Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
87.9 Кб
Скачать

3.5 Соціальні функції фізичної культури студентської молоді

Молодь повинна регулярно займатися фізичною культурою,спортом, туризмом. Це ставить перед усіма важливе завдання - цілеспрямованоформувати у молодого покоління здорові інтереси, наполегливо боротися зшкідливими звичками й нахилами, послідовно прищеплюватипотреба фізичного і морального вдосконалення, виховувативисокі вольові якості, мужність і витривалість.

Фізичне та духовний розвиток учнівської молоді органічно доповнюєодин одного і сприяє підвищенню соціальної активності особистості.  Студентський вік має особливо важливе значення як період найбільшактивного оволодіння повним комплексом соціальних функцій дорослоголюдини, включаючи цивільні, суспільно-політичні, професійно -трудові.

Фізична культура - це засіб не тільки фізичного,вдосконалення та оздоровлення, а й виховання соціальної, трудової татворчої активності молоді, що суттєво впливає на розвитоксоціальної структури товариства. Зокрема, від фізичної підготовленості,стану здоров'я, рівня працездатності майбутніх фахівців народногогосподарства багато в чому залежить виконання ними соціально-професійнихфункцій.

Потенційні можливості в області рухової діяльності,якими людина наділена від природи і які він протягом життя використовуєнедостатньо, фізична культура дозволяє розкрити, розвинути в повніймірою. При цьому розширюються уявлення про можливі резервах і «межах»розвитку фізичних якостей.

Постійно зростаючий обсяг інформації, ускладнення навчальних програм,різні громадські доручення роблять навчальний праця студентської молодівсе більш інтенсивним і напруженим. Часто це призводить до зменшеннядвигунної активності (гіподинамії), а одночасне збільшення навантаженняна психіку негативно впливає на організм, ускладнює навчання і фізичнупідготовку до майбутньої виробничої діяльності.Недолік руху сприяє детренірованності організму. Малорухливий спосіб життя є однією з головних причин важкиххронічних захворювань внутрішніх органів. При цьому погіршується розумовапрацездатність, відбуваються негативні зміни в центральній нервовійсистемі, знижуються функції уваги, мислення, пам'яті, послаблюєтьсяемоційна стійкість.Фізичному вихованню належить велика

33

роль у вдосконаленнілюдських здібностей, фізичної природи. Саме руху якпрояви фізичної активності послужили першоосновою освіти ірозвитку систем адаптивної поведінки живого на землі, формування йогоморфології і функцій. У процесі фізичного виховання здійснюєтьсяморфологічне і функціональне удосконалення організму людини,формування і поліпшення його життєво важливих фізичних якостей,рухових навичок, умінь та знань. Діапазон можливостей увдосконалення фізичної природи людини практично безмежний.  Приклад цього - діяльність людини в умовах невагомості і перевантаженьпри космічних польотах.

У процесі навчання у молоді слід постійно виробляти навичкиздорового способу життя. Необхідно пам'ятати, що систематичні заняттяфізичною культурою і спортом зберігають молодість, здоров'я, довголіття,якого супроводжує творчий трудове піднесення. Дотримання гігієнічнихнорм, створення в студентських колективах гарного психологічногоклімату, стимулювання масової занять фізичною культурою, правильнаорганізація робочого часу - необхідні умови здорового способу життя.  Величезне значення має свідоме ставлення до занять фізичнимивправами. Стосовно до учнівської молоді спосіб життя соціологи розглядаютьяк систему основних видів діяльності, яка пов'язана з підготовкоюфахівців висококваліфікованого розумової праці з гарноюфізичною підготовленістю, за допомогою якої розкриваються характер іміра активності молоді, ступінь реалізації соціальних функцій.

Багатофункціональний характер фізичної культури ставить її в числообластей суспільно корисної діяльності, в яких формуються івиявляються соціальна активність і творчість учнівської молоді. Данідосліджень дозволяють стверджувати, що навички громадської іпрофесійної діяльності, придбані завдяки занять фізичноюкультурою, успішно переносяться на інші види діяльності. Фізичнакультура дозволяє представити в специфічних формах і напрямахдеякі аспекти сутності людини (прояв характеру, волі,рішучості), створює умови громадської діяльності.

Комплексне вирішення завдань фізичного виховання у вузі забезпечуєготовність випускників до більш активної виробничої діяльності,здатність швидше оволодівати навичками, освоювати нові трудовіпрофесії.

34

Фізична культура сприяє прояву кращих властивостейособистості студента. При цьому на високому емоційному рівні реалізуєтьсяодин з найважливіших суспільних потреб - спілкування з людьми.  Переваги спорту як соціального явища полягають у йогопривабливості для молоді, його «мова» доступний і зрозумілий кожному,людини, її користь для здоров'я безсумнівна.

За силою впливу на людину фізична культура висувається наодне з центральних місць у культурному житті суспільства. Як одна із сферсоціальної діяльності вона є важливим засобом збагачення культури.

Виняткова роль у формуванні духовного обличчя учнівської молодіналежить переносу позитивних якостей зі сфери занять фізичноюкультурою на життєву позицію в цілому.

У процесі занять фізичною культурою і спортом виробляютьсясвідоме й активне ставлення до громадської роботи, визначенівміння та навички до цієї важливої форми діяльності, що грунтується напринципах демократії та гласності. Фізична культура розвиваєгромадську активність студентів.

Участь молоді у складній громадської діяльності, найважливішимикомпонентами якої є продуктивна і внепроізводітельная сфери,працю і вільний час, постійно і динамічно змінює комплексбіологічних, психофізіологічних, соціальних функцій і станівлюдини. У цих умовах зростає роль цілеспрямованої фізичноїпідготовки, що в більшості випадків буває важливим дієвим, аіноді і вирішальним засобом пристосування людини до нових умов.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.