Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РГР по ЕП.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
64.65 Кб
Скачать

3 Система платежів за водні ресурси і забруднення водних джерел

Економічним засобом впливу на захист водного середовища і раціональне використання водних ресурсів є запровадження платежів за вилучення водних ресурсів з водних об’єктів, з суспільних систем водопостачання і скид стічних вод в міську каналізацію, плати за скид стічних вод у водні об’єкти, а також стягнення платежів за забруднення водних ресурсів і штрафів за недотримання діючих норм і правил тощо. Платежі за водозабір, водовикористання і скид стічних вод надходять у державний бюджет або національні чи бюджетні фонди охорони природи.

3.1 Обчислення і справлення збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики щоквартально наростаючим підсумком з початку року, а за користування водами для потреб водного транспорту – починаючи з 1 півріччя.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється, виходячи з обсягу фактично використаної води (підземної, поверхневої, отриманої води від інших водокористувачів в установленому порядку) з урахуванням обсягу втрат в їх системах водопостачання, установлених лімітів, нормативів збору та коефіцієнтів.

Водокористувачі, які отримають воду з каналів, збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюють, виходячи з обсягів фактично використаної води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, установлених лімітів, нормативів збору, які встановлені для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал та коефіцієнтів.

У разі перевищення водокористувачами встановленого ліміту використання водних ресурсів збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі, виходячи з обсягів використаної води понад ліміт, нормативів збору та коефіцієнтів.

У межах установленого ліміту збір за спеціальне використання водних ресурсів включається до валових витрат виробництва, а за нелімітне використання - справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача. Збір за користування водами для потреб г8ідроенергетики та водного транспорту повністю включається до валових витрат виробництва.

Підприємства гідроенергетики збір за користування водами для потреб гідроенергетики обчислюють, виходячи з обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій та нормативів збору.

Підприємства водного транспорту при експлуатації водних шляхів вантажними, самохідними, несамохідними суднами збір за користування водами для потреб водного транспорту обчислюють, виходячи з фактичних даних обліку тоннаж – доби та нормативів збору, а пасажирським судном – з місця – доби та нормативів збору.

Підприємства гідроенергетики та водного транспорту при спеціальному використанні водних ресурсів та користуванні водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту обчислюють одночасно два збори.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та їх над лімітне використання зараховується платниками в розмірі 80% до державного бюджету України і 20% - до бюджетів територіальних громад. Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення та їх понадлімітне використання зараховується платниками в розмірі 100% до бюджетів територіальних громад. Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту зараховується платниками в розмірі 100% до державного бюджету України.

Задача 4. Промислове підприємство розташоване в басейні річки Дніпро (Черкаська область) та у своїй діяльності використовує водні ресурси загальнодержавного значення зі змішаного джерела. Установлений ліміт води становить – 2090 м3. Згідно з даними первинного обліку води за показниками вимірювальних приладів до змішаного джерела водопостачання забрано 2280 м3, з них підземної води – 957,6 м3; поверхневої води – 1322,4 м3. За звітний період підприємство фактично використало водних ресурсів з урахуванням втрат у системах його водопостачання – 1200 м3. Після закінчення року підприємство перевищило ліміт використання водних ресурсів на 190 м3(2280 – 2090), з них підземної води – на 79,8 м3; поверхневої води – на 110,2 м3. Усього нараховане збору за спеціальне використання водних ресурсів за попередні звітні періоди 106,4 у.о.

Обчислити суму збору: 1) за спеціальне використання водних ресурсів за звітний період з поверхневих водних об’єктів; 2) за спеціальне використання водних ресурсів за звітний період з підземних вод; 3) за перевищення ліміту з поверхневих водних об’єктів; 4) за перевищення ліміту води з підземних водних об’єктів; 5) за спеціальне використання водних ресурсів з початку року; 6) в звітному кварталі; 7) у тому числі до державного бюджету; 8) до місцевого бюджету.

Розв'язок:

  1. Суму збору за спеціальне використання водних ресурсів за звітний період з поверхневих водних об’єктів:

(1322,4-110,2)*4,79=58,06у.о.

  1. Суму збору за спеціальне використання водних ресурсів за звітний період з підземних вод:

(957,6-79,8)*4,54=39,85у.о.

3) Суму збору за перевищення ліміту з поверхневих водних об’єктів:

110,2*4,79*5=26,39у.о.

4) Суму збору за перевищення ліміту води з підземних водних об’єктів:

79,8*454*5=18,11у.о.

  1. Суму збору за спеціальне використання водних ресурсів з початку року:

58,06+39,85+26,39+18,11=142,41у.о.

  1. Суму збору в звітному кварталі:

142,41-106,4=36,01у.о.

7) Суму збору у тому числі до державного бюджету:

36,01*80%=28,81у.о.

8) Суму збору у тому числі до місцевого бюджету:

36,01*20%=7,2у.о.

Відповідь: 1) 58,06 у.о.; 2) 39,85 у.о.; 3) 26,39 у.о.; 4) 18,11 у.о.;

5) 142,41 у.о.; 6) 36,01 у.о.; 7) 28,81 у.о.;8) 7,2 у.о.

Нормативи збору за користування водами для потреб гідроенергетики

Норматив збору за користування водними ресурсами всіх річок складає - 0,98 коп. за 100 м3, пропущених через турбіни електростанцій (крім гідро акумулятивних електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями).

Нормативи збору за користування водами для потреб водного транспорту крім стоянкового, службово - допоміжного і буксирного флотів:

  • усі річки, крім Дунаю - 1,75 коп. за 1 тоннаж - добу експлуатації;

  • пасажирський флот, що експлуатується - 0,20 коп. за 1 місце - добу експлуатації.

Задача 6. В Одеській області розташоване підприємство водного транспорту, яке експлуатує вантажні самохідні, несамохідні та пасажирські судна. Крім того, підприємство отримало дозвіл на спеціальне використання підземних вод з установленим лімітом 3800 м3. За даними обліку з початку року власник експлуатував вантажні самохідні і несамохідні судна 2308500 тоннаж – діб та пасажирські – 38 000 місце – діб. На власні виробничі потреби використано 3990 м3 води з підземного джерела. Усього нараховане збору за користування водами для потреб водного транспорту за попередній період 29583,93 у.о. За спеціальне використання водних ресурсів за попередній звітній період нараховане 314,203 у.о.

Обчислити суму збору: 1) при експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними машинами з початку року; 2) при експлуатації водних шляхів пасажирськими суднами з початку року; 3) за користування водами для потреб водного транспорту з початку року; 4) до державного бюджету за звітний період; 5) за спеціальне використання підземних водних ресурсів у межах ліміту з початку року; 6) за спеціальне використання підземних водних ресурсів понад ліміт з початку року; 7) за спеціальне використання водних ресурсів з початку року; 8) за спеціальне використання водних ресурсів в звітному періоді; 9) у тому числі до державного бюджету; 10) до місцевого бюджету.

Розв’язок:

1) Сума збору при експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними машинами з початку року:

2308500*1,75=40398,75у.о.

2) Сума збору при експлуатації водних шляхів пасажирськими суднами з початку року:

38000*0,2=76у.о.

3) Сума збору за користування водами для потреб водного транспорту з початку року:

40398,75+76=40474,75у.о.

4) Сума збору до державного бюджету за звітний період:

40474,75*80%=32379,8у.о.

5) Сума збору за спеціальне використання підземних водних ресурсів у межах ліміту з початку року:

3800*8,82=33516у.о.

6) Сума збору за спеціальне використання підземних водних ресурсів понад ліміт з початку року:

(3990-3800)*5*8,82=8379у.о.

7) Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів з початку року:

33516+8379=41895у.о.

8) Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів в звітному періоді

41895-314,203=41580,797у.о.

9) Сума збору у тому числі до державного бюджету:

41580,797*80%=33264,74у.о.

10) Сума збору у тому числі до місцевого бюджету:

41580,797*20%=8316,16у.о.

Відповідь: 1)40398,75 у.о.; 2) 76 у.о.; 3)40474,75 у.о.; 4) 32379,8 у.о.;

5) 33516 у.о.; 6) 8379 у.о.; 7)41895 у.о.; 8) 41580,8 у.о.; 9) 33264,74 у.о.; . 10) 8316,1 у.о.