Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Геодезия. Методичка.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
15.52 Mб
Скачать

5.6 Нанесення проектної лінії на поздовжній профіль дороги

5.6.1 Проектну лінію наносять, дотримуючись певних технічних вимог. У нашій роботі наведені тільки деякі з них :

1) схил (уклон) окремих її ділянок не повинен перевищувати для автомобільних доріг 0,004-0.100;

2) баланс земляних робіт (об’єм насипів і об’єм виїмок) не повинен перевищувати 5%).

5.6.2 У графі 3 "Проектні схили /Відстані" вказують: у числівнику – значення схилу у промілях, а в знаменнику – відстань, відповідну даному схилу. Якщо схил позитивний, то лінію проводять з нижнього лівого кута графи в верхній правий, а якщо негативний тоз верхнього лівого кута в нижній правий.

Проектний схил обчислюється за формулою

i= , (5.9)

де -перевищення між кінцевою і вихідною точками прямої (різниця позначок кінцевоїі вихідноїточок прямої);

d - відстань між цими точками.

Якщо =109,85м;=106,15м;d= 395м, тоi=.

Якщо від'ємне, то запроектована лінія іде вниз, і її схил є від'ємним, і навпакисхил лінії, що підвищується, є додатним.

5.6.3 У графі 4 “Проектні позначки” обчислюють проектні позначки пікетів та характерних точок. Проектну позначку вихідної точки (ПК0) приймають відповідно до технічних вимог або графічно. Для нашого варіанта проектну позначку вихідної точки (ПК0) приймають таку, як і фактичну тобто 106,15. Проектну позначку наступного (кінцевого) пікету обчислюють за формулою

, (5.10)

де - позначка наступної (кінцевої) точки;

- позначка вихідної точки;

d - відстань між цими точками;

- проектний схил (уклон), обчислений за формулою 5.9.

Приклад.H поч.к =Нпк0 +id = 106,15 + 0,00986,02 = 106,92;

Hпк1=Нпк0 +id =106,15 + 0,009100 = 107,05м і т.д.

5.6.4 За обчисленими проектними позначками пікетів (точок) наносять проектну (червону) лінію на профіль.

5.6.5 На усіх пікетах та плюсових точках профілю обчислюють робочі позначки (висоти насипів або глибини виїмок) як різницю проектної позначки і фактичної позначки поверхні землі h =HпрНф.

Приклад.Робоча позначка для ПК1,h1 =107,05 – 106,81= +0,24м.

Робочі позначки зі знаком “+” (насип) підписують над проектною лінією профілю, а виїмки зі знаком ““ – під нею.

5.6.6 Над точками нульових робіт (точка перетину профільної лінії поверхні землі з проектною лінією) записують робочі позначки 0,00.

5.6.7 Із точок нульових робіт опускають перпендикуляри на лінію умовного горизонту і обчислюють горизонтальні відстані до цієї точки від ближніх пікетів або плюсових точок профілю. Їх значення з округленням до сотих часток метра записують ліворуч та праворуч від перпендикулярів. Обчислення виконують за формулами (4.3).

Приклад.Горизонтальні відстані до точки нульових робіт від пікетів 1 та 2 складають:а=м;в=м.

Контроль.48,98 + 51,02 = 100,00м.

5.6.8 Позначки Н точок нульових робіт обчислюють від ближнього пікету за формулою (5.10). Ці позначки записують вздовж перпендикуляра, опущеного із точок нульових робіт на лінію умовного горизонту профілю.

Приклад.= 107,05 +0,00948,93 = 107,49м,

- позначка точки нульових робіт;

- позначка (вихідної точки) ПК1;

d- відстань між ПК1 і точкою нульових робіт;

- проектний схил (уклон).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.