Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб зошит ПЛАНУВАННЯ.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
115.61 Кб
Скачать

Практичне заняття № 6

Тема 12. Планування виробничих витрат і цін

Мета: навчитись визначати собівартість продукції рослинництва за ресурсно-нормативним методом, навчитись визначати собівартість продукції тваринництва

Завдання 1.

  1. Спланувати затрати за ресурсно-нормативним методом по картоплі.

  2. Визначити собівартість 1 ц стандартної та нестандартної картоплі.

  3. Визначити собівартість 1 ц овочів по видах.

  4. Визначити собівартість 1 ц продукції садівництва.

Таблиця 1

Планова урожайність, посівна площа та реалізаційні ціни по картоплі.

культура

Урожайність,

ц/га

Посівна площа, га

Реалізаційна ціна 1 ц картоплі, грн..

стандартної

нестандартної

Картопля

140

185

450

180

Примітка. По картоплі із загальної кількості 60% відносять до стандартної, решту - до нестандартної.

Таблиця 2

Планування затрат за ресурсно-нормативним методом

Показники

Одиниці

виміру

картопля

Норматив на 1 га

Всього

1. Посівна площа

га

X

2. Урожайність

ц/га

3. Норма виробництва продукції

ц

X

4. Затрати праці

люд-год

125

5. Оплата праці за 1 люд-год.

грн../люд-год

1,46

6. Нарахування на оплату праці

грн..

7. Потреба в насінні

ц

8. Вартість насіння

грн../ц

750

9. Витрати нафтопродуктів

ц

10. Вартість палива

грн../ц

780

11. Органічні добрива

т

12. Вартість органічних добрив

грн../т

90

13. Мінеральні добрива

ц

14. Вартість міндобрив

грн../ц

1760

15. Авто послуги

т-км

310

16. Вартість авто послуг

грн./т-км

2,10

17. Амортизація

грн..

66

18. Поточний ремонт

грн..

70

19. Страхові платежі

грн..

35

20. Інші витрати

грн..

91

21. Затрати на організацію і управління

грн..

152

22. Всього затрат

грн..

Методика розрахунку. Для розрахунку собівартості необхідно оцінити валову продукцію в цінах реалізації ті визначити норматив витрат на 1 грн. вартості валової продукції. За нормативом визначити витрати на стандартну і нестандартну картоплю.

Таблиця 3

Визначення собівартості картоплі

Культура

Вихід продукції, ц

Затрата, грн..

Собівартість 1ц продукції, грн..

Картопля

  • Стандартна

  • Нестандартна

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.Витрати по теплиці заплановані в сумі 74300 грн. від урожаю буде одержано 120 ц цибулі та 90 ц огірків. Визначити собівартість кожного виду продукції, якщо реалізаційна ціна за 1 ц відповідно становитимуть 360 грн. та 520 грн. _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Всього затрат по молочному стаду 1320 тис. грн., з них віднесено на побічну продукцію - 61,9 тис. грн. Поголів’я корів 720 голів, вихід приплоду 92%, удій молока на корову 3450 кг. Визначити собівартість 1 гол приплоду та 1 ц молока. _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Всього витрат по вівчарству 1506 тис. грн. Поголів’я овець 1750 гол, з них 30% складають вівцематки, а решта вівці на дорощуванні та відгодівлі. Вихід приплоду 120%, середньодобовий приріст овець на дорощуванні і відгодівлі 135 г, настриг вовни на 1 гол - 4 кг. Одержано побічної продукції 200 т, нормативна вартість 1 т гною - 4,8 грн. Визначити собівартість 1 гол приплоду, 1 ц приросту, 1 ц вовни. ____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________