Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робочий зошит 1 №5.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
428.54 Кб
Скачать

УДК 631.4 (072)

Робочий зошит схвалено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри землеробства (протокол №10 від 28 травня 2012 р.) і методичною комісією агрономічного факультету ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" (протокол №5 від 30 травня 2012 р.).

Робочий зошит по виконанню розрахункової частини курсової роботи з дисципліни "Ґрунтознавство з основами геології" для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальності "Агрономія" підготували:

СИДЯКІНА Олена Вікторівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

ДРАЧОВА Наталія Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, асистент.

Рецензент:

ЧОРНИЙ Сергій Григорович – доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського ДАУ.

© Сидякіна О.В., 2012

© Драчова н.І., 2012

Індивідуальне завдання до розрахункової частини курсової роботи

Варіант 5

Завдання 4.1. Морфологія ґрунту:

1) Н – 25 см

2) Hp – 25см

3) Ph – 19см

4) Pk – 60см

5) P

Лінія скипання – 59 см

Завдання 4.2. Загальні фізичні властивості ґрунту

Шар ґрунту, см

Визначення щільності складення

Визначення щільності твердої фази ґрунту

Маса вологого ґрунту (m), г

Вологість ґрунту (Вол.), %

Маса сухого ґрунту (m), г

Маса пікнометра з водою (m1), г

Маса пікно-метра з водою і ґрунтом (m2), г

0-20

136,9

10,4

8,75

107,54

112,90

20-40

157,7

14,3

8,71

107,51

112,95

40-60

162,5

12,1

8,68

107,47

112,87

60-80

167,4

11,6

8,64

107,43

112,87

80-100

167,7

8,9

8,60

107,41

112,80

Завдання 4.3. Вміст в ґрунті гумусу

Шар ґрунту,

см

Вміст гумусу,

%

% до загального вмісту гумусу

гумінових кислот

фульвокислот

0-20

3,1

31,7

23,3

20-40

2,5

29,5

26,3

40-60

1,2

20,5

20,9

Завдання 4.4. Агрегатний склад ґрунту

Шар ґрунту, см

Діаметр агрегатів, мм

>5

5-3

3-1

1-0,5

0,5-0,25

0-20

2

4

7

15

23

20-40

1

3

10

17

22

40-60

-

-

5

11

15

Завдання 4.5. Гранулометричний склад ґрунту

Шар ґрунту, см

Діаметр агрегатів, мм

>1

1-0,5

0,5-0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

0-20

-

2,0

5,9

12,7

20,2

19,3

22,7

20-40

-

2,3

5,0

12,5

19,2

18,8

24,2

40-60

-

3,0

7,1

13,6

17,4

19,1

20,7

Завдання 4.6. Розрахунок водних властивостей ґрунту

Шар ґрунту, см

Вологість в'янення (від маси ґрунту), %

Польова вологість, %

0-20

13,5

10

20-40

10,8

14

40-60

9,0

12

60-80

8,0

11

80-100

7,0

10

Завдання 4.7. Вміст валових і рухомих форм азоту, фосфору і калію

Шар ґрунту, см

Валовий вміст елементів живлення, %

Вміст рухомих елементів живлення, мг/100 г ґрунту

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

0-20

0,13

0,10

3,1

7

5

20

20-40

0,09

0,07

2,6

4

3

18

Завдання 4.8. Розрахунок показників фізико-хімічних властивостей ґрунту

Шар ґрунту, см

рН водний

Обмінні основи (катіони),

мг.-екв./100 г

Ємність поглинання, мг.-екв./100г

Mg2+

Na+

Н+

0-20

6,8

4,5

3,0

1,0

23,5

20-40

7,0

4,0

2,6

0,7

20,3

Завдання 4.9. Маса розрахункового шару ґрунту. Склад водної витяжки,

сума токсичних солей і розрахунок промивної норми

Шар ґрунту, см

Аніони, мг.-екв./100 г

Катіони, мг.-екв./100 г

СО2-3

НСО3-

Сl-

SO24-

Са2+

Mg2+

0-20

1,0

3,0

2,6

4,5

5,5

4,6

20-40

0,5

2,5

1,8

4,0

5,4

2,6

40-60

0,3

2,0

1,0

4,1

5,0

1,8

60-80

0,1

1,5

0,8

5,0

4,8

2,0

80-100

0,1

1,0

0,5

5,2

4,6

1,8

Завдання 4.10. Рішення тестових завдань

1. Щільність складання шару грунту 0 - 20 см 1,35 г/см³, ємність вбирання 31 , гідролітична кислотність 7 мг – екв/100г грунту. Ступінь насиченності грунту основами буде становити :

а) 60,5%;

б) 61,9%;

в) 62,7%;

г) 73,1 %;

д) 77,4%.

2. Грунти темно – каштанові , щільність складання 1,27 г/см³, вологість в´янення – 8,1 % , НВ – 31,5 %. Середньорічна кількість опадів складає 350 мм, випаровування – 890 мм, транспірація – 420 , конденсація – 90 мм. Водний баланс за таких умов буде становити:

а) 750 мм;

б) 870 мм;

в) 950 мм;

г) 750 мм;

д) 820 мм;

е) 950мм.

  1. В яких умовах треба застосовувати кротувааня грунту?

а) в умовах сухих степів;

б) в умовах перезволожених грунтів;

в) в умовах прояву водної ерозії.

Завдання видала __________________ Драчова Н.І.