Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекция 1 укр I.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
77.82 Кб
Скачать

Класифікація цілей виробничого підприємства

Група

Характеристика

Класифікація цілей за взаємозалежністю і взаємодоповнюваністю

Індиферентні

Відносно незалежні цілі, досягнення однієї з яких не залежить від реалізації інших

Компліментарні

Взаємодоповнюючі цілі комплементу, ефект досягнення одних з яких характерний і для інших

Що конкурують (взаємовиключні)

Ефект досягнення одних з яких обертається протилежним результатом для інших

Класифікація цілей за характером змісту

Економічні

Спрямовані в кінцевому рахунку на досягнення конкурентоспроможного, ефективного функціонування і розвитку підприємства

Соціальні

Спрямовані на досягнення соціального статусу і інтересів як підприємства в цілому, так і окремих соціальних груп його співробітників

Екологічні

Спрямовані на досягнення певного взаємодії з довкіллям

2 Питання.

Структура системи економічних цілей підприємства включає предметні, результативні і фінансові. При цьому відносно останніх кожна попередня група економічних цілей обумовлює і визначає досягнення цілей подальшої групи.

Виконання корпоративної місії і досягнення цілей підприємства припускає системну організацію і здійснення їм певної сукупності видів діяльності - основних функцій підприємства, сукупність і зміст яких представлені в таблиці. 1.3.

Серед усіх видів підприємницької діяльності виробничого підприємства сфера його комерційної діяльності представлена функціями матеріально-технічного забезпечення(МТЗ) і збуту. При цьому виділяють два напрями комерційної діяльності:

- здійснювана підприємствами по наданню послуг матеріального характеру(торговими, лізинговими та ін.), для яких ця діяльність є основною;

- здійснювана виробничими підприємствами у рамках відповідних підприємницьких функцій, які не відносяться до основної діяльності, тоді як центральною функцією виробничого підприємства є виробництво.

Таблиця 1.3

Основні функції підприємства

Функція

Зміст

Примітка

Маркетинг

Функціональна діяльність підприємства з вивчення, аналізу та формування ринків, спрямована на задоволення потреб споживачів

Основний предмет функціональної діяльності - інформація

Збут (Продаж)

Функціональна діяльність підприємства з розподілу і доведення готової продукції і послуг до споживачів

Основний предмет функціональної діяльності - товар

Фінансове (Фінансуван ня)

Функціональна діяльність підприємства по мобілізації і притягненню фінансових і грошових ресурсів: власних і сторонніх

Фінанси - це метаресурс, необхідний для ​​ придбання всіх інших ресурсів

Кадрове (Найм персоналу)

Функціональна діяльність підприємства по мобілізації і притягненню диспозитивних і елементарних трудових ресурсів - персоналу

В деяких класифікаціях ця функція не має самостійного значення

Матеріально- технічне

Функціональна діяльність підприємства з придбання, доставки, збереженню та підготовці до використання матеріально-технічних ресурсів у всіх видах функціональної діяльності підприємства

Матеріально-технічному забезпеченню підлягає не тільки виробнича, але і всі інші види діяльності підприємства

Виробництво(Власне виробництво)

Функціональна діяльність підприємства по з'єднанню матеріально-технічних ресурсів та ресурсів живої праці в процесі перетворення предметів праці в продукт праці (Продукцію підприємства)

Виробництво – функція підприємства, характерна для промислового підприємства

Управління (Менеджмент)

Системна функціональна діяльність підприємства, спрямована на досягнення мети (системи цілей) підприємства, що включає аналіз, планування, контроль і регулювання

Особливий вид цілеспрямованої діяльності підприємства 

Слід звернути увагу на те, що специфіка комерційної діяльності виробничого підприємства буде визначатися особливостями виробництва (його організацією, типом) даного підприємства. 3 питання

Залежно від змісту обслуговуються процесів функції комерційної діяльності поділяються на комерційні та технологічні, а в залежності від ролі у формуванні кінцевого результату - на основні, допоміжні і забезпечують. Зміст функцій комерційної діяльності виробничого підприємства відображено в табл. 1.4. Вироблена класифікація дозволяє предметно визначити функції комерційної діяльності виробничого підприємства, представлені в табл. 1.5.

Таблиця 1.4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]