Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова по загальному землеробству.docx
Скачиваний:
73
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
75.41 Кб
Скачать

1.Характеристика природних умов та виробничої діяльності

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Дружба» знаходиться на відстані 105 км. від обласного центру м.Херсон і 25 км. від районного центру м. Скадовськ. Найближча залізнична станція «Брилівка» знаходиться на відстані 35 км., найближча автомагістраль за 10 км., а найближчий морський порт в м. Скадовськ.

Загальна площа землекористування – 2018,6 га, в тому числі: ріллі – 1814 га, виноградники – 5 га, пасовища – 23 га, зрошуваних земель – 249 га.

КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Територія господарства розміщена в першому агрокліматичному районі Херсонської області, який характеризується дуже теплим, посушливим кліматом. Кліматичні показники приведені в таблиці 1

Середньобагаторічні значення елементів клімату за даними метеостанції таблиця1

Показники

Місяць

Зза рік

11

22

23

44

55

66

77

88

99

110

111

112

Опади,мм

228

221

226

331

336

553

446

333

223

333

727

331

3380

Температура повітря, °С

--4,0

--3,8

11,5

88,6

116,0

19,7

23,0

221,6

116,4

99,9

22,9

--1,9

99,2

Вологість повітря,%

888

886

880

772

668

663

556

656

864

887

889

776

775

Середньорічна температура повітря становить 9,2 °С. найхолодніший місяць – січень, із середньомісячною температурою – 4, 0°С, найтепліший – липень (+27, 0°С)

Сума опадів за рік становить 380мм, в тому числі за теплий період – 215мм. Літні опади складають 35-40% річної суми з максимумом їх в червні – липні. В цей період опади випадають у виді злив, іноді з градом. При значній інтенсивності злив відбувається перезволоження грунту.

Агрономічна стиглість грунту настає, в середньому, в третій декаді березня. Осінні заморозки наступають, в середині, в другій декаді жовтня. Весняні заморозки – в період 28 квітня – 2 травня.

Середня тривалість вегетаційного періоду складає 220 днів, без морозного періоду – 182 дні.

Зима малосніжна, дуже тепла, з відлигами та дощами. За зиму спостерігається близько 25 днів із сніговим покривом 2-3 см. Грунти в зимовий період промерзають на глибину : в грудні на 5-6 см; в січні – на 10 – 15 см; в лютому – на 20-25 см.

Територія грунтів знаходиться в зоні переважання вітрової ерозії. Максимальна швидкість вітру один раз в п’ять років досягає 19-23м/с,що викликає вивітрювання із верхнього шару грунту гумусу.

Таким чином, в кліматичному відношенні грунт знаходиться в зоні з малою кількістю атмосферних опадів, значним випаровуванням, високою річною температурою повітря,а також підверженості вітрової ерозіїгрунтів.

На території господарства доцільно вирощувати культури, які відрізняються посухостійкістю, морозостійкістю , а також культури, які сприяли б покращенню агрофізичних властивостей грунту та відновленню його родючості. До таких культур можна віднести озиму та яру пшеницю, ячмінь, жито, соняшник, баштанні культури, багаторічні трави. Кукурудзу на зерно та з/к, сою та овочеві доцільно вирощувати в умовах зрошення.

ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ

Грунтовий покрив представлений в цілому південними чорноземними грунтами з плямами слабодефльованих їх різновидностей. В породах утворилися грунти гідроморфного ряду. На території господарства переважають чорноземи південні залишково слабо солонцюваті легкооглинені з плямами слабодефльованих їх різновидностей (30-50%) . Грунти характеризуються розвинутим гумусним горизонтом потужністю в середньому 57 см. Механічний склад – легкосуглинковий із вмістом в орному шарі фізичної глини 65,2%. Вміст гумусу в орному шарі складає в середньому 3,45%. Сума поглинальних основ- 28,09-28,92 мг.-екв. Реакція грунтового профілю – лужна (рН 7,7 – 8,5). Грунтовий профіль не засолений легкорозчинними солями. Об’ємна маса орного шару – 1,21- 1,29 г/см3 , щільність твердої фази – 2,64 – 2,66 г/см3 . загальна шпаруватість задовільна – 51,5 – 54%. Грунти характеризуються значною вологістю і доброю вологовіддачею. Повна вологоємність орного шару складає 3,99 – 4,48%, коефіцієнт вологовіддачі – 39, 8 – 47,8%. Аерація орного шару – 17,5 – 19,1%.

На полях сівозміни переважають, в основному, однорічні бур’яни , та в незначній кількості мало річні: осот рожевий, сизий та жовтий, гірчак польовий, мишій сизий, берізка польова, пирій повзучий, гірчак польовий. Для боротьби з ними необхідно проводити агротехнічні та хімічні заходи боротьби: культивації, боронування, внесення гербіцидів та інше.