Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
К.р.-ЗТТП (2).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
642.05 Кб
Скачать

Вимоги щодо виконання і оформлення контрольної роботи

 1. Кожна робота виконується в окремому зошиті шкільного формату. В зошиті слід залишати поля для зауважень.

 2. На обгортці зошита потрібно вказати назву предмета, номер контрольної роботи, шифр, спеціальність, назву навчального закладу, прізвище, ім’я, по-батькові і адресу.

 3. Роботу слід виконувати чорнилом одного кольору, записи вести чітко і акуратно.

 4. Умови задач потрібно писати повністю.

 5. Розв’язування задач повинно супроводжуватись короткими, але достатньо обґрунтованими поясненнями. Формули, які використовуються при розв’язанні, слід вказувати.

 6. Графіки потрібно виконувати олівцем. При побудові графіків слід дотримуватись масштабу.

 7. В кінці роботи потрібно вказати використану літературу, дату виконання роботи і поставити підпис.

 8. Роботи, які не відповідають своєму варіанту, не зараховуються.

 9. Якщо робота не зарахована, то студент виправляє вказані у рецензії помилки і здає роботу повторно на перевірку.

 10. Якщо в роботі допущені недоліки і помилки, то студент повинен опрацювати зауваження, вказані викладачем у рецензії.

 11. Робота, виконана неохайно, повертається без перевірки.

 12. Контрольна робота має бути виконана у вказаний термін. В період сесії роботи на перевірку не приймаються.

 13. Студенти, які не мають зарахованих контрольних робіт, до іспиту не допускаються.

 14. Під час екзамену зараховані контрольні роботи подаються викладачу.

Програма курсу «вища і прикладна математика»

Вища математика

Розділ І. Елементи лінійної алгебри

Тема 1. Матриці

Матриці. Види матриць. Додавання матриць і множення на число. Добуток прямокутних матриць. Транспоновані матриці. Властивості операцій над матрицями.

Тема 2. Визначники

Визначники другого і третього порядків. Визначники n-го порядку. Властивості визначників. Мінори й алгебраїчні доповнення. Розкладання визначника за елементими рядка або стовпця. Способи обчислення визначників.

Тема 3. Система лінійних рівнянь

Обернена матриця. Поняття системи лінійних рівнянь. Розв’язок системи лінійних рівнянь. Сумісні і несумісні системи рівнянь. Визначені і невизначені системи лінійних рівнянь. Розв’язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. Матричні рівняння. Розв’язування систем n лінійних рівнянь з n невідомими за правилом Крамера. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом послідовного виключення невідомих ( методом Гауса ). Ранг матриці. Елементарні перетворення матриць. Теорема Кронекера-Капеллі про сумісність систем лінійних рівнянь. Системи однорідних рівнянь. Застосування лінійної алгебри у задачах економіки (лінійна модель торгівлі).*

Розділ іі. Вступ до математичного аналізу

Тема 4. Функція

Поняття функції. Застосування функції в економічних дослідженнях (виробнича функція, функція попиту, пропозиції, витрат). Взаємодія попиту і пропозиції в ринковій економіці. Рівноважна ціна, змінні та сталі витрати. Павутинна модель ринку. Способи задання функції. Область визначення та область значень функції. Властивості функцій: обмеженість і необмеженість, зростання функції, парність і непарність, періодичність. Геометричне зображення функції. Класифікація функцій.

Елементарні функції і їх графіки. Поняття оберненої функції. Обернені тригонометричні функції. Суперпозиція функцій.*

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]