Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
К.р.-ЗТТП (2).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
642.05 Кб
Скачать

Завдання №8

Прогноз експертів відносно величини інфляції в майбутньому році розподілений за нормальним законом розподілу з параметрами a=5+0,1N% та σ=0,17N%. Визначити ймовірність того, що в наступному році інфляція буде не більшою 7+0,1N% ( N – порядковий номер студента у списку групи).

Завдання №9

Внаслідок дослідження заробітної плати 100 працівників деякого підприємства одержали дані, які записані у таблиці ( в ум.од.)

Дані для задачі беруться з таблиці, попередньо викресливши у ній К-ий рядок і L-стовпчик.

К та L вибирають так :

№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

493

509

496

503

505

525

547

428

520

431

1

512

401

547

552

459

443

443

485

495

496

2

494

594

501

599

593

426

456

539

498

476

3

505

536

474

431

518

469

433

568

444

600

4

418

448

502

536

408

501

475

408

504

525

5

442

494

456

411

476

553

415

530

587

486

6

456

498

539

434

508

512

531

526

509

520

7

436

568

542

456

524

463

496

488

569

499

8

494

474

448

476

552

485

431

456

594

443

9

493

547

512

495

520

431

503

442

494

436

Потрібно провести аналіз цих статистичних даних за схемою:

  1. Побудувати варіаційний ряд.

  2. Представити статистичний матеріал таблично та графічно (побудувати розподіл, полігон, гістограму частот, взявши 5 інтервалів розбиття )

  3. Знайти емпіричну функцію розподілу та побудувати її графік.

  4. Методом добутків обчислити: вибіркове середнє, вибіркову дисперсію,виправлену вибіркову дисперсію, визначити медіану, моду, розмах.

Завдання №10

Графічним методом визначити оптимальні плани задач лінійного програмування

Варіант 1

Варіант 3

Варіант 5

Варіант 7

Варіант 9

Варіант 11

Варіант 2

Варіант 4

Варіант 6

Варіант 8

Варіант 10

Варіант 12

Варіант 14 Варіант 15

Варіант 16

Варіант 18

Варіант 12

Варіант 17

Варіант 20

Критерій оцінювання

завдання

завдання

бали

1

1

1

2

1

3

1

2

а

0,5

б

0,5

в

0,5

г

0,5

д

0,5

3

а

1

в

1

c

1

4

3

5

а

1,5

б

1,5

6

2

7

1,5

8

а

1,5

б

1,5

9

1

10

2

11

3

12

3

Разом

20

Титульний лист (взірець)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]