Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роб зошит ПЛАНУВАННЯ.docx
Скачиваний:
45
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
115.61 Кб
Скачать

Практичне заняття № 9

Тема 14. Планування виробництва і реалізації продукції

Завдання 1. Розрахувати виручку від реалізації та фінансові результати.

Виручка від реалізації - сума грошей, одержаних за вироблену продукцію, виконані роботи, надані послуги.

Валовий дохід - це виручка від реалізації продукції /робіт, послуг/ за мінусом матеріальних затрат.

Прибуток - це частина виручки, яка залишається після відшкодування всіх витрат на виробництво та збут продукції.

Балансовий /валовий/ прибуток - прибуток, який відображується в бухгалтерському балансі, являє собою суму прибутків від усіх видів виробничої і невиробничої діяльності підприємства.

Точка беззбитковості - це рівень виробництва або іншого виду діяльності, при якому розмір виручки від реалізації продукції / робіт, послуг/ дорівнює витратам на виробництво і обіг цієї продукції. Щоб отримувати прибуток, підприємство повинне виробляти продукції, мати обсяг діяльності, який перевищує розмір, відповідний точці беззбитковості.

Назва

продукції

Канали реалізації

Виручка всього, тис.

Повна собі вар­тість 1 ц, грн..

Повна сосі варт, всього, тис. рн..

Прибуток (+), збиток (), т. грн..

Рівень рента­бельності, %

Реалізація по договорах

На ринку

Працівникам в рахунок оплати праці

Інша реалізація

Кількість.Ц

Ціна,

грн.

Сума,

грн.

Кількість,ц

Ціна,

грн.

Сума,

грн..

Кількість,ц

Ціна, грн..

Сума,

грн..

КількістьЦ

.

Ціна,

грн.

Сума,

грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Озима

пшениця

6700

50

500

50

1000

50

222

48

32

Жито

792

45

22,80

Ячмінь

2200

40

120

45

23,67

Горох

1500

38

120

38

19,80

Кукурудза на зерно

2800

30

300

32

20,65

Г речка

312

70

20

66

40,16

Цукровий

буряк

24000

13

11,23

Картопля

240

31

120

28

18,45

Овочі

1100

35

700

38

100

33

29,20

Разом

Молоко

13500

72

420

72

55,90

М'ясо

ВРХ

720

800

120

750

80

850

870

Свині

220

910

180

920

75

710

86

920

1010

Вівці

19

650

6,4

540

10

610

540

Вовна

6,2

2010

2800

Яйця, тис. шт..

31

400

16

430

6,3

400

360

Разом

Всього

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.