Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТВБМ Заболотний.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
577.02 Кб
Скачать

8.Охорона навколишнього середовища

Значну увагу слід уділяти обезпиленню повітря і відпрацьованих газів пічок і сушильного обладнання для створення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці. Концентрація пилу не повинна перевищувати 0,04 мг/м3, вміст CO не більше 0,03 мг/м . В повітрі, яке випускається в атмосферу не повинна перевищувати 0,06 мг/м3. Для створення нормальних умов праці всі приміщення заводів необхідно забезпечити системами вентиляції. Також треба забезпечувати герметизацію тих місць, де відбувається пило виділення, а також видалення повітря з бункерів, печі, дробильних установок, елеваторів.

Повітря, яке надходить від дробарок, очищають за допомогою рукавних фільтрів,гази пічок теж необхідно очищувати для цього встановлюють електрофільтри. Якщо відпрацьовані гази мають значну кількість пилу (більше 25 - 35 мг/м ), то їх спочатку пропускають через батарею циклонів. Також треба приймати заходи щодо зниження шуму в робочих місцях, це досягається встановленням бронефутеровочних плит,

накриття дробарок шумоізолюючими кожухами, облицювання джерел шуму звукопоглинаючими матеріалами.

Очищення газів від аерозолів. Методи очистки по їх основним принципам можна розділити на механічну очистку, електромеханічну і очистку за допомогою звукової і ультразвукової коагуляції.

Механічна очистка газів включає сухий і мокрий спосіб. До сухих методів відносяться:

 • Гравітаційне осадження;

 • Інерційне і центр обіжне пилоуловлювання;

- Фільтрування.

Інерційне осадження засноване на стрімлені зважених частик зберігати початкове направлення руху при зміні направлення газового потоку. Серед інерційних апаратів найбільш часто використовують

жалюзійні пилоуловлювачі з великою кількістю жалюзей.

Доцентрові засоби очистки газів основані на дії центр обіжних сил, виникаючих при обертанні газового потоку, який очищається в чистому апараті, або при обертанні частин самого апарату. В якості дцентрових апаратів використовують циклони різних типів: батарейні циклони, обертові пилоуловлювачі. Циклони використовують для осадження твердих аерозолів. Циклони характеризуються високою продуктивністю по газу, простою будовою, надійністю в роботі. Ступінь очистки від пилу залежить від розміру часток.

Також використовують фільтрацію, яка основана на проходженні газу, який очищаєтьсч через різні фільтруючі тканини (хлопок, шерсть, хімічні волокна, скловолокно) або через інші фільтруючі елементи (кераміка, металокераміка, пористі перегородки з пластмаси). Тканинні фільтри частіш всього рукавні, використовують при температурі газів, які очищаються не більше 60 - 65 °С. в залежності від гранулометричного складу пилу і початкової запиленості ступінь очистки складає 85 - 99%.

Волокнисті фільтри мають пори рівномірно розміщені між тонкими волокнами, вони працюють дуже ефективно. На фільтрах з скловолокнистих матеріалів можлива очистка агресивних газів при температурі до 275 °С. для тонкої очистки газів при підвищеній температурі використовують фільтри з кераміки, тонковолокнистої вати, нержавіючої сталі.

Також використовують мокру очистку газів від аерозолів, вона заснована на промивці газу рідиною (звичайною водою) при можливості більш розвинутої поверхні контакту рідини з частками аерозолів. Цей універсальний метод очистки газів від часток пилу, диму туману різного розміру - є найбільш поширеним методом заключного ступеню механічної

очистки.

Електростатична очистка газів є універсальним засобом, придатним для будь-яких аерозолів, включаючи тумани кислот, і при різних розмірах часток. Метод заснований на іонізуванні і зарядці часток аерозолю при проходженні-газу через електричне поле високої напруги, створено електродами. Осадження часток відбувається на заземлених осаджувальних електродах. Промислові електрофільтри складається з раду заземлених пластин або труб, через які пропускається очищений газ.

Промислові способи очистка газових викидів від газо- і паро образних токсичних домішок можна розділити на три основні групи.

 • абсорбція рідини;

 • адсорбція твердими поглиначами;

 • каталітична очистка.

Абсорбція рідинами в промисловості використовується для видалення з газів диоксиду сірки, сірководню та інших сірчаних сполук, оксидів азоту.

Найбільш надійним й самим економічним способом охорони біосфери від твердих газових викидів, являється перехід до безвідходного виробництва, або до безвідходних технологій.

Під створенням безвідходних технологій мається на увазі створення;

а) розробка і використання принципово нових технологічних систем

б) переробка відходів промисловості і використання в якості вторинного матеріалу;.

в) створення безстічних технологічних систем і водо обертових циклів на базі найбільш ефективних методів очистки стічних вод.

Зміст

Вступ ____________________________________________________ 3

 1. Призначення та основні властивості підлогової плитки________ 4

 2. Вибір сировинних матеріалів______________________________ 6

 3. Вибір способу виробництва_______________________________ 8

3.1 Характеристика існуючих технологій виробництва підлогової_ 8

3.2 Зіставлення та вибір варіанту_____________________________10

3.3 Розробка технологічної схеми, її опис______________________11

 1. Вибір режиму роботи підприємства_________________________14

 2. Розрахунок сировинного матеріального балансу______________ 16

 3. Вибір процесів і типу обладнання для перетворення сировинних компонентів у вироби_____________________________________19

 4. Розрахунок кількості основного обладнання технологічної лінії_ 22

 5. Охорона праці і навколишнього середовища під час проектування та експлуатації розробленої технологічної лінії_______________ 25

 6. Висновок_______________________________________________ 29

Список літератури__________________________________________ 30

Висновок

В даному курсовому проекті була розроблена технологія виробництва підлогової плитки напівсухим способом. Такий спосіб застосовується переважно завжди при виробництві підлогової плитки. Ця технологія є достатньо раціональною і економічно вигідною на ринку будівельних матеріалів, адже в ній використовується однокомпонентна глиняна маса без отощувачів, що зумовлює спрощення технологічної лінії і меншої кількості різноманітного обладнання.

Список літератури

 1. ДСТУ 6787-2001 Плитка керамічна для підлоги. Технічні умови.

 2. ДСТУ 6140-52 Керамічні плитки для мозаїчних підлог.

 3. ДСТУ Б В.2.7-9-94 Будівельні матеріали. Сировина глиниста оргомінеральна для керамічних виробів.

 4. ДСТУ 1437-94 Флюси для керамічних фарб і глазурі.

 5. ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів.

 6. ДСТУ 27180 Плитки керамічні. Методи випробування.

 7. И. И. Мороз «Технология строительной керамики», 1980 р. 382 с. Київ, Вища школа.

 8. Лебедев П. Д. «Расчет и проектирование сушильных установок», 1963 г. 320 с. Учебн. для вісш. техн. учебн. заведений.

 9. Юшкевич М. О., Роговой М. И. «Технлогия керамики», 1969 г. Москва, 350 с.

 10. Сапожников М. Я. «Механическое оборудование предприятий строительніх материалов», 1971 г. Москва

 11. Лыков А. В. «Тория сушки», 1968 г. Москва.

 12. Петров В.П. Лекция. «Материалы и изделия получаемые спеканием и плавлением».