Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР по ЕП.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
64.65 Кб
Скачать

2 Визначення забруднення земельних ресурсів

Землі вважаються забрудненими якщо в їх складі виявлені кількісні або якісні зміни, що сталися в результаті господарської діяльності та інших антропогенних навантажень. При цьому зміни можуть бути зумовлені не тільки появою в зоні аерації нових речовин, а й збільшенням вмісту речовин, що характерні для складу незабрудненого ґрунту або у порівнянні з даними агрохімічного паспорту для земель сільськогосподарського призначення. Фактори забруднення земель встановлюються посадовими особами спеціально уповноважених органів, яким надані права державних інспекторів, і оформлюється протокол про порушення законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

Через різноманітність геоморфологічних, геологічних та гідрологічних умов та обмеженість інформації визначення обсягу забруднення земельних ресурсів у кожному випадку є самостійним завданням. За наявності інформації про кількість забруднюючої речовини, яка проникла у певний шар землі чи засмітила її поверхню, визначають на місці площу, глибину проникнення та обсяги забруднення. У випадках складних ситуацій, коли обсяг забруднення не визначено, спеціалізовані організації виконують інженерно - екологічні вишукування. Технічне завдання для виконання вишукувальних робіт та програм їх виконання підлягають погодженню з відповідними територіальними органами Мінекобезпеки України. За наявністю декількох виконавців забруднення земель відповідальність несе кожен з них пропорційно завданої шкоди. Відшкодування шкоди державі за забруднення земель не звільняє порушника від необхідності здійснення заходів для локалізації осередку забруднення та ліквідації його наслідків в найкоротший термін. При одночасному забрудненні земель кількома забруднюючими речовинами загальний розмір відшкодування шкоди визначається як сума втрат від кожної забруднюючої речовини.

2.1 Визначення розмірів шкоди внаслідок забруднення земельних ресурсів

Розмір шкоди обчислюється на основі протоколу та інших матеріалів, що підтверджують факт забруднення земельних ресурсів, у 10-денний термін з дня виявлення забруднення.

Основою розрахунків розміру шкоди від забруднення земельних ресурсів є грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (конкретної земельної ділянки). Вона є нормативною базою для визначення розміру шкоди від забруднення земель іншого призначення (незалежно від форм власності) до визначення грошової оцінки земель всіх категорій.

Грошова оцінка 1 га несільськогосподарських земель (яри, піски, кам’янисті місця тощо), приймають рівною половині грошової оцінки 1 га пасовищ у зоні розташування конкретної земельної ділянки.

Одиницею розміру для розрахунків величини шкоди приймається товща землі в 0,2 м (орний шар), тобто обсяг орного шару ґрунту 2000 м2 на 1 га поверхні землі.

Здійснення природоохоронних заходів економічно доцільне за умови, коли витрати не перевищують половини грошової оцінки земельних ресурсів, в протилежних випадках – їх доцільно консервувати.

Витрати для здійснення заходів щодо зниження чи ліквідації забруднення земельних ресурсів збільшуються залежно від глибини просочування забруднюючої речовини у співвідношенні 10 : 3 (тобто при збільшенні глибини в 10 разів витрати для ліквідації забруднення збільшуються в 3 рази).

Забруднюючі речовини поділені на чотири групи небезпечності, основою для яких є показники гранично допустимих рівнів (ГДР) та орієнтовано допустимих концентрацій (ОДК) хімічних речовин в ґрунті (мг/кг).

При обчисленні розміру шкоди, завданої земельним ресурсам в результаті організації несанкціонованих звалищ побутових, промислових та інших відходів, вводиться коефіцієнт 10, а токсичних – 100.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.