Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Організація будівельного виробництва.doc
Скачиваний:
94
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.98 Mб
Скачать

4.2. Організаційно-технологічні схеми та методи будівництва.

4.2.1. Організаційно-технологічні схеми.

Організація будівельного виробництва повинна передбачати створювання в ході будівництва необхідних умов для завчасної підготовки до освоєння об’єкту будівництва. Загальною задачею проектування організації будівельного виробництва є планування робіт, які створюють умови сприятливі досягненню високих виробничих показників. Такі умови забезпечує потоковий метод виробництва робіт. Потоковим методом називають такий метод організації будівництва, який забезпечує планомірний ритмічний випуск будівельної продукції на основі безперервної і рівномірної роботи трудових колективів незмінного складу, забезпечених своєчасним і комплексним постачанням всіма необхідними матеріально-технічними ресурсами.

Організація потокового виробництва в будівництві передбачає:

  • виявлення об'єктів близьких між собою по об’ємно-планувальним і конструктивним рішенням, технології зведення, розчленування процесу виробництва будівельних об'єктів на окремі роботи переважно рівні і кратні по трудоємкості;

  • встановлення доцільної послідовності виконання робіт і об'єднання взаємопов’язаних робіт в загальний сукупний процес та їх синхронізацію, чим досягається неперервність будівельного виробництва;

  • закріплення окремих видів робіт за безпосередніми бригадами робітників, встановлення послідовності включення в поток окремих об'єктів і досягнення бригад в процесі виконання робіт на окремих об'єктах;

  • розрахунок основних параметрів потоку з урахуванням забезпеченості виконання більшості робіт і узгодженістю між тривалістю виконання окремих видів робіт і числом провідних машин і робочих бригад;

  • розрахунок послідовності переходу провідних машин і робочих бригад на об’єкт з урахуванням дотримання запланованого ритму будівництва.

В кожній групі однотипових будівель встановлюють технологічну послідовність робіт і визначають раціональні розміри захваток. Розбивку будівлі на захватки здійснюють з урахуванням наступного:

  • розміри захваток встановлюють виходячи з планувальних і конструктивних рішень будівлі і напрямку розвитку основних процесів по її зведенню;

  • в якості захваток приймають поверхи, секції, конструктивні об’єми по визначеній групі осей, рядів, відміток будівлі;

  • межі захваток часто співпадають з конструктивними елементами будівлі.

4.2.2. Технологія виконання основних будівельно-монтажних робіт Земляні роботи

Розробка ґрунту здійснюється за допомогою одноковшевого екскаватора "Ковровец" КиТ-26 (Vков=1,25 м3) з навантаженням на автосамоскиди та наступним вивезенням на відвал, при цьому допускається недобір ґрунту 150 мм. Ґрунт, що залишився після механізованої розробки доопрацьовується в ручну без застосування механізованих інструментів. Розробка котловану виконується з розрахунком негайного влашуванню фундаментів (при цьому враховується демонтаж випробуваних натурних паль). На період дощів котлован повинен мати зумпфи для збору води й наступної її відкачки.

Зворотня засипка грунту виконується бульдозером. Ущільнення ґрунту пошарове, здійснюється пневмотрамбовками.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.