Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Жилой дом укр..doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
5.47 Mб
Скачать

1.4 Послідовність виконання курсового проекту

Проект рекомендується виконувати в певній послідовності. Основні етапи роботи над проектом наступні:

1 Підготовчий етап:

- уважно ознайомитися із завданням на проектування; підібрати рекомендовану довідкову й нормативну літературу. Усі незрозумілі питання треба з’ясувати з керівником курсового проекту;

- на підстави вивчення відповідних розділів довідково-нормативной літератури, скласти чітке уявлення про об'ємно-планувальне і конструктивне рішення будинку;

- підібрати по каталогах, довідникам несучі конструкції й конструкції, що обгороджують, для будинку що проектується (у відповідності з заданими об'ємно-планувальними параметрами).

2 Виконання ескізів основних креслень.

Цей етап роботи повинен супроводжуватися розробкою ескізів проекцій на листах міліметрового паперу, з виписками з нормативних, проектних та довідкових джерел.

Далі слід виконати розрахунки:

- на опір теплопередачі зовнішньої стіни, горищного перекриття або покриття;

- на звукоізоляцію від повітряного шуму міжкімнатної перегородки або міжкімнатної стіни.

По результатам розрахунків треба визначитись товщиною та конструкцією зовнішніх стін, внутрішніх стін, перегородок, утеплювача горищного перекриття або покриття.

Розміри інших конструктивних елементів встановити користуючись завданням, нормативною, проектною документацією та порадами керівника курсового проекту. А також за допомогою даних методичних вказівок.

Розібратися з питаннями координації розмірів у будівництві та правилами прив’язки конструктивних елементів будинку до координаційних осей у відповідності до вимог ГОСТ 28984-91.

Горизонтальні розміри між координаційними осями повинні ділитися на 3М = 300мм. Всі розміри на кресленнях в мм.

Перш ніж розробляти ескізи, необхідно прийняти рішення відносно конструктивної схеми будинку, тобто на які стіни будуть спиратися плити перекриттів, на повздовжні чи поперечні.

Потім нанести на міліметровий папір сітку координаційних осей планів поверхів, розрізу, фасадів, планів фундаментів, планів перекриттів, планів покриттів або даху, планів покрівлі.

При цьому необхідно дотримуватися вказаних масштабів. Після того як будуть нанесені осі всіх елементів проекту, слід починати розробку ескізів. Для цього необхідно нанести в тонких лініях на планах поверхів: стіни, перегородки, вікна, двері, сходи, балкони, лоджії та інше. Ті ж самі дії виконують на інших проекціях курсового проекту.

На цьому етапі курсового проектування необхідно закінчити виконання об’ємно-планувальних рішень: відкоригувати розміри приміщень та їх площу, визначитися з взаєморозташуванням та взаємозв’язком кімнат в квартирах, зупинитись на розмірі прольотів та кроці поперечних стін, на формі будинку у плані.

Також на цьому етапі курсового проектування необхідно закінчити вирішення архітектурно-конструктивних рішень будинку: прийняти конструктивну схему будинку, конструкції фундаментів, стін, перекриттів, покриття, даху, покрівлі, вікон, дверей, підлог, сходів, балконів, лоджій.

На цьому етапі необхідно розпочати складання пояснювальної записки проекту: виконати титульний лист, перший розділ «Вихідні дані», почати складати список використаної нормативної, проектної, технічної літератури. Крім того розрахунки на опір теплопередачі та розрахунок на звукоізоляцію уже зроблені.

Наслідком другого етапу роботи над курсовим проектом повинні бути ескізи планів поверхів, фасадів, планів фундаментів, планів перекриттів, планів покриттів або даху, планів покрівлі, а також частина пояснювальної записки.

3 Детальне пророблення об’ємно-планувальних та архітектурно-конструктивних рішень будинку:

- вичертити креслення у тонких лініях і погодити з керівником;

- виконати остаточне оформлення креслень у відповідності з вимогами [];

- скласти пояснювальну записку до проекту

4 Захист проекту.