Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій.doc
Скачиваний:
104
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
3.54 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Промислово-економічний коледж НАУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НР

___________ Л.В. Тандир

(підпис)

“____”________ 20 __ р.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

навчальної дисципліни

Технології

Спеціальності: 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.03050702 «Комерційна діяльність»

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Всього годин - 54

в тому числі аудиторних – 34

залік – 1 семестр

Київ

2011

Конспект лекцій складений на основі робочого навчального плану спеціальностей 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»,5.03050401«Економіка підприємства», 5.03050702 «Комерційна діяльність», 5.03050901 «Бухгалтерський облік» затверджених наказом директора ПЕК НАУ від __.__.___р.

Конспект лекцій склав:

викладач «Технологій» циклової

комісії економічних

дисциплін ___________________ І.М.Яровий

Конспект лекцій обговорений

і затверджений на засіданні циклових

комісій економічних дисциплін,

протокол № ___ від “_____”____________2011р.

Голови комісій ____________ М.В Шелудченко

____________ В.А. Таратинова

____________ А.І. Олексієнко

____________ ______________

ТЕМА 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ЛЕКЦІЯ 1.

1.Загальні основи проектування у виробничій діяльність людини.

2. Основні ознаки проектної діяльності.

3. Види проектів.

Основні поняття: проект, проектування, проектно-технологічна діяльність, виробничий проект, навчальний проект.

1.Загальні основи проектування у виробничій діяльність людини.

Проектування не є принципово новим видом людської діяльності. Творчі відкриття винахідника чи науковця, створення архітектурних споруд чи художніх творів – це прояв творчості, і водночас – це проектування у певній галузі людської діяльності. Будівництво єгипетських пірамід, зведення Великої китайської стіни — це ті проекти, що у свій час були не менш значущими, ніж сучасний проект автомобіля без двигуна внутрішнього згорання (мал. 1).

Мал. 1 Проекти минулого та сучасності

Проектування як особливий вид діяльності формується на початку ХХ століття і пов'язаний спочатку з діяльністю креслярів, необхідністю особливо точного перенесення задуму інженера чи винахідника у вигляді графічного зображення, для передачі його виконавцям на виробництві. Однак поступово, таку діяльність пов’язують з науково-технічними розрахунками на кресленнях, основних параметрів майбутньої технічної системи, її попереднім дослідженням.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.