp_DMKK_FL_druk.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
818.69 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Н. Микитів

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ ТА КОШТОВНОГО КАМІННЯ

конспект лекції

з дисципліни:

ЕКСПЕРТИЗА ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ, КОШТОВНОГО КАМІННЯ І КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

для студентів ОКР Спеціаліст

спец. 7.050302 Товарознавство та експертиза в митній справі

Львів 2012

Без офіційного дозволу Львівського інституту економіки і туризму розмноження і тиражування заборонено

Укладач: ст. викладач Микитів Н.С.

Рецензент: д.т.н. Доманцевич Н.І. професор кафедри експертизи товарів та послуг Львівської комерційної академії

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту, товарознавства та експертизи товарів. Протокол №1 від 30.10. 2012 р.

Микитів Н.С. фондова лекція на тему:“Методологічні засади та технологічний регламент товарознавчої експертизи коштовностей” з курсу “Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння ” для студентів денної та заочної форми навчання ОКР “Спеціаліст”, спец. 7.050302 Товарознавство та експертиза в митній справі, - Львів: ЛІЕТ, 2012. - 22с.

@ Микитів Н.С.

2012

Тема 2. Особливості товарознавчої експертизи дорогоцінних металів та коштовного каміння

Мета: визначити суть та мету товарознавчої експертизи коштовностей, ознайомитись зі змістом етапів та методів товарознавчої експертизи коштовностей, обґрунтувати суть дефініцій коштовність,споживна цінність коштовностей, охарактеризувати структурування споживних властивостей коштовностей та їх показників,

ПЛАН

2.1. Методологічні основи товарознавчої експертизи дорогоцінних металів та коштовного каміння.

2.2. Споживні властивості коштовностей.*

2.3. Споживна цінність коштовностей.

2.4. Мета товарознавчої експертизи дорогоцінних металів та коштовного каміння.

2.5. Технологічний регламент експертизи

Тема 2. Особливості товарознавчої експертизи дорогоцінних металів та коштовного каміння.

Ключові слова: коштовності, дорогоцінні метали, дорогоцінні камені, споживна цінність, краса, алегорія, історико-культурна значущість, класика, авангард, фольклор, художньо-образна виразність, товарознавча експертиза коштовностей, атрибуція, ідентифікація, діагностика, експертиза якості, оцінка.

2.1. Методологічні основи товарознавчої експертизи дорогоцінних металів та коштовного каміння.

Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння і ювелірних виробів з них включає заходи, що пов’язані з дослідженням коштовностей , і розглядається як процес поетапної роботи над об’єктом експертизи. У результаті досліджень здійснюється аналіз на відповідність історичної , архівної (документальної), наукової та іншої інформації, стилістичний аналіз, використовуються експериментальні методи дослідження для ідентифікації та визначення справжності, порівняльний аналіз типових виробів відповідного періоду, досліджуються ринкові пропозиції, здійснюється прогнозування вартості коштовностей.

Відсутність єдиного методичного підходу щодо оцінювання об'єкта дослідженняяк товару, яквідзначає відомий науковиць у галузі експертизи коштовностей Артюх Т.М., є однією з найвагоміших проблем у створені обгрунтованої системи оцінювання ювелірних коштовностей для будь-яких галузей(комісійної, аукціонної, оціночної діяльності, антикварного ринку) або приватних потреб. Оцінку властивостей ювелірних коштовностей здійснюють різні за фахом спеціалісти: мистецтвознавці, історики, реставратори, хіміки, економісти, гемологи, колекціонери та ін. Вони розглядають ювелірні коштовності як обєкт, який має окремі характеристики та природні властивості, не враховуючипри цьому споживчий характер товару, його цінність. Такаоцнка не створює цілісного уявлення щодо цілісності коштовностей. Відсутність єдиного науково методологічного товарознавчого підходу до оцінювання коштовностей, який базується на визначенні їх споживної цінності, заважаєробити обєктивні висновки щодо проблемних питань з їх оцінки. Це стосується і кінцевого резльтату — прогнозування оціночної вартості коштовностей. Це формуєвеликі розбіжності у цінах і створює уявлення про досить суттєві відмінності в показниках споживних властивостей антикварних та сучасних художніх виробів, які не мають обгрунтованого пояснення.Наявність потужного науково обгрунтованого інструментарію для здійснення оціночної експертизи коштовностей сьогодні особливо потрібна музейним фахівцям

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]