Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТВБМ Заболотний.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
577.02 Кб
Скачать

5. Розрахунок сировинного матеріального балансу.

Вихідні дані:

  1. Виробнича потужність підприємства: N=50 000

  2. Спосіб виробництва – напівсухий.

  3. Склад керамічної маси, %:

глина – 70%;

отощувач – 30%;

  1. Вологість:

глини

суспензії

прес-порошку

глазурованого порошку

  1. Маса 1 плитки М = 5,14 кг.

  2. Щільність, :

глини ;

отощувача ;

глазурованого порошку .

  1. Технологічні втрати, %:

Під час вантажно-розвантажувальних робіт на складі готової

продукції – 0.5%;

під час випалу – 3%;

під час сушіння – 2.5%;

під час пресування - 1%;

під час транспортування елеваторами і конвеєрами – 0.5%;

під час випарювання вологості на БРС - 1%;

під час розмішування в бігунах 2%;

під час дроблення отощувача – 0.5%;

під час збереження і транспортування на кал сировини – 1.5%.

Порядок розрахунку:

  1. Визначаемо кількість продукції на складі з урахуванням втрат під час вантажно-розвантажувальних пробіт:

;

де N - виробнича потужність підприємства, ;

Х1 - механічні втрати на складі, Х1 = 0,5 %.

2. Визначаємо продуктивність печі з урахуванням утрат під час випалу:

;

де х2 - втрати під час випалу, х2 = 3 %

3. Визначаємо продуктивність сушарок з урахуванням утрат під час сушіння:

де х3 - втрати під час сушіння, х3 = 2,5 %.

4. Визначаємо продуктивність пресів з урахуванням утрат під час пресування:

де х4- утрати під час пресування, х4 = 1 %.

  1. Визначаємо продуктивність пресів за масою:

де М - маса 1 м2 плитки, М = 5,14 кг.

  1. Визначаємо продуктивність елеватора з урахуванням утрат під час транспортування:

де х5 - утрати під час транспортування, х5 = 0,5 %.

7. Визначаємо продуктивність БРС з урахуванням утрат:

де х 6 - утрати на БРС, х6 = 1 %.

8. Визначаємо продуктивність вальців з урахуванням утрат.

Так як глина складає 70 % від усієї маси, то далі ведемо розрахунок кожного компонента окремо. Кількість глини від усієї маси складає:

де х7 - втрати в роторному млині, х7 = 2 %.

9. Визначаємо кількість глини з обліком її природної вологості:

де WГЛ - природна вологість глини, %, WГЛ, = 20 %.

10. Визначаємо кількість отощувача, вміст якого складає 30 % від усієї маси:

11. Визначаємо продуктивність дробарки з урахуванням утрат:

втрати під час дроблення в дробарці, x8 = 0,5 %.

12. Визначаємо кількість глазурованого порошку з розрахунку, що на 1 м2 плитки витрачається 1,2 кг глазурованого порошку:

де х9 утрати під час транспортування і збереження, х9= 1,5 %.

Результати розрахунку матеріального балансу з урахуванням режиму роботи підприємства: 350 діб : 2 зміни : 8 годин (15 діб - час планового ремонту агрегатів безперервної дії) заносимо до таблиці 4.

таблиця 4

Матеріал

Витрати матеріалу

Рік

Доба

Зміна

Час

т

т

т

т

Глина

239.524

0.68

0.34

0.043

Отощувач

82.867

0.24

0.12

0.015

Глазурований порошок

65.263

0.19

0.095

0.012