Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма підтримки малого підприємництва.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
260.61 Кб
Скачать

2.3.Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, подальшеформування інфраструктури підтримки малого підприємництва.

Інформація в економічно розвинутих країнах світу давно вже стала ресурсом, здатним економити і ефективно використовувати у суспільному виробництві інші ресурси: матеріальні, фінансові, людські тощо. Мале підприємництво не є винятком і потребує комплексної інформаційно - довідкової підтримки своєї діяльності. Метою інформаційного забезпечення сфери малого підприємництва є своєчасне надання достовірної та повної інформації та доведення її в підприємницькі структури.

Інфраструктура підтримки малого бізнесу відіграє значну роль для підвищення рівня життєздатності цього сектора економіки та забезпечення умов для започаткування й розвитку малих підприємств. Формування інфраструктури підтримки малого підприємництва є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, технологічної, консультативної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки. Формування інфраструктури повино базуватися на таких принципах: адекватність інфраструктури рівню розвитку малого підприємництва регіону і реальним потребам, раціональне територіальне розміщення, функціональна концентрація на гострих проблемах діяльності малих підприємств, доступність послуг для підприємців. Крім того вирішення проблем розвитку малого підприємництва неможливе без створення розгалуженої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для цього важливого сектора економіки.

Пріоритетні завдання:

·         удосконалення механізмів майнової підтримки підприємництва;

·         спрощення доступу та забезпечення ефективного використання місцевих ресурсів та майна територіальної громади підприємницькими структурами;

·         створення позитивного іміджу підприємництва;

·         сприяння систематизації наявних інформаційних ресурсів для більш ефективного і оперативного їх використання у підприємницькій діяльності;

·         розвиток інфраструктури малого підприємництва в напрямку організації комплексної консультативної допомоги;

·         створення сприятливих умов для підприємництва та надання комплексу фахових консультативних послуг підприємцям;

·         підвищення кваліфікації управлінського персоналу суб`єктів підприємництва;

·         інформаційне забезпечення підприємництва;

Таблиця 8

 

з/п

 

Пріоритетні завдання

 

 

Заходи

 

 

Термін виконання

 

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

 

Вартість, тис. грн.

 

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Надання суб'єктам підприємницької діяльності

комплексу послуг по всім аспектам ведення підприємницької діяльності на основі подальшого розвитку інфраструктури підтримки підприємств

Організація індивідуальних консультацій підприємцям з питань малого бізнесу, проведення конференцій, семінарів та ” круглих столів”

2009-2012 роки

Управління та   відділи районної державної адміністрації, районні служби

Кошти виконавців

0.4

Надання допомоги підприємцям, які започатковують діяльність

Надання методичної допомоги фермерським господарствам

2009-2012 роки

Управліннняагропромислового розвитку

районної

державної адміністрації

-

-

Надання консультаційної допомоги фермерам

Здійснення заходів щодо впорядкування торгівлі в місцях дозволених для продажу та на  ринках

2009 рік

Районні служби, місцеві ради

-

-

Забезпечення сприятливих умов для розвитку торгівлі, сфери послуг 

2.

Ресурсне  та інформаційне забезпечення СПД

Сприяння підготовці та перепідготовці кадрів представників малого бізнесу для роботи в умовах ринкової економіки

2009-2012 роки

Управління економіки районної державної

адміністрації, районний центр зайнятості.

Кошти СПДта фонду загально-обов'язкового страхування України на випадок безробіття

5,0

Підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого населення

Вивчення учнями  10-11 класів загальноосвітних шкіл основ підприємництва на уроках з “Основ економіки та громадського права”

2009-2012 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

Навчання учнівської молоді району основам підприємницької діяльності

Створення бази даних фермерських господарств і малих підприємств на селі

2009 рік

Управління агропромислового розвитку районної

державної адміністрації

-

-

Налагодження відносин між СПД

Оновлення бази даних незадіяних приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об'єктів незавершеного будівництва

Постійно

Управління економіки районної державної адміністрації, місцеві ради

-

-

Підтримка створення та розвитку матеріально-технічної бази малих підприємств

Створення баз даних земель несільськогосподарського призначення для подальшого використання

2009 рік

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, місцеві ради

-

-

Ефективне використання вільних земель

Передача комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах довгострокової оренди, викупу шляхом аукціонів і конкурсів

2009-2012 роки

місцеві ради

-

-

Забезпечення відкритості для фізичних та юридичних осіб  дій органів виконавчої влади, створення конкурентного середовища

Проведення моніторингу ефективності використання приміщень та обладнання, наданого підприємцям в оренду

2009-2012 роки, щокварталу

місцеві ради

-

-

Забезпечення ефективного використання наданого воренду майна, та вільних площ

 

 

Забезпечення доступу суб’єктів малого підприємництва до участі у виконанні цільових, галузевих та ін. регіональних і місцевих програм

2009-2012 роки

Управління економіки районної державної адміністрації

-

-

Сприяння участі суб'єктів малого підприємництва у розвитку району

Забезпечення подання на Веб-сайт райдержадміністрації переліку товарів і послуг, які виробляються і надаються підприємцями району

2009-2012 роки

Управління економіки районної державної адміністрації

-

-

Сприяння реалізації виробленої продукції суб'єктів малого підприємництва

Забезпечення участі суб’єктів підприємництва у національних, регіональних та міжнародних виставках

( інформаційне забезпечення)

2009-2012 роки

Управління економіки районної державної адміністрації

Власні кошти суб’єктів підприємництва

5.0

Розширення  ринків збуту місцевої продукції

Перепис і створення баз даних та сільських садиб, бажаючих приймати туристів

2009 рік

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

-

-

Сприяння розвитку сільського туризму в районі

Надання консультативної та інформаційної допомоги суб’єктам підприємництва з питань започаткування, ведення і припинення підприємницької діяльності

2009-2012 роки

Державний реєстратор

-

-

Інформаційне забезпечення СМП

Надання консультативної та інформаційної допомоги суб’єктам підприємництва з питань отримання  документів дозвільного характеру на здійснення господарської діяльності

2009-2012 роки

Єдиний дозвільний офіс, місцеві дозвіьні органи

-

-

Інформаційне забезпечення СМП

Проведення  "Дня підприємця",  запровадження відзначення в районі кращих платників податків серед суб’єктів підприємництва

2009-2012 роки

Управління економіки районної державної адміністрації, районні служби,

районна рада

Кошти районного

бюджету

5,0

Заохочення  суб'єктів підприємництва до розвитку району

Розміщення консультативно-методологічної інформації в колонці  для підприємців у районній газеті “Зоря”

Постійно

Управління економіки районної державної адміністрації, Овруцька МДПІ, інші районні служби

-

-

Покращання висвітлення розвитку малого підприємництва в районі

3.

Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Створення фонду підтримки підприємництва

2012 рік

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, управління економіки, фінансове управління районної державної адміністрації

Кошти районного

бюджету

20.0

Фінансова підтримка малого бізнесу

 

 

Забезпечення загальної координації  інфраструктури підтримки підприємництва  їх співпраці  в питаннях підтримки суб’єктів малого підприємництва

2009-2012 роки

Управління економіки районної державної адміністрації, районні служби

-

-

 

4.

Розвиток виробничої сфери суб'єктів підприємницької діяльності

Зниження ставок орендної плати за використання приміщень, устаткування для СПД, що займаються виробничою діяльністю

Постійно

місцеві ради

 

-

 

-

Створення  сприятливих умов для розвитку підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8

Вартість заходів по реалізації Програми підтримки малого підприємництва в Овруцькому районі на 2009-2012 роки та джерела їх фінансування, тис.грн.

 

 

2009 рік

2012 рік

За рахунок коштів бюджету району

2,5

22,5

За рахунок коштів державного бюджету

0,2

0,2

За рахунок коштів  фонду загальнообовязкового страхування України на випадок безробіття

92,0

103,0

За рахунок коштів  субєктів малого підприємництва

2,0

3,0

За рахунок коштів  комерційних банків

100,0

200,0

Разом:

196,7

328,7

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]