Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
326.06 Кб
Скачать

Зміст

Зміст………………………………………………………………………………

1

Вступ……………………………………………………………………………...

2

Методика і порядок виконання моніторингових робіт………………………..

3

Вивчення природно – господарських умов території………………………….

5

Аналіз природніх умов…………………………………………………………..

5

Соціально – економічні і господарські аспекти використання ландшафтів…

7

Висновки………………………………………………………………………….

9

Моніторинг земель пов’язаний з забрудненням території…………………….

10

Визначення типу екологічної ситуації, яка обумовлена радіаційним забрудненням території………………………………………………………….

10

Визначення типу екологічної ситуації від вмісту пестицидів в ґрунті……….

10

Визначення типу екологічної ситуації за важкими металами………………...

11

Висновки щодо забруднення території…………………………………………

12

Моніторинг кризових ситуацій, пов’язаних з надмірною ерозією ґрунтів…..

14

Методика проведення польових обстежень ерозійних процесів……………..

14

Визначення типів кризової ситуації, викликаних водною ерозією …………..

15

Визначення типів кризової ситуації, викликаних вітровою ерозією ………...

17

Висновки щодо ерозійних процесів…………………………………………….

18

Геотехнічний моніторинг………………………………………………………..

19

Висновок………………………………………………………………………….

21

Список використаної літератури………………………………………………..

22

Вступ

Питання вивчення земель вимагають єдиного підходу, який має здійснюватися на основі систематичних і комплексних спостережень. В даний час особливої ​​актуальності набуває вивчення стану земель сільськогосподарського призначення для своєчасного виявлення змін, їх оцінки , попередження та усунення наслідків негативних процесів для цілей реального підвищення ефективності виробництва з точки зору критеріїв життєзабезпечення, якості та рівня життя, економічної безпеки і особливо продовольчої безпеки населення . Регулювання таких складних процесів дає можливість розв'язання багатьох протиріч в умовах кризи соціально - економічного, науково - технічного, інтелектуального та інформаційного потенціалів суспільства, особливо в області організації і управління сільськогосподарського виробництва.

Основним пріоритетом, забезпечуючи охорону і раціональне використання ресурсів земель сільськогосподарського призначення , може служити їх моніторинг у вигляді розробки екологічних вимог до організації та функціонування системи землеволодінь і землекористування в регіоні та системи спостережень за станом земель .

Моніторинг земель є складовою частиною моніторингу навколишнього середовища. Моніторинг навколишнього середовища (екологічний моніторинг) - комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища, оцінки та прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом природних і антропогенних факторів. При цьому моніторинг земель - найважливіша складова в загальній системі забезпечення екологічної безпеки держави та виконання державою своєї екологічної функції .

 1. Методика і порядок виконання моніторингових робіт

Моніторинг земель являє собою систему регулярних спостережень за станом земельного фонду незалежно від їх правового режиму і характеру використання.

Порядок виконання моніторингових робіт:

 • збір інформації про стан земель, її обробку та зберігання;

 • безперервне спостереження за використанням земель виходячи з їх цільового призначення і дозволеного використання;

 • аналіз та оцінку якісного стану земель з урахуванням впливу природних і антропогенних факторів .

Отримання інформації при здійсненні моніторингу може проводитися використанням:

 • дистанційного зондування (зйомки і спостереження з космічних апаратів, літаків, за допомогою засобів малої авіації та інших літальних апаратів) ;

 • мережі постійно діючих полігонів, еталонних стаціонарних і інших ділянок, межових знаків тощо ;

 • наземних зйомок, спостережень і обстежень (суцільних і вибіркових) ;

 • відповідних фондів даних.

Зйомки, спостереження та обстеження, здійснювані в ході проведення моніторингу, в залежності від терміну та періодичності проведення поділяються на:

 • базові (проводяться для отримання даних про стан земель на момент початку ведення моніторингу);

 • періодичні (проводяться для отримання даних про стан земель за певний період - раз на 3 роки і більше;

 • оперативні (проводяться для отримання даних про стан земель на поточний момент).

Дані , отримані в ході проведення моніторингу, використовуються для інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадян. При веденні моніторингу земель дотримуються принцип взаємної сумісності даних, заснованої на застосуванні єдиної державної системи координат, висот, картографічних проекцій, єдиних класифікаторів, кодів, системи одиниць та інших показників. Технічною основою збору, зберігання, обробки та видачі (подання) інформації моніторингу земель є геоінформаційні системи, засновані на використанні сучасної комп'ютерної техніки, уніфікованих програмних засобів. Інформацію для ведення моніторингу земель забезпечують результати різних зйомок, вишукувань, обстежень ( топографо - геодезичних, грунтових, геоботанічних, агрохімічних, меліоративних, лесоустроітельних, містобудівних тощо).

 1. Вивчення природно – господарських умов території.

В якості території, для проведення інженерного захисту охорони земель на базі моніторингових досліджень вибираю Новотроїцький район Херсонської області. В ході виконання роботи переслідую наступні цілі:

 • Аналіз природніх умов;

 • Соціально – економічний аспект використання ландшафту;

 • Визначення екологічної стійкості земель;

 • Моніторінг кризових ситуацій;

 • Геотехнічний моніторинг.

  1. Аналіз природніх умов

   1. Географічне положення

Район, розташований в південно-східній частині Херсонщини. Адміністративний центр району - Новотроїцьке, селище міського типу (з 1958 року). Розташований в 170 км від обласного центру і в 27 км від найближчої залізничної станції Новоолексіївка на лінії «Мелітополь - Джанкой». Через селище проходить автодорога «Каховка - Новоолексіївка». Населення - 10 823 особи. Селищній раді підпорядковані села Благовіщенка та Захарівка. На півночі межує з Каховським і Нижньосірогозьким районом, на сході з Генічеським, на заході з Чаплинським, на півдні з Красноперекопському районом АР Крим.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.