Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій.doc
Скачиваний:
104
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.54 Mб
Скачать

Тема 6. Проектування професійного успіху

ЛЕКЦІЯ 12.

1.Основні функції професійної діяльності.

2.Професійна діяльність та професійне самовизначення.

3.Основні поняття: культура праці, професійне становлення особистості, професійна кар’єра.

1.Основні функції професійної діяльності.

Професі́йна дія́льність — діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахівець.

Фахіве́ць, спеціаліст, професіонал, майстер (рос. мастер, англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann m) — людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь що, майстер своєї справи.

Відповідно до первинних посад, що їх може обіймати молодший спеціаліст підготовлений виконувати функції: дослідницьку, організаційну, управлінську,технологічну, контрольну та технічну.

2.Професійна діяльність та професійне самовизначення. «Економіст»

Найменування професії – економіст;

Домінуючий спосіб мислення - адаптація – координація;

Область базових знань № 1 і їхній рівень - політика й економіка, рівень 3 (високий, теоретичний);

Область базових знань № 2 і їхній рівень - математика і статистика, рівень 2 (середній, практичне використання);

Професійна область – економіка;

Міжособистісна взаємодія - часто по типу "поруч";

Домінуючий інтерес – конвенціональний;

Додатковий інтерес – соціальний;

Умови роботи - у приміщенні, сидячий.

Домінуючі види діяльності:

- дослідження економічних відносин (відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва);

- збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси (для досягнення найвищих результатів підприємств і організацій);

- аналіз ходу і результату економічної діяльності й оцінка її успішності;

- удосконалювання процесу економічної діяльності;

- планування діяльності підприємства;

- визначення системи оплати праці і заохочень для всіх категорій працівників підприємства;

- планування витрат, використання ресурсів, витрат і прибутку підприємства;

- контроль над процесом виконання господарської, хазяйновитої,господарчої, фінансово-господарської діяльності;

- розрахунок потреби підприємства, організації в кадрах;

- аналіз причин перевитрат фонду заробітної плати;

- робота, пов'язана з розрахунками і переробкою великих обсягів інформації, вираженої в цифрах;

- складання економічних обґрунтувань, довідок, періодичної звітності, анотацій і оглядів.

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:

Здібності: гарний розвиток концентрації і переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі і швидко переходити з одного виду діяльності на інший); високий рівень розвитку пам'яті; високий рівень математичних (рахункових) здібностей; здатність працювати в умовах дефіциту часу й інформації; здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами, текстами і цифрами); аналітичне мислення.

Особистісні характеристики і цінності: посидючість; обов'язковість; чесність і порядність; відповідальність; акуратність; ретельність; ерудованість; заповзятливість, ділова хватка; емоційно-психічна стійкість; комунікабельність; впевненість у собі.

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності: відсутність математичних здібностей; відсутність аналітичних здібностей; швидка стомлюваність; неуважність, погана пам'ять; недбалість; імпульсивність, запальність.

Області застосування професійних знань: державні установи, що займаються економічними проблемами (Міністерство фінансів, сфера банківської діяльності); підприємства промислової, аграрної галузі; освітні установи (викладацька діяльність); готельний і ресторанний бізнес; організації і підприємства малого, середнього і великого бізнесу; фінансові організації (податкові інспекції, пенсійні фонди, страхові агентства); науково-дослідні інститути, Академія наук.

Історія професії

Словом "oiconomia" древні греки позначали керування господарством (oicos - домогосподарство, будинок і nomos - закон). Таким чином, цей термін можна вживати для позначення теорії і практики найбільш ефективного ведення господарства. Економіст - фахівець, що займається аналізом господарської, господарчої, фінансово-господарської діяльності (підприємства, галузі і т.д.) з метою її поліпшення.

Термін "економіка" вживається і для позначення галузей наукового знання - політична економія, економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка торгівлі і т.д.

Велика кількість економістів покликані вивчати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, і розробляти шляхи і методи досягнення цілей, які диктує сучасність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.