Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Геодезия. Методичка.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
15.52 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальності: 7.092101, 7. 092104, 7.092601, 7. 092108, 7.070801, 6.092100, 6.060102

Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з курсу “інженерна геодезія” та “картографічні методи в екології”

Харків 2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальності: 7.092101, 7.092104, 7.092601, 7.092108, 7.070801, 6.092100,

6.060102

Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічних робіт

з курсу ” ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ”Т та “КАРТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ В ЕКОЛОГІЇ”

Затверджено на засіданні

кафедри інженерної геодезії.

Протокол № 1 від 30.08.11 р.

Харків 2011

Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічних робіт з курсу “Інженерна геодезія” та “ Картографічні методи в екології” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.092101”Промислове та цивільне будівництво”, 7.092104 “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”, 6.092100 “Гідротехнічне будівництво”, 7.092601 “Водопостачання та водовідведення”, 7.092108 “Теплогазопостачання і вентиляція”, 6.060102 ”Архітектура”, 7.070801 “Екологія”, / Укладачі: Т.А.Наливайко, А.І.Олещенко, А.В.Баштовий, В.Т. Криворучко, Р.Ю. Чубукін – Харків: ХДТУБА, 2011.– 66 с.

Рецензент О.Г.Вандоловський

Кафедра інженерної геодезії

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………….

РГР№1 Розв’язання задач за топографічною картою……………………………

  1. Завдання і зміст роботи………………………………………………………

  2. Визначення прямокутних координат точок А,В…………………………..

  3. Визначення географічних координат точок А,В…………………………..

  4. Визначення позначок точок А,В……………………………………………

  5. Визначення відстані між точками А,В…………………………………….

  6. Визначення за картою уклону заданої лінії……………………………….

  7. Визначення дирекційного кута заданої лінії………………………….……

  8. Визначення істинного і магнітного азимутів заданої лінії………….…….

  9. Побудова поздовжнього профілю за заданою лінією ……………….……

РГР№2 Складання горизонтального плану ділянки місцевості…………….….

  1. Завдання і зміст роботи……………………………………………………...

  2. Вихідні дані…………………………………………………………………..

  3. Обчислення координат точок теодолітного ходу………………………….

  4. Складання плану горизонтальної зйомки………………………………….

РГР№3 Складання топографічного плану ділянки місцевості…………………

  1. Завдання і зміст роботи………………………………………………………

  2. Вихідні дані…………………………………………………………………..

  3. Обчислення позначок точок нівелірного ходу…………………………….

  4. Обчислення журналу нівелювання майданчика за квадратами…………..

  5. Складання плану нівелірної зйомки………………………………………..

  6. Обчислення журналу тахеометричної зйомки……………………………..

  7. Складання плану тахеометричної зйомки………………………………….

РГР№4 Проектування горизонтального майданчика……………………………

  1. Завдання і зміст роботи……………………………………………………...

  2. Складання картограми земляних робіт……………………………………..

РГР№5 Складання профілю траси автодороги і трубопроводу та нанесення проектної лінії………………………………………………………………………

  1. Завдання і зміст роботи……………………………………………………..

  2. Нанесення на топографічний план проекту автомобільної дороги………

  3. Обчислення і оформлення пікетажного журналу………………………….

  4. Обчислення журналу нівелювання траси…………………………………..

  5. Побудова поздовжнього профілю дороги………………………………….

  6. Нанесення проектної лінії на поздовжній профіль дороги………………

  7. Оформлення поздовжнього профілю автомобільної дороги……………..

  8. Складання поздовжнього профілю траси трубопроводу………………….

  9. Проектування траси трубопроводу…………………………………………

5.10 Оформлення профілю траси трубопроводу………………………………..

РГР№6 Підготовка геодезичних даних для винесення проекту споруди на місцевість.

  1. Завдання і зміст роботи……………………………………………………...

  2. Обчислення проектних координат кутів споруди…………………………

  1. Обчислення даних для винесення проекту споруди на місцевість ………….

  2. Обчислення даних для винесення проекту споруди на місцевість по

висоті………………………………………………………………………..……….

Додаток А Зразок оформлення РГР№1 “ Розв’язання задач за топографічною картою……………………………………………………………………………….

Додаток Б Схема теодолітного ходу……………………………………………..

Додаток Б.1 Журнал вимірювання горизонтальних кутів……………………….

Додаток Б.2 Абрис горизонтальної зйомки………………………………………

Додаток Б.3 Відомість обчислення координат точок теодолітного ходу……….

Додаток Б.4 Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:1000

та 1:500………………………………………………………………………………

Додаток Б.5 План горизонтальної зйомки………………………………………..

Додаток В Схема нівелювання точок теодолітного ходу……………………….

Додаток В.1 Журнал нівелювання точок теодолітного ходу……………………

Додаток В.2 Схема розбивки і нівелювання майданчика за квадратами……....

Додаток В.3 Журнал нівелювання майданчика за квадратами……………..…..

Додаток В.4 Журнал тахеометричної зйомки…………………………….……..

Додаток В.5 Абрис тахеометричної зйомки……………………………………..

Додаток В.6 План нівелірної зйомки…………………………………………….

Додаток В.7 План тахеометричної зйомки………………………………………

Додаток В.8 План топографічної зйомки………………………………………..

Додаток В.9 Зарамкове оформлення топографічного плану……………………

Додаток Г Картограма земляних робіт………………………………………...

Додаток Г.1 Відомість обчислення об’ємів земляних робіт……………………

Додаток Е Пікетажний журнал…………………………………………………

Додаток Е.1 Журнал нівелювання траси…………………………………………

Додаток Е.2 Поздовжній профіль автодороги…………………………………...

Додаток Е.3 Поздовжній профіль каналізації……………………………………

Додаток Ж Розрахунок проектних координат споруди………………………..

Додаток Ж.1 Обчислення даних (розмічувальних елементів) для винесення проекту споруди на місцевість……………………………………………………

Додаток Ж.2 Розмічувальне креслення для винесення на місцевість будинку..

Додаток Ж.3 Обчислення даних (розмічувальних елементів) для винесення на місцевість траси трубопроводу……………………………………………………

Додаток Ж.4 Схеми обчислення даних для розміщення проекту споруди на місцевості по висоті ……………………………………………………………….

Додаток Ж.5 Проект розміщення споруд (зразок)………………………………

Список джерел інформації………………………………………………………..

Вступ

Методичні вказівки складені відповідно до програм навчальних дисциплін „Інженерна геодезія” та “Картографічні методи в екології” для студентів університету денної форми навчання і носять інструктивний характер, що дозволяє студенту самостійно набувати теоретичні знання та практичні навички при виконанні наступних розрахунково графічних робіт (в подальшому РГР):

1 РГР № 1 “Розв’язання задач за топографічною картою”.

2 РГР № 2 “Складання горизонтального плану ділянки місцевості “.

3 РГР № 3 “Складання топографічного плану ділянки місцевості .”

4 РГР № 4 “ Проектування горизонтального майданчика”.

5 РГР № 5 “Складання траси автомобільної дороги, трубопроводу і нанесення проектної лінії”.

6 РГР № 6 Підготовка геодезичних даних для винесення проекту споруди на місцевість.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.