Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис.doc
Скачиваний:
195
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
324.1 Кб
Скачать

Д-т «Виробничі запаси» к-т

Сальдо початкове: 12500

1) 25000

3) 15000

2) 5000

4) 500

Оборот : 30000 (25000 + 5000)

Оборот: 15500 (15000 + 500)

Сальдо кін.: 27000

(12500 + 30000 – 15500)

Рис.3.3. Схема відображення господарських операцій по рахунку «Виробничі запаси»

Приклад 2. Відображення господарських операцій та визначення сальдо пасивного рахунка: Початковий залишок (сальдо) по пасивному рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» становив 15000 грн. Протягом місяця відбулись такі господарські операції: 1) Отримано від постачальників матеріали, за які ще не оплачено – 10000 грн.,(без ПДВ) 2) Відображено суму ПДВ за цією операцією – 2000 грн. 3) Перераховано кошти постачальникам за отримані матеріали – 17000 грн.,

Д-т «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» к-т

Сальдо початкове: 15000

3)7000

1) 10000

2) 2000

Оборот : 17000

Оборот: 12000 (10000 + 2000)

Сальдо кін.: 10000

(15000 + 12000– 17000)

Рис.3.4. Схема відображення господарських операцій по рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Таким чином, рахунок є двосторонньою таблицею, на кожній з двох сторін якої відображаються господарські операції одного і того ж типу (на одній стороні – зростання (надходження); на другій стороні зменшення, (витрачання, погашення).

Сальдо активних рахунків відображається у активі балансу, а пасивних, відповідно – у пасиві балансу.

За допомогою рахунків бухгалтерського обліку забезпечується отримання вірогідної інформації, яка може використовуватися на різних рівнях управління: на мікро-рівні використовуються як дані поточного обліку, так і окрема синтезована інформація у формі оборотного і сальдового балансу, спеціально підготовлених даних про використання необоротних і оборотних активів, про фінансовий стан та платоспроможність підприємства. На макрорівні використовуються дані за рахунками бухгалтерського обліку, відображені у формах звітності .

Подвійний запис– це спосіб відображення господарських операцій на двох або декількох взаємопов”язаних рахунках у рівновеликій сумі в дебеті і кредиті рахунків. Рахунки, що приймають у цьому участь називаються кореспондуючими. Взаємозв’язок, який виникає при здійсненні господарських операцій між рахунками бухгалтерського обліку, називаєтьсякореспонденцією рахунків.

Запис кореспондуючих рахунків і суми господарської операції називається бухгалтерським проведенням (бухгалтерською проводкою).

Бухгалтерські проводки бувають прості і складні.

Прості бухгалтерські проводки– це проводки, в яких приймають участь два бухгалтерських рахунки, один з них дебетується, а другий – кредитується на рівновелику суму.

Складні бухгалтерські проводки передбачають використання більше двох бухгалтерських рахунків. При цьому можливі такі варіанти запису на них: 1) один рахунок дебетується, а два і більше рахунки кредитуються. 2) один рахунок кредитується, а два і більше – дебетуються.

При реєстрації господарської операції в бухгалтерському обліку вирішують такі питання: коли відбувається господарська операція; яке її вартісне вираження; яким чином вона класифікується.

За час здійснення господарських операцій найчастіше беруть дійсний час, коли вона відбулась, а період, до якого вона відноситься – період визначення її результатів. Класифікація господарської операції здійснюється у відповідності до господарського факту, який вона відображає. За допомогою господарських операцій відбуваються факти-процеси, здійснюється кругообіг господарських засобів.

При здійсненні подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку необхідно виконати такі дії:

  • вивчити зміст господарської операції і з’ясувати, які зміни вона викликає,

  • визначити кореспондуючі рахунки та визначити які вони – активні чи пасивні,

  • відобразити зміни на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до до їх будови,

  • здійснити запис по дебету одного і кредиту іншого рахунку (рахунків) на однакову суму..

Розглянемо порядок застосування способу відображення господарських операцій умовного підприємства методом подвійного запису на прикладах із використанням синте­тичних рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо­бов'язань та господарських операцій підприємств і організацій.

Приклад.Дані початкового балансу на початок звітного періоду підприємства СП «Галич» подані у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]