Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Жилой дом укр..doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
5.47 Mб
Скачать

4.3.1 Приклад розрахунку міжкімнатної стіни

Визначити звукоізолюючу здатність повітряного шуму міжкімнатної стіни великопанельного житлового будинку із залізобетону питомою вагою γ0=2500 кг/м3, товщиною h = 160 мм = 0,16 м.

Розрахунок ведемо за [4.4].

Основна розрахункова формула: Iв = 50 + в ≥ Iвн

За таблицею 3 даних методичних вказівок Iвн= 41дБ.

Визначаємо поверхневу щільність міжкімнатної стіни:

m=2500 · 0,16=400 кг/м2

За рисунком 5”а” даних методичних вказівок при γ0=2500 кг/м3 та при h=0,16 м визначаємо ƒв=260 Гц.

За рисунком 5”б” даних методичних вказівок при m=400 кг/м2 визначаємо Rв=39 дБ.

Розглянемо рис. 3 даних методичних вказівок та відкладемо значення абсциси ƒв=260 Гц та значення ординати, яка дорівнює Rв = 39 дБ. На їх перетині отримаємо точку В. Місце розташування точок А, С та D отримаємо за методикою, описаною вище. Отримаємо рисунок 6.

Записуємо в розрахункову таблицю 4 для кожної частоти в октавних смуг в межах 100 – 5000 Гц розрахункові та нормативні значення звукоізоляції в дБ. Після цього визначаємо несприятливі відхилення 9 (у таблиці вони з від’ємним знаком) нижче за нормативну частотну характеристику.

Рисунок 4.6 Нормативна, фактична та зміщена нормативна частотна

характеристики ізоляції повітряного шуму огороджувальної конструкції

Підсумок несприятливих відхилень[-∑]=[-38]. Тоді середнє несприятливе відхилення дорівнює: >[-2].

Якщо середнє несприятливе відхилення перевищує 2 дБ, отримане в нашому розрахунку, то нормативну частотну характеристику зміщуємо вниз (на ціле число децибелів) так, щоб середнє та максимальне несприятливе відхилення від зміщеної нормативної частотної характеристики не перевищувало вказаної величини.

Зміщуємо нормативну частотну характеристику вниз на 2 дБ.

Після цього середнє несприятливе відхилення дорівнюватиме: <[-2], максимальне відхилення складає: [-5]<[-8], ав=2 дБ.

Тоді, підсумуємо отримані дані в основну розрахункову формулу:

Iв=(50-2)=48 дБ >Iвн=41 дБ.

Нерівність виконана.

Висновок: міжкімнатна стіна товщиною 160 мм у житловому будинку з великорозмірних панелей забезпечує ізоляцію від повітряного шуму.

Таблиця 4.4 - Розрахункова таблиця

Частота, Гц

Розрахункове

значення

звукоізоляції, дБ

Нормативні

значення

звукоізоляції, дБ

Відхилення

розрахункових

значень від

нормативних, дБ

Значення

звукоізоляції

нормативної кривої

зміщеної на 2 дБ

Відхилення

розрахункових

значень від зміщених

нормативних значень

звукоізоляції, дБ

100

125

160

200

250

320

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3200

4000

5000

39

39

39

39

45

41

44

47

50

53

55

58

60

60

60

60

60

60

27

32

37

42

45

48

51

53

55

56

56

56

56

56

55

54

52

50

12

7

2

-3

-6

-7

-7

-6

-5

-3

-1

2

4

4

5

6

8

10

25

30

35

40

43

46

49

52

53

54

54

54

54

54

53

52

50

48

14

9

4

-1

-4

-5

-5

-4

-3

-1

1

4

6

6

7

8

10

12

Підсумок

[-∑]=[-38]

[-∑]=[-23]

Підсумок несприятливих відхилень[-∑]=[-38]. Тоді середнє несприятливе відхилення дорівнює: >[-2].

Якщо середнє несприятливе відхилення перевищує 2 дБ, отримане в нашому розрахунку, то нормативну частотну характеристику зміщуємо вниз (на ціле число децибелів) так, щоб середнє та максимальне несприятливе відхилення від зміщеної нормативної частотної характеристики не перевищувало вказаної величини.

Зміщуємо нормативну частотну характеристику вниз вниз на 2 дБ.

Після цього середнє несприятливе відхилення дорівнюватиме: <[-2], максимальне відхилення складає: [-5]<[-8], ав=2 дБ.

Тоді, підсумуємо отримані дані в основну розрахункову формулу:

Iв=(50-2)=48 дБ >Iвн=41 дБ.

Нерівність виконана.

Висновок: міжкімнатна стіна товщиною 160 мм у житловому будинку з великорозмірних панелей забезпечує ізоляцію від повітряного шуму.

Додаток А

Приклад аркуша креслень та титульного аркушу пояснювальної записки

1 - Позначення документа – Архітектурно-конструктивний курсовий проект № 1.

2 - Район будівництва.

3 – Найменування будинку – Двохсекційний 3х поверховий квартирний житловий будинок.

4 – Найменування зображень, поміщених на даному аркуші, у точный відповідності з найменуванням, зазначеним над зображенням на полі креслення.

5- Умовне зображення стадії проектування – П - проект.

6 – Порядковий номер аркуша.

7 – Загальна кількість аркушів.

8- Найменування організації – ХДТУБА група.

Рисунок А1 Приклад заповнення штампу на кресленнях

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра архітектурних конструкцій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового архітектурно-конструктивного проекту:

«Громадянського будинку»

Тема:*________________________________________________

Виконав: студент гр.

_________________

Керівник:

_________________

Харків – 200_

Рисунок А2 Приклад титульного аркуша пояснювальної записки