Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОЗ_ГРАФ_РБ_1.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
184.32 Кб
Скачать

5 Формування рекреаційної зони

Розрахунок пляжної зони ведеться на основі ємності території, розподілу відпочиваючих і норми площі на одного відпочиваючого

Р = ТРВВ

де ТР - ємність території, прийнята 1020 чоловік;

КВ - коефіцієнт розподілу відпочиваючих, 07;

НВ - норма зони відпочинку на одного чоловіка, 8 м2/чол.

Р = 1020*0,7*8 = 5712 м2

Пляжна зона з урахуванням ємності території складає 5712 м2. Спроектуємо пляж довжиною 285,6 м та завширшки 20 м.

Для відпочинку та рекреації запроектуємо дачні ділянки, які найліпшими «ліками» від стресів, що їх отримують міські мешканці. Розрахунок дачних ділянок ведемо від ємності території. Одна дачна ділянка згідно прийнятих вимог складає 0,06 га. Під дачні ділянки необхідно відвести 5 % від загальної площі. Таким чином, відведена під дачні ділянки територія складатиме 2,4 га, у перерахунку на кількість - 40 дачних ділянок.

висновки

Висновки

В ході виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Комплексна схема охорони навколишнього середовища при розробці проектів» було визначено ряд висновків.

  1. В ході розрахунків демографічна ємність території за поверхневими водами становила 48384 чол., за підземними водами - 12 чол., за наявністю рекреаційних ресурсів - 12917 чол. за умов організації відпочинку у води ємність території склала 6667 чоловік.

  2. Формування жилої зони велося за умов врахування напрямку панівного вітру, ємності території, озеленіння та ландшафтної архітектури.

  3. Промислову зону було запроектовано виходячи з класу небезпеки (за умов завдання враховувався V клас небезпеки). Виходячи з класу небезпеки було запроектовано санітарну зону завширшки 50 метрів від джерела забруднення. Були передбачені заходи по очищенню забрудненого пилом повітря у вигляді протипотокового ротаційного пиловіддільника.

  4. У ході розрахунків була передбачена зона рекреації у вигляді пляжу загальною площею 5712 м2 та 40 дачних ділянок.

Список використаної літератури

  1. Боновая И.О., Теодоронський B.C. Озеленение населенных мест. - М.: Агропромиздат. - 1990. - 239с.

  2. Грищенко Ю.Н., Волкова Л.А. Комплексное использование водных ресурсов и охрана окружающей среды. - К.: УМК ВО - 1989. - 216с.

3. Охрана окружающей среды. // Под ред. СВ. Белова. — М.: Высшая школа. - 1991. -31 9с.

4. Рекомендации по охране окружающей среды в районной планировке / ЦНИИП градостроительства. - 2-е изд- во. - М.: Стройиздат. - 1986. - 319с.

  1. Смирнов В.И., Кожевников В.С, Гаврилов Г.М. Охрана окружающей среды при проектировании городов. - Л.: Стройиздат. - 1981. - 1 68с.

  2. Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування. - К.: Вища школа. - 1999. -176с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.