Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
теория.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
74.39 Кб
Скачать

2.4 Аналіз ліквідності банку

Ліквідність комерційного банку - це можливість і здатність банку виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, кредиторами, інвесторами, акціонерами та іншими контрагентами в аналізованих періодах.

Ліквідність балансу як ступінь покриття зобов'язань активами і ліквідність самих активів забезпечується дотриманням обов'язкових економічних нормативів НБУ. За відсутності необхідної інформації для визначення всіх нормативних показників, оцінку ліквідності банку на предмет його здатності перетворювати активи в готівкові кошти для погашення своїх зобов'язань (негайно або в найближчий період) проводимо за наступним блоком показників (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 - Коефіцієнтний аналіз ліквідності банку ВАТ "ПриватБанк"

Назва коефіцієнта

2010

2011

2012

Абсолютне відхилення

2011

2012

Коефіцієнт миттєвої ліквідності Кмл=

0,14

0,20

0,25

0,06

0,05

Коефіцієнт загальної ліквідності зобов'язань банку

Кзлзб=

1,12

1,15

1,14

0,03

-0,01

Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів

Кввра=

0,11

0,17

0,22

0,06

0,05

Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань

Крлз=

0,99

0,96

0,91

-0,03

-0,05

Коефіцієнт ліквідності співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів

Клсвкзд=

1,15

1,11

1,07

-0,04

-0,04

Коефіцієнт миттєвої ліквідності набагато більше норми, це свідчить про високий рівень ліквідності, а отже й платоспроможності банку, про дотримання банком нормативних вимог НБУ.

При розрахунку частки високоліквідних активів в робочих активах спостерігається незначне підвищення на кінець року (з 0,11 до 0,22), тобто позитивна динаміка в перспективі дає змогу сподіватися на дотримання нормативних вимог.

Коефіцієнт загальної ліквідності зобов'язань банку має оптимальне значення, що вказує на максимальну можливість банку в погашенні зобов'язань наявним майном.

За умов виникнення ситуації коли необхідно буде частково погасити зобов'язання банку поверненням продуктивних активів (кредитним портфелем та портфелем цінних паперів) банк, відповідно до коефіцієнта ресурсної ліквідності зобов'язань зможе виконати покладені на нього зобов'язання, оскільки даний показник вище від нормативного значення, хоча і зменшується в динаміці: 0,99 у 2010 р., 0,96 у 2010 р. і 0,91 у 2012 р., що є позитивним в роботі банку.

Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів на початок періоду був менше норми і становив 1,15, що на 0,04 більше, ніж у 2011р, це говорить про те, що даний банк меньше видає кредитів ніж залучає депозитів, що є негативним для банку. В цілому помітна така ситуація. За коефіцієнтом ресурсної ліквідності зобов'язань бачимо що розраховані значення перевищують праву межу оптимальних значень, це свідчить про високий рівень ліквідності, а отже і платоспроможності банку. Такі коефіцієнти як коефіцієнт миттєвої ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності зобов'язань банку є в нормі. А решта показників отримали значення менші від лівої межі оптимальних значень, проте присутні тенденції до їх покращення (в динаміці вони збільшуються). Така ситуація ймовірно свідчить про високу ділову активність банку й бажання підвищувати рівень прибутковості, але може призвести до втрати можливості виконувати свої функції з обслуговування клієнтів.