Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР по ЕП.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
64.65 Кб
Скачать

Рекомендована література

  1. Водне господарство України ( За ред.. А.В. Яцика, В.М. Хорєва. - К.: Ґенеза, 2000. - 455 с.

  2. Грановська Л.М.. Економіка природокористування в зоні рисосіяння Україн: Монографія. - Київ, 2004. - 300 с.

  3. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.Сю. та ін. Природно- ресурсний потенціал сталого розвитку України. - Київ, РВПС України, 1999.-716с.

  4. Дорогунцов С.І., Борщевський П.П., Данилишин Б.М. Удосконалення управління природокористуванням в АПК. - К. : Урожай, 1992. - 128с.

  5. Законодавство України про землю. Збірник нормативних актів. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 350 с.

  6. Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища». - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. -Т.2-С. 46-78.

  7. Ігнатенко М.Г., Макєєв В.О. Екологія і економіка природокористування: навч. посіб. - Херсон: Айлант, 2002. - 288 с.

  8. Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2003. - 208 с.

  9. Лук'янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком: Монографія. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2002.-314с.

10.Лемешев М.Я. Зкономика й зкология. - М.: Знание, 1990. - 62 с.

11.Мельник Л.Г. Екологічна економіка; Підручник. - Суми: ВТД

«Університетська книга», 2002. - 346 с.

12.Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. - М.:Пангея, 1994.-303с.

13.Морозов В.В., Грановська Л.М., Поляков М.Г. Еколого-меліоративні

умови природокористування на зрошуваних ландшафтах України:

Навч. посіб. - Херсон: Айлант, 2003. - 208 с.

14.Морозов В.В., Грановська Л.М., Поляков М.Г. Умови раціонального

природокористування на зрошуваних ландшафтах України. - Херсон: Айлант, 2003.-110с.

15.Нестеров П.Н., Нестеров А.П. Экономика природопользования и

рынок: Учебник. - М.: Закон й право, ЮНИТИ, 1997. - 413 с.

16. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовищав Україні у 2004 році. - Київ: вид. Раєвського, 2005

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.