Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МорозOв.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
816.36 Кб
Скачать

2.3. Висновки до розділу 2.

Іва́нівський райо́н розташований на крайньому сході Херсонщини. На півночі межує з Нижньосірогозьким районом, сході з Нововеселівським районом Запорізької області, півдні і заході з Генічеським і Новотроїцьким районами. Ґрунтовий покрив представлений переважно темно-каштановими солонцюватими ґрунтами різного механічного складу; в прибережній смузі (до 5 км від моря) поширені засолені ґрунти - солонці, солончаки та ін. Іванівський район розташований на Сірогозькому зрошуваному масиві, який знаходиться у межах старовинної тераси - дельти Дніпра (Херсонська область). Він являє собою слаборозчленовану рівнину, нахилену в бік Дніпра та Чорного моря. На території району розміщено 22 населених пунктів, які об’єднані в 2 селищну та 10 сільських рад. Адміністративним центром району є смт. Іванівка. Економічну основу району становить сільськогосподарське виробництво. Добре родять на великолепетиській землі озима пшениця, ячмінь, соняшник.

3. Моніторинг земель, пов'язаний з забрудненням території.

    1. 3.1.Визначення екологічної стійкості земель

Найбільшу небезпеку для оточуючого середовища являє собою забруднення ґрунтів радіонуклідами, важким металами і пестицидами. Рівень забруднення ґрунтів може істотно різнитися. Найбільш високе забруднення ґрунтів, наприклад, важкими металами, відмічається поблизу джерела забруднення. Існує суттєва різниця між забрудненням ґрунтів залишковими кількостями пестицидів та радіонуклідами. В зв’язку з тим виникає необхідність у диференціації рівнів забруднення ґрунтів полютантами з обов’язковим виявленням кризової ситуації. Під кризовою ситуацією, що обумовлена техногенним (у ому числі і радіаційним) забрудненням ґрунтів, ми розуміємо ситуацію, яка склалася під впливом екзогенного привнесення до ґрунту полютантів і яка призводить до негативних змін фізичних, фізико – хімічних і агрохімічних показників ґрунту, погіршення умов функціонування ґрунтової біоти і зоофауни, порушення нормального росту і розвитку рослин, і навіть до їх загибелі.

Зрозуміло, що кризова ситуація виникає не завжди. В ґрунтах діють механізми, що призводять до трансформації техногенних потоків, зв’язування ксенобіотіків в малорухомі і недоступні для рослин форми. Але ці механізми в певних межах. Тому екологічна ситуація, що обумовлена техногенним впливом на ґрунти, може змінюватись від сприятливої до катастрофічної.

    1. 3.2.Визначення типу екологічної ситуації, яка обумовлена радіаційним забрудненням території.

Слід мати на увазі, що діагностувати екологічний стан грунтів, обумовлений техногенним впливом, досить складно. Особливо важко встановити початок техногенної деградації, коли ще у грунтах не помітно суттєвих змін.

І все ж одним з головних діагностичних показників кризової ситуації є кількісні показники, а саме: рівень радіаційного забруднення Cs-137 в межах 5-15 Кі/км2 і Sr-90 1-3 Кі/км2.

В даному випадку на території Іванівського району Херсонської області щільність забруднення грунтів Cs-137 становить 0,01 Кі/км2, а щільність забруднення Sr-90 становить 0,06 Кі/км2.

Таблиця 3.1 – Типи екологічної ситуації, яка обумовлена

радіаційним забрудненням території.

Тип екологічної ситуації

Рівень прояву кризових явищ

2. Задовільний

Рівень радіаційного забруднення на території Сs – 137 в межах 0,1-1,0 кі/км2 і Sr – 90 ≤ 0,02 кі/км2.

Проаналізувавши таблицю 3.1. робимо висновок, що на території Іванівського району задовільний тип екологічної ситуації, яка обумовлюється не значним радіаційним забрудненням території.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]