Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
81.04 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства України двнз «Херсонський державний аграрний університет»

Кафедра землеробства

Курсова робота

з ,, Агрохімії “

На тему: Система застосування добрив у сільськогосподарському підприємстві

______________ району ________________ області

Студента (ки)_____ курсу _____ групи

напрям підготовки _________________

спеціальності _____________________ __________________________________

Керівник: __________________________

___________________________________

Національна шкала_____________

Кількість балів ____ Оцінка:ECTS_____

Члени комісії _______________________

Підпис (П.І.Б.)

________________________

Підпис (П.І.Б.)

________________________

Підпис (П.І.Б.)

_________________________

м. Херсон – 20__ рік

УДК: 631.8 (072)

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри землеробства (протокол № від 2013 року) і методичною комісією агрономічного факультету (протокол № від 2013 року) Херсонського державного аграрного університету.

Рецензент:

Бойко Н.В. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки

та захисту рослин ХДАУ

Бабанін В.В., Сидоренко О.І., Бернікова О.Г., Сидякіна О.В. Курсова робота з агрохімії. – Херсон: РВВ ,, Колос ˮ, 2013. – 27с.

Відповідальний за випуск: Бабанін В.В.

Комп’ютерний набір та макетування студента 3 курсу агрономічного факультету Лашина І.В.

УДК: 631.8 (072)

© Бабанін В.В.

© Сидоренко О.І.

© Бернікова О.Г.

© Сидякіна О.В.

  1. Завдання в галузі застосування добрив

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Загальні відомості про господарство

2.1. Назва, місце знаходження господарства, віддаленість його від районного та обласного центрів __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Спеціалізація господарства________________________________________________

2.3. Площа сільгоспугідь, га__________________________________________________

в тому числі:

зрошуваних земель, га_________________________________________________

незрошуваних земель, га_______________________________________________

2.4. Особливості макро – і мікрорельєфу________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5. Ступінь окультуреності ґрунтів ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.