Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Жилой дом укр..doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
5.47 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальність 6.060101

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОГО ПРОЕКТУ КВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ СЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРХОВОСТІ

Затверджено

на засіданні кафедри

архітектурних конструкцій.

Протокол № 5 від 10 грудня 2008

Харків 2009

Методичні вказівки та завдання до виконання курсового архітектурно-конструктивного проекту квартирного житлового будинку середньої поверховості для студентів спеціальності 6.060101 «Промислове й цивільне будівництво» / Укладачі: Е.Л. Янтовська, К.Х. Маліков, Н.Е. Поляк, В.В. Дементьєв - Харків, ХДТУБА, 2009. 24 с.

Рецензент: В.А. Хренов

Кафедра архітектурних конструкцій

ЗМІСТ

1 Загальна частина

1.1 Мета й завдання курсового проекту

1.2 Завдання на проектування

1.3. Склад курсового проекту

1.4 Послідовність виконання курсового проекту

2 Об'ємно-планувальні й конструктивні рішення житлових будинків

3 Розробка і оформлення архітектурно-конструктивних креслень

3.1 Методика розробки та склад проекцій архітектурного плану першого поверху лівої торцевої секції

3.2 Методика розробки та склад проекцій кладочно-монтажного або монтажного плану типового поверху правої торцевої секції

3.3 Методика розробки та склад проекцій розрізу

3.4 Методика розробки та склад проекцій фасаду

3.5 Методика розробки та склад схеми розташування збірних залізобетонних елементів на головному або дворовому фасаді правої торцевої секції

3.6 Методика розробки та склад проекцій фундаменту лівої торцевої секції

3.7 Методика розробки та склад проекцій монтажного плану перекриття правої торцевої секції

3.8 Методика розробки та склад проекцій монтажного плану покриття або крокв лівої торцевої секції

3.9 Склад проекцій плану покрівлі

правої торцевої секції

3.10 Методика розробки та склад проекцій архітектурно-конструктивних деталей

4 Вказівки до виконання пояснювальної записки

4.1 Склад пояснювальної записки

4.2 Методика виконання та зразок

теплотехнічного розрахунку зовнішньої стіни

4.3 Методика виконання та зразок теплотехнічного розрахунку горищного перекриття

Додаток А Приклад аркуша креслень та титульного аркушу пояснювальної записки

Додаток Б Матеріали для проектування громадянських будинків

Додаток В Приклади виконання окремих креслень студентами в рамках проектування

Список літератури

1 Загальна частина

1.1 Мета й завдання курсового проекту

Дійсний учбово-методичний посібник призначений для студентів спеціальності 6.060101.- «Промислове й цивільне будівництво» і «Гідротехнічне будівництво», виконуючих курсовий проект на тему: «Квартирний житловий будинок середньої поверховості» у рамках вивчення дисципліни «Архітектура будинків і споруд», а також може бути використаний студентами інших спеціальностей, у тому числі при дипломному проектуванні.

Ціль даного курсового проекту:

- закріпити й поглибити теоретичні знання, отримані студентом у процесі вивчення курсу «Архітектура будинків і споруд»;

- одержати практичні навички по архітектурно-будівельному проектуванню житлових будинків;

- навчити студента самостійно розробляти об'ємно-планувальні й архітектурно-конструктивні рішення квартирних житлових будинків середньої поверховості;

- вивчити довідкову, нормативну й технічну літературу регламентуючу прийняття певних конструктивних рішень і оформлення відповідних креслень.

У результаті виконання курсового проекту студент повинен

знати:

- основні принципи архітектурно-будівельного проектування квартирних житлових будинків середньої поверховості;

- особливості вибору об'ємно-планувальних і конструктивних рішень квартирних житлових будинків середньої поверховості;

- основи розрахунку на опір теплопередачі зовнішньої стіни, горищного перекриття або покриття;

- основи розрахунку на звукоізоляцію від повітряного шуму міжкімнатної перегородки або міжкімнатної стіни.

уміти:

- виконати графічну частину архітектурно-конструктивного проекту квартирного житлового будинку середньої поверховості, що складає із двох секцій, доцільність планувальних і конструктивних рішень яких буде підтверджена діючими нормативними документами й конкретними умовами будівництва;

- виконати пояснювальну записку до проекту;

- виконати розрахунки на опір теплопередачі зовнішньої стіни й горищного перекриття або покриття, на звукоізоляцію від повітряного шуму міжкімнатної перегородки або міжкімнатної стіни.

Розробка курсового проекту ведеться на підставі «Завдання на проектування», виданого викладачем кафедри й утримуючої дані про конструкції будинки.

Робота над проектом повинна починатися з уважного вивчення завдання на проектування, дійсних методичних вказівок, підбора необхідних нормативних матеріалів і літератури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.