Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис.doc
Скачиваний:
194
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
324.1 Кб
Скачать

Баланс сп «Галич» станом на 01.01 ц.Р., грн.

Актив

Сума

Пасив

Сума

Основні засоби (10)

86700

Статутний капітал (40)

150000

Виробничі запаси (20)

24300

Нерозподілений прибуток (44)

5000

Незавершене виробництво (23)

7500

Короткострокові кредити банків (60)

30000

Поточний рахунок в національній валюті (311)

64200

Розрахунки з постачальниками і підрядниками (63)

12500

Каса (30)

1700

Розрахунки з бюджетом (64)

1500

Розрахунки з покупцями і замовниками (361)

13200

Розрахунки з органами соціального страхування (65)

400

Розрахунки з підзвітними особами (372)

2400

Розрахунки за виплатами працівникам (66)

600

Баланс

200000

Баланс

200000

За січень ц.р. на підприємстві мали місце такі господарські операції:

Господарська операція №1. 02.01.ц.р. Витрачено виробничі запаси на виробництво продукції на суму 16700 грн.

За даною господарською операцією зменшились на складі залишки виробничих запасів на суму 16700 грн. і одночасно зросли витрати виробництва (зросла собівартість продукції). Для відображення вказаних змін необхідно використовувати активні рахунки 20 «Ви­робничі запаси» та 23 «Виробництво». Відповідно до будови рахунків, зменшення виробничих запасів буде відображено по кредиту рахунку 20 «Виробничі запаси» на суму 16700 грн., і на цю ж суму зростання витрат виробництва – по дебету рахунка 23 «Виробництво».

Господарська операція №2. 14.01.ц.р. Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим виробництвом продукції 15000 грн.

Нарахування заробітної плати означає збільшення кредиторської заборгованості по її оплаті працівникам, отже, пасивний рахунок 66 «Розраху­нки за виплатами працівникам» кредитується на суму 15000 грн.. З іншого боку, на цю ж суму збільшуються витрати виробництва, що враховуються по дебету активного рахунку 23 «Виробництво».

Господарська операція №3. 15.01.ц.р. Перераховано з поточного рахунку 20000 в погашення короткострокового кредиту банку.

За даною господарською операцією відбувається списання 20000 грн. з поточного рахунку підприємства і на цю ж суму зменшується заборгованість перед банком по оплаті короткострокового кредиту. В даній операції кореспондуючими рахунками є активний рахунок 311 «Поточний рахунок в національній валюті» і пасивний рахунок 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті». Запис кореспонденції рахунків буде здійснюватись по дебету рахунку 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті» та кредиту рахунку 311 «Поточний рахунок в національній валюті» на суму 20000 грн.

Господарська операція №4. 18.01.ц.р. Видано кошти з каси заробітну плату Корсак В.П. 1200 грн.

Дана господарська операція означає зменшення коштів у касі підприємства на суму 1200 грн. та погашення заборгованості підприємства перед Корсак В.П. по оплаті праці. В даній господарській операції приймають участь активний рахунок 30 «Каса» (запис буде здійснено по кредиту рахунка на суму 1200 грн.) та пасивний рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» (сума 1200 грн. буде відображена по дебету рахунка).

Для забезпечення реєстрації господарських операцій, що відбуваються на підприємствах та визначення кореспонденцій рахунків, призначений Журнал реєстрації господарських операцій, який складають за формою таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]