Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис.doc
Скачиваний:
194
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
324.1 Кб
Скачать

Баланс сп «Галич» станом на 30.01 ц.Р., грн.

Актив

Сума

Пасив

Сума

Основні засоби (10)

86700

Статутний капітал (40)

150000

Виробничі запаси (20)

7600

Нерозподілений прибуток (44)

5000

Незавершене виробництво (23)

39200

Короткострокові кредити банків (60)

10000

Поточний рахунок в національній валюті (311)

44200

Розрахунки з постачальниками і підрядниками (63)

12500

Каса (30)

500

Розрахунки з бюджетом (64)

1500

Розрахунки з покупцями і замовниками (361)

13200

Розрахунки з органами соціального страхування (65)

400

Розрахунки з підзвітними особами (372)

2400

Розрахунки за виплатами працівникам (66)

14400

Баланс

193800

Баланс

193800

Подвійний запис господарських операцій за допомогою системи рахунків як способу поточного бухгалтерського обліку, дозволяє одержати безперервну інформацію про результати господарської діяльності для потреб планування, оперативного керівництва, контролю й аналізу.

Узагальнення даних обліку відбувається в оборотно-сальдових відомостях та звітності. Узагальнення даних за рахунками бухгалтерського обліку відбувається у оборотних відомостях (оборотно-сальдових відомостях) як за синтетичними, так і за аналітичними рахунками. У оборотно-сальдових відомостях показують обороти по дебету і кредиту рахунків, а також залишки на початок і кінець звітного місяця.

Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках має контрольне значення. В кінці оборотно-сальдової відомості по всіх колонках підраховують підсумки, за допомогою яких можна з’ясувати, чи не було допущено помилок при відображенні господарських операцій чи підрахунку залишків по рахунках бухгалтерського обліку.

За формою подання інформації оборотні (оборотно-сальдові) відомості можуть бути лінійні і шахові. Найпоширенішими є лінійна форма заповнення відомості. .

Структуру та порядок складання лінійної форми оборотно-сальдової відомості подамо у таблиці 3.4. Для заповнення таблиці скористаємось даними попередніх таблиць і рисунку3.5.

Перевірка правильності і повноти облікових записів на рахунках бухгалтерського обліку, відображених в оборотно-сальдовій відомості ґрунтується на закономірності рівностей підсумків по дебету і кредиту рахунків за місяць та рівності підсумків залишків по дебету і кредиту рахунків на кінець місяця.

Рівність підсумків дебетових і кредитових залишків на рахунках на початок місяця, зумовлена рівністю підсумків активу і пасиву балансу, який є підставою для запису початкових залишків на активних і пасивних рахунках.

Рівність підсумків оборотів по дебету і кредиту рахунків, зумовлена подвійним записом операцій, згідно з яким кожна операція в однаковій сумі записується по дебету і кредиту різних рахунків.

Рівність підсумків залишків по дебету і кредиту рахунків на кінець місяця зумовлена двома попередніми рівностями: якщо початкові залишки на рахунках рівні між собою, а також рівні суми оборотів, то і залишки активних і пасивних рахунків на кінець місяця в підсумку повинні бути рівні між собою.

Таблиця 3.4.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]