Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Жилой дом укр..doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
5.47 Mб
Скачать

1 Підручники

1.1 Архитектура гражданских и промышленных зданий. Том ІІІ. Жилые здания. – М.: Стройиздат, 1983. – 239 с.

1.2 Конструкции гражданских зданий. / Под ред. М.С. Туполева. - М.: Стройиздат, 1968.- 240с.

1.3 Маклакова Т.Г. и др. Конструкции гражданских зданий. - М.: Стройиздат, 1986.- 135с.

1.4 КСербинович П.П. Гражданские здания массового строительства - М.: Стройиздат, 1986.- с.

2 Навчальні посібники

2.1Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – Л.: Стройиздат, 1981. – 176 с.

2.2 Шерешевский И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства – М.: «Архитектура-С», 2005. – 124 с.

2.3 Архитектурное проектирование жилых зданий. Под ред. Лисицына М.В., Пронина Е.С. – М.: Стройиздат, 1980. – 488 с.

3 Довідкова література

3.1Справочник по инженерно-строительному черчению (Рускевич и др.). – К.: Будівельник, 1987. – 264 с.

4 Нормативна література

4.1ДБН В.2.2-15-2005Житлові будинки.

4.2ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

4.3 ДБН В.1.2-10-2008 Захист від шуму.

4.4 СНиП II-12-77 Защита от шума.

4.5 ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель.

4.6 ДБН В.2.5-28:2006 Штучне та природнє освітлення.

4.7 СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.

4.8 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений.

4.9 СНиП ІІ-23-81*. Стальные конструкции.

4.10 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции.

4.11 СНиП ІІ-25-80. Деревянные конструкции.

4.12СНиП ІІ-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.

4.13ДБН В.2.6-14-97. Покриття будівель і споруд. Том 1.

4.14СНиП 2.03.13-88. Полы.

5 Стандарти

5.1ДСТУ БА.2.4-7-95. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень.

5.2 ГОСТ 28984-91 Модульная координация размеров в строительстве

5.3ГОСТ 13580-85. Плиты железобетонные ленточных фундаментов.

5.4ГОСТ 13579-78. Блоки бетонные для стен подвалов.

5.5ГОСТ 19804-91. Сваи железобетонные.

5.6ДСТУБ.В.2.7-61-97. Цегла та камені керамічні.

5.7ДСТУБ.В.2.7-81-98. Цегла та камені силікатні.

5.8ГОСТ 24594-81. Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней.

5.9 ГОСТ 11024-84. Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий.

5.10 ГОСТ 19010-82. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий.

5.11. ДСТУ БВ.2.7-111-2001. Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін.

5.12ГОСТ 12504-80. Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий.

5.13ГОСТ 25098-87. Панели перегородок железобетонные.

5.14ГОСТ 948-84. Перемички железобетонные для зданий с кирпичными стенами.

5.15ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений.

5.16ГОСТ 12767-80. Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий.

5.17ГОСТ 21506-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений.

5.18ГОСТ 17079-88. Блоки вентиляционные железобетонные.

5.19ГОСТ 18048-80. Кабины санитарно-технические железобетонные.

5.20ГОСТ 9818-85. Марши и площадки лестниц железобетонные.

5.21ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные.

5.22 ГОСТ 25697-83. Плиты балконов и лоджий железобетонные.

5.23ГОСТ 11214-86. Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий.

5.24ГОСТ 12506-81. Окна деревянные для производственных зданий.

5.25ГОСТ 24698-81. Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий.

5.26ГОСТ 16289-86. Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий.

5.27ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий.

Навчальне видання

Методичні вказівки та завдання до виконання курсового архітектурно-конструктивного проекту квартирного житлового будинку середньої поверховості для студентів спеціальності 6.060101

Укладачі: Янтовська Олена Леонідівна

Поляк Надія Едуардівна

Маліков Костянтин Харисович

Дементьєв Володимир Васильович

Відповідальний за випуск В. В. Калюжний

Редактор О. О. Тіліженко

План 2009, поз. 58 Формат 60х84 1/16 Папір друк. №2

Підп. до друку Обл.-вид. арк. 2,0

Надруковано на ризографі. Умови. друк. арк. 1,80

Тираж 100 прим. Зам. № 1357 Безкоштовно.

_________________________________________________________________

ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська,40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського державного технічного

університету будівництва та архітектури

101